Monitorowanie postępów prac i szybkie reakcje – alerty w GeoTasku

Autor 17 listopada, 202010 grudnia, 2020Field Service Management, Rozwiązania Mobilne, Telekomunikacja
geotask alerty

Aplikacja dysponenta w GeoTasku, naszym rozwiązaniu do zarządzania pracami i zasobami w terenie, wzbogaciła się niedawno o panel alertów. Dzięki temu można na bieżąco monitorować zmiany w postępie prac oraz sprawnie reagować na niespodziewane sytuacje i zmiany wprowadzane przez pracowników realizujących zadania w terenie.

Dysponent to osoba, która planuje zadania, trasy czy zakres prac dla pracowników w terenie oraz monitoruje ich wykonanie. Zadania dysponent przydziela ręcznie lub automatycznie w aplikacji. Po ich zaplanowaniu i przekazaniu na urządzenia mobilne techników terenowych, ma możliwość monitorowania aktualnej pozycji pracowników, postępu w wykonywaniu poszczególnych zadań, jak i całodniowego harmonogramu. Widzi też bieżący status realizacji zadań, np. „online”, „offline”, „jedzie” lub „pracuje”.

W najnowszej wersji GeoTaska dysponent zyskuje jeszcze panel alertów, a notyfikacje pokażą się w następujących przypadkach:

  • kiedy pracownik terenowy zmieni status zadania na „Niewykonane”
  • gdy pracownik terenowy doda nową notatkę w aplikacji mobilnej
  • kiedy pracownik terenowy odrzuci przydzielone zadanie
  • kiedy pracownik terenowy utworzy nowe zadanie z poziomu aplikacji mobilnej
  • jeśli do aplikacji dysponenta zostanie dodane nowe zadanie z priorytetem „Wysoki”

Monitoruj i reaguj na bieżąco

Wszystkie alerty z określonego przedziału czasowego są dostępne w formie raportów, co ułatwia późniejszą analizę zdarzeń, sytuacji kryzysowych czy trudności na danym terenie.  Alerty ułatwiają monitorowanie pracy w terenie: umożliwiają szybką reakcję w przypadku nagłych zmian w harmonogramie pracownika terenowego, gdy nie może on wykonać pewnego zadania lub spotyka się z sytuacją, która wymaga jego interwencji i dodaje zadanie. Alerty dostarczają bieżących informacji na temat pracy operacyjnej techników, co jest szczególnie ważne w przypadku niespodziewanych i pilnych spraw np. awarii sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, nagłej wizyty u klienta czy pilnej konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Poznaj GeoTask

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak dzięki GeoTaskowi możesz usprawnić pracę terenową w swojej firmie, koniecznie odwiedź naszą stronę – poznasz tam najważniejsze funkcji aplikacji Field Service Management oraz korzyści z automatyzacji planowania zadań w terenie.