Aktualizacja platformy Smallworld dla Telia Danmark

By 14 czerwca, 201620 czerwca, 2016Smallworld, Telekomunikacja, Usługi

Globema wykonała dla Telia Danmark aktualizację systemu paszportyzacji sieci Smallworld Physical Network Inventory (PNI) oraz Smallworld Logical Network Inventory (LNI) do wersji 4.3. Dodatkowo nasz zespół wdrożył najnowsze wersje modułów Optical Network Atlas oraz Physical Route Manager, rozszerzające funkcje systemu PNI. Projekt objął również migrację istniejących rozwiązań opartych o Smallworld Internet Application Server na platformę Smallworld GeoSpatial Server.

Dzięki aktualizacji oprogramowania użytkownicy systemu zyskali bardziej przyjazny i wygodny interfejs oraz nowe narzędzia do projektowania i zarządzania siecią. Podwyższona została również ogólna wydajność systemu.

Dodatkowo moduły Globemy – Physical Route Manager oraz Optical Network Atlas – ułatwiają zarządzanie siecią światłowodową, dzięki usprawnieniu m.in. projektowania i utrzymania sieci oraz obsługi awarii. Rozszerzenia umożliwiają także lepsze wykorzystanie zasobów sieciowych.

Przebieg projektu

W ramach projektu aplikacja wykorzystywana przez Telia Danmark została przeniesiona z platformy Smallworld 4.1 na wersję 4.3. Projekt objął aktualizację standardowych funkcjonalności PNI/LNI wraz z modelem danych. Projekt migracji poprzedzony był analizą korzyści płynących z nowej wersji oprogramowania. W jej wyniku podjęta została decyzja o przejściu na nowszą wersję oprogramowania. Dodatkowo analiza pozwoliła zidentyfikować rozszerzenia, które mogą zostać pominięte w czasie migracji lub zastąpione rozwiązaniami dostępnymi w nowych wersjach PNI/LNI. Podejście takie pozwoliło zredukować koszty migracji i utrzymania systemu.

O Telii Danmark

2425262336246

Telia Danmark należy do szwedzko-fińskiej międzynarodowej grupy telekomunikacyjnej Telia Company. Firma działa na duńskim rynku telekomunikacyjnym od 1995 roku świadcząc między innymi usługi telefonii komórkowej, mobilnej komunikacji szerokopasmowej i telefonii stacjonarnej. Ponadto Telia Danmark jest dostawcą mobilnych i stacjonarnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych.

Więcej o grupie Telia Company

O Smallworld Physical Network Inventory oraz Smallworld Logical Network Inventory

Physical Network Inventory tworzy podstawę zintegrowanego środowiska do projektowania i zarządzania siecią telekomunikacyjną, realizującego również funkcje systemu wsparcia operacyjnego (Operations Support System – OSS). PNI umożliwia projektowanie i dokumentowanie pełnego modelu fizycznej sieci telekomunikacyjnej.

pni2

Logical Network Inventory stanowi (obok Physical Network Inventory) filar zintegrowanego środowiska do zarządzania siecią telekomunikacyjną. LNI zapewnia funkcje związane z gospodarowaniem pasmem i ewidencją łączy w sieci szerokopasmowej. Produkt pozwala także na dokumentowanie przydziałów pasma w sieci telekomunikacyjnej oraz związków pomiędzy łączami logicznymi a elementami fizycznymi.

O modułach Globemy

Physical Route Manager umożliwia zarządzanie fizycznymi trasami transmisyjnymi w sieciach telekomunikacyjnych. Aplikacja pozwala grupować dowolną liczbę zasobów fizycznych w łatwo dostępny i zarządzany obiekt zwany Trasą, która składa się z wzajemnie powiązanych elementów składowych, takich jak włókna światłowodowe, porty czy złącza.

Optical Network Atlas umożliwia automatyczne generowanie schematów ścieżek optycznych, które mogą zostać zaprezentowane w postaci graficznych schematów i wykorzystane jako dokumentacja wykonawcza lub projektowa. Podczas procesu generowania wszystkie części schematu dzielone są na osobne strony. Dzięki temu można zaprezentować te same wyniki w różnych formatach.

Zobacz także:

INWENTARYZACJA SIECI SZEROKOPASMOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM WIELKOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA MODELOWANA W SYSTEMIE GLOBEMY