Wspieramy pracę karetek pogotowia na terenie całego kraju

Globema SWDPRM

Na początku bieżącego roku System Wspomagania Dowodzenia dla Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), autorstwa Globemy i Pentegy, został wprowadzony w 42 dyspozytorniach i w 1516 karetkach na terenie całej Polski. Jest to dla nas bardzo ważny projekt, ponieważ przyczyniliśmy się do stworzenia centralnego systemu, znacznie ułatwiającego współpracę służb, usprawniającego wymianę informacji i skracającego cały proces udzielania pomocy.

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) to system teleinformatyczny umożliwiający centralne monitorowanie działań ratunkowych. Przekłada się to na ujednoliconą pracę oraz procedury dla wszystkich dyspozytorów i zespołów ratownictwa medycznego.

SWD PRM jest częścią większego Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SIPR). System jest zintegrowany z rozwiązaniami IT Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz pośrednio z innymi systemami dziedzinowymi – SWD Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

SWD PRM w skrócie

27000

tyle zgłoszeń przechodzi codziennie przez system

3

średnio co tyle sekund rejestrowane jest nowe zgłoszenie alarmowe

18000

tyle razy wysyłane są codziennie karetki za pomocą systemu

30000

to łączna liczba użytkowników SWD PRM, w tym:

 • dyspozytorzy pracujący łącznie na około 300 stanowiskach w 42 dyspozytorniach
 • lekarze i ratownicy pracujący w 1516 Zespołach Ratownictwa Medycznego
 • wojewódzcy Lekarze Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego
 • analitycy dysponentów odpowiedzialni za rozliczenia z NFZ
 • przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
 • administratorzy systemu – centralni, wojewódzcy i lokalni.

Co zrobiliśmy w ramach projektu

System SWD PRM był tworzony od zera. Nasz zespół był odpowiedzialny za:

 • zbudowanie podstaw systemu, czyli stworzenie aplikacji operacyjnych – dyspozytora i ZRM (mobilnej oraz stacjonarnej)
 • zaprojektowanie architektury systemu i stworzenie podstawowych mechanizmów
 • stworzenie aplikacji analityka
 • stworzenie i konfiguracja bazy danych
 • prowadzenie analizy wymagań
 • zaprojektowanie infrastruktury sprzętowej, montaż sprzętu i konfigurację w serwerowniach
 • instalację systemu we wszystkich dyspozytorniach medycznych.

SWD PRM umożliwia

 • sprawne dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego
 • wsparcie zespołu w dotarciu do miejsca zdarzenia
 • rozdzielanie prac oraz rejestrację i dokumentację zadań medycznych
 • przygotowanie dokumentacji medycznej na tablecie
 • ustalenie bieżącego położenia i statusu zespołu ratownictwa medycznego
 • obsługę sytuacji wyjątkowych, możliwość zastąpienia dyspozytorni w przypadku awarii
 • przygotowanie danych dla Narodowego Funduszu Zdrowia
 • sprawną komunikację między poszczególnymi komórkami zespołów ratowniczych
 • integrację z systemem łączności telefonicznej
 • analizę danych w celu usprawnienia działania ratownictwa w skali kraju

Z systemu korzystają

Dyspozytorzy
medyczni

Członkowie zespołów ratownictwa medycznego

Lekarze koordynujący ratownictwo medyczne

Chcesz wiedzieć więcej? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI