Obsługa i realizacja zadań wykonywanych przez pracowników w terenie jest jednym z najbardziej kosztownych procesów operacyjnych w przedsiębiorstwach sieciowych. Dzięki rozwiązaniom, które oferuje Globema (we współpracy ze swoimi partnerami), możliwe jest zwiększenie wydajności w tym obszarze, co zawsze jest źródłem wymiernych i znaczących zysków.

Field Force Automation (FFA)

Liderem  wśród systemów klasy Work Force Management (WFM) jest Field Force Automation (FFA), produkt firmy General Electric. System zawiera sprawdzone rozwiązania w efektywnym zarządzaniu zasobami, jak również w wyszukiwaniu marszruty optymalnej pod względem odległości i czasu. Gotowe mechanizmy do integracji z innymi systemami, wykorzystujące standardowe protokoły, stwarzają możliwość zwiększenia efektywności realizacji zadań. FFA umożliwia podniesienie wydajności oraz redukcję kosztów działania technicznych grup terenowych zarówno w dużych, jak i małych organizacjach. Platforma FFA ma otwartą architekturę oraz oferuje mobilne narzędzia do zarządzania pracownikami, które integrują się z innymi systemami (CRM, ERP, GIS, BPM, BI etc.).

CO GLOBEMA MOŻE ZROBIĆ DLA TWOJEJ FIRMY?

Globema oferuje szereg rozwiązań z zakresu zarządzania pracownikami w terenie. Nasi konsultanci najpierw analizują procesy biznesowe przedsiębiorstwa, aby potem móc doradzić wybór najlepszych rozwiązań IT odpowiadających potrzebom danego klienta. Następnie po opracowaniu i wdrożeniu produktu (implementacja, integracja, migracja danych) zapewniamy odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów systemu oraz wsparcie techniczne (obejmujące przyszłe integracje z innymi rozwiązaniami).

Dowiedz się więcej

Dzięki systemom klasy Work Force Management planowanie i przeprowadzenie prac w terenie staje się nawet o połowę efektywniejsze.

Administrowanie pracami w terenie oraz zarządzanie całością niezbędnych do ich realizacji zasobów

System FFA to rozwiązanie do zarządzania pracami w terenie, które pozwala usprawnić cały cykl życiowy prowadzonych prac, łącznie z wyznaczaniem poszczególnych zadań, tworzeniem grafików, dysponowaniem personelu terenowego, śledzeniem sprzętu objętego gwarancją, zarządzaniem zasobami części zapasowych oraz odbieraniem bieżących raportów terenowych.

Platforma FFA zawiera:

  • Moduł Planowania – służący do opracowywania strategicznego i operacyjnego porządku prac oraz do planowania zużycia zasobów;
  • Moduł Wykonawczy – przeznaczony dla pracowników biurowych i terenowych;
  • Moduł Monitoringu – dzięki, któremu kierownictwo zawsze będzie otrzymywało bieżące informacje na temat postępu prac;
  • Moduł API – służący do implementacji, integracji I konfiguracji systemu FFA.

Korzyści:

  • Redukcja czasu pracy dyspozytorów o ok. 33%;
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych o 25-35%;
  • Poprawa wydajności operacyjnej przez ok. 5-krotne zwiększenie liczby zadań zarządzanych przez jednego dyspozytora;
  • Znacząca redukcja połączeń telefonicznych i zużycia papieru;
  • Rzetelność danych o sieci dzięki ich bieżącej zdalnej aktualizacji przez pracownika terenowego;
  • Zwiększenie poziomu satysfakcji klienta poprzez spełnienie SLA i bieżące informowanie o przebiegu prac.

Doświadczenie w prowadzeniu projektów WFM

Globema przeprowadzała (zarówno samodzielnie, jak i przy współpracy) liczne implementacje rozwiązań klasy WFM dla przedsiębiorstw działających w różnych obszarach (wodociągi, oświetlenie uliczne, telekomunikacja, ciepłownictwo, energetyka, Państwowe Ratownictwo Medyczne). Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy zaprezentują szczegółowe referencje.

ROZWIĄZANIA BAZUJĄCE NA FFA

ZOSTAŁY WYBRANE PRZEZ PONAD

80
PRZEDSIĘBIORSTW

SĄ UŻYWANE PRZEZ PONAD

35000
PRACOWNIKÓW

SŁUŻĄ

6
KLIENTOM Z CAŁEGO ŚWIATA