Skip to main content

Świętujemy 10-lecie Centrum Badawczo-Rozwojowego Globemy! Wywiad z dyrektorem naszego Centrum B+R

By 14 lipca, 20221 sierpnia, 2022Badania i Rozwój
globema-badania-rozwoj

W tym roku mija 10 lat, od kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy Status Centrum Badawczo-Rozwojowego. W 2012 roku Status przyznał nam Minister Gospodarki. Od tego czasu rokrocznie odnawiamy ten tytuł, obecnie nadawany przez Ministerstwo Rozwoju.

O Centrum Badawczo-Rozwojowym w Globemie

Nasze rozwiązania wspierają przede wszystkim rozwój energetyki oraz produkcji i zarządzania odnawialnymi źródłami energii. Posiadamy własne jednostki badawczo-rozwojowe oraz dwa centra rozwoju oprogramowania. Realizowane przez nas projekty badawczo-rozwojowe są współfinansowane przez Unię Europejską (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Współpracujemy z wiodącymi uczelniami technicznymi i placówkami naukowymi, w tym Politechniką Łódzką i Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Z okazji 10-lecia naszego Centrum przeprowadziliśmy wywiad z jego dyrektorem, Tomaszem Gulczyńskim. Zapraszamy do lektury!

Skąd pomysł na tak duże zaangażowanie Globemy w działalność badawczo-rozwojową? Jak to się wszystko zaczęło?

Wielkiego Wybuchu raczej nie było 😉 Tych początków należy upatrywać w tym, że środowisko Globemy, a w szczególności zarządu, wywodzi się ze środowisk naukowych, politechnicznych. To miało spore przełożenie na to, że podjęliśmy się działalności B+R. Od początku mieliśmy kontakt z uczelniami wyższymi i oczywiście z biznesem, bo jesteśmy firmą komercyjną. To wszystko razem zagrało. Nasi prezesi byli też członkami różnych stowarzyszeń, takich jak Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Dzięki temu zawarliśmy kolejne kontakty, to też stymulowało nasz rozwój w kierunku badań i rozwoju, jak to jest rozumiane nie tylko w firmach komercyjnych, ale też w jednostkach badawczych jakimi są uniwersytety albo inne tego typu instytucje. Właśnie na styku tych trzech światów powstawały różne pomysły. Dodatkowo, w latach 2008-2009 zaczął się tworzyć sprzyjający klimat gospodarczo-polityczny do prowadzenia działalności B+R, ale wówczas firmy komercyjne nie było w to włączane w tak dużym stopniu. Jednak gdy pojawiły się różne przepisy i uregulowania, które sprzyjały prowadzeniu systematycznej działalności B+R, to powoli zaczęliśmy się jej podejmować. Rozpoczęliśmy pierwszy projekt, który dotyczył DHO – District Heating Office. Był to projekt współfinansowany z funduszu PARP w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Pozwolił on nam zbudować, a w zasadzie znacznie ulepszyć platformę, która umożliwiła rozwój aplikacji dla ciepłownictwa. A potem kolejne projekty i jakoś to poszło 😊

Jako istotny kamień milowy na naszej ścieżce B+R trzeba także wymienić założenie Centrum Rozwoju Oprogramowania (CRO) w Łodzi, którego budowa rozpoczęła się w 2011 roku i została sfinalizowana w ciągu 2-3 lat. Tworzyliśmy ten oddział właśnie pod hasłem badań i rozwoju, a jego podzbiorem było Laboratorium Sieci Inteligentnych w Łodzi.

Na czym polega działalność B+R Globemy?

Prowadzimy sporo projektów dofinansowanych. Ich cechą jest to, że są to ambitne, wizjonerskie projekty, o bardzo nieprzewidywalnym wyniku – nie mamy nawet pewności, czy one na pewno się powiodą i czy osiągniemy zamierzone rezultaty. Dlatego właśnie są dofinansowane, żebyśmy nie musieli brać na siebie takiego ryzyka. Te projekty mają zwykle związek z szeroko rozumianą gospodarką, zwłaszcza energetyką.

Mamy też sporo własnych inwestycji badawczo-rozwojowych, dotyczących np. systemów GeoTask (narzędzie Field Service Management do automatyzacji planowania i realizacji zadań w terenie) i NetStork (mobilne rozwiązanie dla operatorów telekomunikacyjnych), modułów telco itp. Jest też trzecia kategoria naszej działalność – badania na zlecenie. Zdarza się, że klienci przychodzą z prośbą o przeprowadzenie badań połączonych z rozwojem, tak jak to było w przypadku Grupy TAURON. Jest to projekt, który prowadziliśmy mając już pewne doświadczenie i sporą wiedzę w dziedzinie prognozowania produkcji energii, ale skupiliśmy się w nim na problemie, który wymaga bardziej szczegółowych badań. Nasze zadanie dotyczyło zaproponowania metody predykcji produkcji energii przez prosumentów biorąc pod uwagę dość ograniczone możliwości pomiarowe. Ten projekt okazał się dla nas ciekawy oraz bardzo pożyteczny dla klienta.

Skąd pochodzą pomysły na nasze projekty?

Środowisko, w którym zderzają się ze sobą światy komercji, nauki oraz gospodarki generuje wiele pomysłów. Dodatkowo, klienci komunikują nam swoje potrzeby co oczywiście również przekłada się na projekty, zwykle te mniejsze, np. rozwój GeoTaska i nowych metod optymalizacji tras (określenia możliwie najszybszych, najefektywniejszych przejazdów).

Które z naszych projektów były według Ciebie najciekawsze?

Wymieniłbym tutaj dwa projekty, akurat oba z nich były dofinansowane. Pierwszy to GlobIQ, który dotyczył budowy cyfrowego modelu majątku dla firm telekomunikacyjnych i sieciowych. To był bardzo interdyscyplinarny projekt, który niejako zbudował osobny dział w naszej firmie zajmujący się rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Jednocześnie, ten projekt pozostawał dalej w kręgu biznesu, w którym się najczęściej obracamy, czyli przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i sieciowych. To takie organizacje, które posiadają rozproszonych geograficznie klientów oraz zasoby w terenie (infrastrukturę sieciową dla telekomunikacji, energetyki czy ciepłownictwa) i prowadzą na nich procesy operacyjne, utrzymania, rekonfiguracji i rozbudowy, które wspieramy. GlobIQ przyniósł nam kilka bardzo ciekawych rozwiązań dotyczących rozpoznawania obrazów i mowy w celu gromadzenia danych w terenie. Techniki AI/ML znacznie usprawniają i przyspieszają procesy utrzymania zasobów w terenie.

Drugim najciekawszym z mojego punktu widzenia projektem jest SORAL, który prowadziliśmy we współpracy z Energą, jednym z operatorów energetycznych. W projekt zaangażowany był także przedstawiciel świata nauki – Politechnika Gdańska. W tym właśnie zespole opracowaliśmy ciekawe rozwiązanie, które pozwala na przewidywanie cyklu życia sieci energetycznej w nieinwazyjny sposób, czyli taki, do którego nie jest potrzebne wykopywanie kabli. Na podstawie bardzo specjalistycznych pomiarów prowadzonych na końcówkach kabli umiejscowionych ponad ziemią (np. na stacjach energetycznych) możemy wnioskować, jakie problemy mogą nas czekać z tym kablem w przyszłości. Przedstawiciele Energi przeprowadzili badania, natomiast my zajęliśmy się obróbką i przetwarzaniem danych oraz dostarczyliśmy oprogramowanie do zarządzania tym zjawiskiem. Porównaliśmy dane pochodzące z wykopanych fragmentów kabli z danymi z końców tych samych przewodów by zweryfikować, czy nasze metody dają rzetelny rezultat. Ten projekt właśnie się zakończył i czeka na komercjalizację.

Ostatnio dużo mówi się o katastrofie klimatycznej, konieczności ograniczenia zużycia zasobów oraz odejścia od wykorzystania paliw kopalnych. Trwają dyskusje o roli, jaką w tym procesie powinien pełnić biznes. Czy i w jaki sposób projekty B+R Globemy wpisują się w ten trend?

Takie projekty jak 4RES czy PROGO, które polegały na opracowaniu metod prognozowania ze źródeł odnawialnych, przyczyniają się do tego, by chronić środowisko w pośredni sposób. Wynikiem tych projektów są narzędzia, które ułatwiają inwestowanie w rozwój odnawialnych źródeł energii i ich eksploatację oraz sprzyjają transformacji energetycznej i odchodzeniu od wykorzystania energii z paliw kopalnych. Sprawiamy, że przedsiębiorcy chcą inwestować w źródła odnawialne, ponieważ im trafniejsze prognozy, tym lepsze wyniki sprzedaży na rynku energii.

W ramach projektu OPTYMALIZATOR badamy metody optymalizacji tras oraz czasów parkowania. Dzięki opracowywaniu możliwie jak najkrótszych przejazdów, spada zużycie paliwa.

Jak działalność B+R wpływa na rozwój Globemy?

Działalność B+R jest zgodna z naszą strategią firmową, a jej elementem jest ciągłe dopracowywanie platform, na których się opieramy. Jedna z nich to SmartGrid, platforma, na której budujemy produkty typu 4RES (prognozowanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych), ELGrid (aplikacja do zaawansowanych obliczeń inżynierskich sieci elektroenergetycznych), czy system obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych dla ciepłownictwa. Drugą taką platformą jest wspomniany już GlobIQ, na którym powstały takie produkty jak Topologia nN – system, który pozwala na efektywne zbieranie technikami głosowo-obrazowymi danych o sieci energetycznej czy LocDoc – aplikacja, której zadaniem jest przetworzyć wszelkiego rodzaju dokumentację papierową i wydobyć z niej technikami sztucznej inteligencji różne informacje, np. kategorię, datę, lokalizację i inne, bardziej specjalistyczne treści. Mamy też GeoPlatform, czyli platformę do budowy aplikacji mapowych, na której powstał m.in. GeoGrid (rozwiązanie do zarządzania danymi na mapach) czy GeoGrid DH (rozwiązanie GIS usprawniające zarządzanie siecią ciepłowniczą).

Porozmawiajmy o tym, jakie projekty są obecnie prowadzone w naszym Centrum B+R.

Aktualnie prowadzimy dwa projekty dofinansowane: wspomniany już OPTYMALIZATOR oraz LOBSTER, który jest kontynuacją naszej działalności w obrębie elektroenergetyki. W tym projekcie szukamy dobrej metody bilansowania energii elektrycznej na zdefiniowanych, niewielkich obszarach oraz opracowujemy do tego celu narzędzie. Jest to jedno z wyzwań elektroenergetyki w Polsce i na świecie – wdrożyć paradygmat energetyki rozproszonej, w której zarówno produkcja jak i konsumpcja jest mocno rozsiana w terenie.

Ponadto mamy szereg własnych projektów inwestycyjnych, które prowadzimy od lat: wspomniane GeoTask, NetStork, GeoPlatform, produkty telco.

Które z produktów powstałych w wyniku działalności B+R odniosły największy sukces komercyjny? Gdzie są te produkty obecne?

Nasze moduły telco, np. ONA (Optical Network Atlas), PRM (Physical Route Manager) oraz DCM (Data Center Manager), są obecne w ponad 30 krajach i komercyjnie, to właśnie ten projekt odnosi największe sukcesy. GeoTask i NetStork także zyskują coraz więcej klientów i zdobywają rynek zwłaszcza w Polsce oraz w krajach, w których działamy bardzo aktywnie, np. w Czechach. Stajemy się też coraz bardziej rozpoznawalną marką jeśli chodzi o prognozowanie energii z OZE.

Dziękujemy za rozmowę i trzymamy kciuki za nadchodzące projekty!

Zainteresował Cię ten artykuł?