Moduły Smallworld PNI dostępne w wersji 5.1

By Sierpień 31, 2016Smallworld, Telekomunikacja

Physical Route Manager (PRM) oraz Optical Network Atlas (ONA) – rozszerzenia systemu Physical Network Inventory (PNI) opracowane przez zespół Globemy – są już dostępne na platformie Smallworld 5.1. Nowe wersje aplikacji to nie tylko rozszerzona kompatybilność, ale także szereg nowych funkcji, które zostały również zaimplementowane w aplikacjach PRM i ONA na platformy 4.3 i 5.0.

Przegląd nowych funkcji

Physical Route Manager

 • Obecnie PRM rozszerza funkcjonalność PNI o modelowanie pól komutacyjnych (przełącznic optycznych umożliwiających łączenie włókien przy pomocy pigtaili bez konieczności ich spawania). Dodatkowo możliwe jest planowanie przebiegów PRM przy użyciu pól komutacyjnych. Tak jak w przypadku ODF’ów, PRM umożliwia także automatyczne zarządzanie połączeniami na polach komutacyjnych.

11111231241245124

 • Dodane zostało wyliczanie budżetu optycznego podczas projektowania przebiegu, dzięki czemu użytkownik na bieżąco kontroluje stratę optyczną (z uwzględnieniem tłumienia kabli, istniejących oraz planowanych spawów, połączeń itp.).

prm_optical_loss

 • Dodana została informacja o trasach PRM w okienku Cable Connectivity. Dzięki temu w przypadku ręcznego planowania rozszyć użytkownik ma podgląd przebiegów używających poszczególnych połączeń.

prm_connectivity

 • Dodane zostały usprawnienia ergonomiczne okienka prezentującego trasy PRM przechodzące przez obiekt.
 • Wprowadzone zostało rozstrzyganie konfliktów w PRM (przez rozbudowanie konfiguracji PNI Conflict Framework) dzięki czemu planowane przebiegi na bieżąco reagują na zmiany w sieci zachodzące w innych projektach.
 • Możliwe jest obecnie planowanie przebiegów w PRM z uwzględnieniem standardowych multiportów z PNI.

Optical Network Atlas

 • Dodane zostały schematy dla muf obrazujące rozmieszczenie włókien na tackach.

ona-tacki-2

 • Podczas generowania schematów ONA uwzględnia obecnie planowane połączenia i rekonfiguracje polowych urządzeń optycznych.
 • Użytkownik może teraz dodawać własne linie, adnotacje itp. do wygenerowanych schematów.

888834637373464367

 • Obecnie możliwe jest wyszukiwanie tekstów (np. nazw muf) na schematach optycznych.
 • Usprawniona została wydajność generowania schematów.

PRM i ONA w Network Inventory Gateway

Aplikacja Network Inventory Gateway zapewnia szybki, webowy dostęp do danych znajdujących się w systemie Smallworld Physical Network Inventory (PNI). Aby umożliwić użytkownikom webowego klienta PNI korzystanie z modułów Physical Route Manager oraz Optical Network Atlas, zespół Globemy opracował odpowiednie rozszerzenia Network Inventory Gateway.

Webowe rozszerzenie Optical Network Atlas korzysta z tego samego silnika co gruby klient ONA, dzięki czemu użytkownik ma gwarancję, że schematy/wydruki będą takie same niezależnie od wykorzystywanej platformy. Webowy dostęp do schematów modułu ONA usprawnia planowanie i zarządzanie siecią oraz umożliwia sprawniejsze udostępnianie schematów ścieżek optycznych.

Rozszerzenie aplikacji Physical Route Manager zapewnia dostęp do ścieżek przy zachowaniu takiego samego zestawienia kolorów i nazewnictwa co w grubym kliencie PNI. Ścieżki są przetwarzane przez desktopową wersję aplikacji PRM i przechowywane w bazie danych Smallworld.

555325235623623525

Zobacz także:

PRM I ONA DOSTĘPNE PRZEZ NETWORK INVENTORY GATEWAY GLOBEMA WPROWADZIŁA SZEREG USPRAWNIEŃ W GE SMALLWORLD NETWORK VIEWER WDROŻENIE WIELODOSTĘPNEGO SYSTEMU PASZPORTYZACJI SIECI W UPC CEE