Smallworld GIS

Oprogramowanie Smallworld

Głównymi produktami Globemy są, oparte na platformie GE Smallworld, branżowe systemy zarządzania zasobami przestrzennymi przedsiębiorstw sieciowych, a także systemy wsparcia realizacji zadań terenowych oraz technologie lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym. Rozwiązania Globemy obejmują prowadzenie inwentaryzacji sieci, planowanie jej rozwoju, wsparcie eksploatacji, obsługę awarii oraz zarządzanie grupami terenowymi i automatyzację procesów logistycznych.

Smallworld Core

Smallworld Core Spatial Technology jest bazowym produktem GE, na którym oparte są produkty branżowe dla firm telekomunikacyjnych, utilities i innych. To rewolucyjne narzędzie dostarcza niezwykle użyteczną architekturę, na której zbudowanych jest wiele branżowych aplikacji służących do tworzenia systemu dystrybucji wody i gazu, projektowania sieci telekomunikacyjnych czy analizowania zmian zachodzących na danym rynku. Ważną zaletą oprogramowania Smallworld Core są liczne opcje integracyjne pozwalające na łączenie narzędzi geoprzestrzennych z systemami CRM, aplikacjami wykorzystywanymi do przeprowadzania analiz rynkowych czy narzędziami do zarządzania siecią i administrowania prowadzonymi operacjami.

Dlaczego warto skorzystać z platformy Smallworld?

  • Smallworld to sprawdzone portfolio produktów wspierający cały cykl życiowy majątku sieciowego – od planowania, przez projektowanie i budowę, do usprawniania prowadzonych operacji;
  • Ponad 1000 przedsiębiorstw z całego świata używa Smallworld jako platformy GIS;
  • Architektura Smallworld jest oparta na otwartej i elastycznej technologii pozwalającej na dostosowanie do nawet najbardziej złożonych potrzeb;
  • Smallworld , dzięki wykorzystaniu najbardziej innowacyjnych rozwiązań, oferuje liczne opcje implementacyjne.

Twoje przedsiębiorstwo korzysta z systemu opartego na Smallworld? Zobacz, co może zrobić dla ciebie Globema.

Globema działa jako GE Energy Authorized Partner i jedyny dystrybutor oprogramowania GE Energy w Polsce oraz VAR (Value Added Reseller) platformy Smallworld w krajach CEE  (Europa Środkowa i Wschodnia). Zapewniamy pełen zakres usług związanych z oprogramowaniem GE Smallworld, łącznie z kompleksowymi szkoleniami produktowymi (Globema posiada status Certified Smallworld Training Partner).

Moduły wspierające procesy biznesowe

Platforma Smallworld to portfolio kompleksowych narzędzi, które wspierają kluczowe procesy biznesowe (w tym: planowanie, projektowanie, zarzadzanie i obsługa) przedsiębiorstw sieciowych.

Planowanie strategiczne

Właściwie wykorzystywane informacje przestrzenne są niezbędne do określenia, gdzie powinny znaleźć się nowe sieci, gdzie wzrost wymagań wymusza konieczność rozbudowy istniejącej infrastruktury oraz gdzie względy biznesowe przemawiają za prowadzeniem nowych inwestycji sieciowych. Rozwiązanie Smallworld GeoSpatial Analysis oferuje swobodny i efektywny dostęp do danych demograficznych i finansowych czy informacji na temat rynku. Dane te mogą być współdzielone w obszarze przedsiębiorstwa, zapewniając dużej liczbie użytkowników możliwość ich wizualizacji, tworzenia zapytań, analiz i raportów.

Planowanie sieci

Na szczeblu regionalnym planowanie eksploatacji i rozbudowy sieci wymaga znajomości i zrozumienia szczegółowych parametrów majątku sieciowego (zarówno podziemnej, jak i napowietrznej sieci) oraz jego relacji z innymi sieciami czy prowadzonymi pracami publicznymi. Narzędzie Smallworld Core Spatial Technology pozwala na modelowanie i geograficzne reprezentowanie na różnych poziomach (wraz z adnotacjami) zarówno istniejącej, jak i planowanej sieci, z uwzględnieniem okolicznej infrastruktury (budynki i inne obiekty).

Projektowanie sieci

Projektanci, którzy wprowadzają nowe rozwiązania, potrzebują informacji geoprzestrzennych z różnych źródeł oraz informacji na temat funkcjonującej infrastruktury. Narzędzie Smallworld Design Manager pozwala na efektywne zarządzanie planowanymi zmianami I rozszerzeniami sieci.

Budowa sieci

Pracownicy budujący sieć muszą zostać wyposażeni w odpowiednie mapy inżynierskie. Z kolei po zakończeniu inwestycji informacje na temat przebiegu budowy muszą zostać odpowiednio zarchiwizowane. Platforma Smallworld Core Spatial Technology zawiera narzędzia pozwalające na tworzenie kompletnych i aktualnych baz danych na temat sieci ułatwiających administrowanie i wprowadzanie zmian do majątku sieciowego.

Utrzymanie sieci

W procesie utrzymania sieci kluczowa jest informacja o usługach i klientach wykorzystujących konkretne elementy sieci dzieki czemu można uniknąć nieświadomego odłączenia klienta w przypadku rekonfiguracji sieci. Często zachodzi także potrzeba dostarczenia klientom i kontrahentom samoobsługowych aplikacji webowych.

Rozwiązania Smallworld

pni

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

lni

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

333342352352523

Network Viewer

GE Smallworld GIS

ona

Optical Network Atlas

Moduł PNI

prm

Physical Route Manager

Moduł PNI

ops

Optical Path Scheme

Moduł PNI

radio

Radio Network Inventory

Moduł PNI

catv

Cable TV Design

Moduł PNI

service

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

dqt

Data Quality Tool

Rozszerzenie Smallworld GIS

nims2

Network Inventory Maintenance Support

logical_b

Logical Browser

Moduł LNI

lni_conn

LNI-Connector

Moduł LNI

dh

EC.GIS – zarządzanie zasobami ciepłowniczymi

water

Smallworld Water Office

gas

Smallworld Gas Distribution Office

gas_d

Smallworld Global Transmission Office

energy

Smallworld Electric Office