Moduł pozwala na ewidencjonowanie przebiegu sieci alarmowej, wykonanej w technologii rezystancyjnej lub impulsowej. Umożliwia wyrysowanie przebiegu pętli alarmowych wzdłuż odcinków przewodu sieci cieplnej,
a także umiejscowienie takich obiektów, jak: Detektor, Puszka instalacyjna czy Moduł komunikacyjny.
Narzędzie daje możliwość wykrywania alarmów i wskazywania miejsca potencjalnego uszkodzenia. Umożliwia także przegląd historii pomiarów
w formie tabelarycznej, jak i na wykresie. Odczyty pomiarowe mogą być wprowadzone do bazy danych na podstawie odczytów telemetrycznych, o ile integracja z telemetrią jest wdrożona.

Funkcjonalność

  ewidencjonowanie przebiegu sieci alarmowej, wykonanej w technologii rezystancyjnej lub impulsowej
 wyrysowanie przebiegu pętli alarmowych wzdłuż odcinków przewodu sieci cieplnej
 wykrywania alarmów i wskazywania miejsca potencjalnego uszkodzenia na podstawie ewidencji przebiegu sieci oraz wprowadzonych odczytów pomiarowych
przegląd historii pomiarów w formie tabelarycznej, jak i na wykresie
wprowadzanie odczytów pomiarowych do bazy danych na podstawie odczytów telemetrycznych (wymaga integracji z telemetrią)
Narzędzie posiada wbudowany Generator par przewodów alarmowych, które wspomaga tworzenie sieci alarmowej. Pozwala on na automatyczne utworzenie przewodów alarmowych na podstawie wybranych odcinków przewodów ciepłowniczych.
Wbudowany lokalizator wycieków – narzędzie do ręcznego lokalizowania miejsca wycieku.

NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ SIECIOWYCH

pni

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

lni

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

333342352352523

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotraxx_portfolio

GeoTraxx

mobile_google

Google GEO Mobile

mdc

Mobile Data Collector

ffa

Zarządzanie pracą w terenie

dh

EC.GIS – zarządzanie zasobami ciepłowniczymi

gas

Smallworld Gas Distribution Office

gas_d

Smallworld Global Transmission Office

energy

Smallworld Electric Office

9994757483788

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

elgrid

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4res

4RES – prognozowanie produkcji z OZE

m

MGrid – zarządzanie mikrosieciami

iskol2

iSKOL – monitorowanie sieci WN

pof

GE PowerOn Advantage

444657689

Zarządzanie służebnością przesyłu

22331423525

Zarządzanie siecią alarmową