Analiza dena: możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze energetycznym

Autor 7 września, 202010 grudnia, 2020Badania i Rozwój, Energetyka, Smart Grid, Sztuczna Inteligencja
sztuczna inteligencja w energetyce

Niemiecka Agencja Energii (Deutsche Energie-Agentur – dena) opublikowała niedawno raport na temat możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze energetycznym – „Artificial Intelligence – from Hype to Reality for the Energy Industry”. Czego można dowiedzieć się z analizy rynku i jak ma się do tego nasza działalność badawczo-rozwojowa?

Analiza dena obejmuje dziewięć obszarów zastosowań SI w sektorze energetycznym:

 • Prognozowanie
 • Optymalizacja działań i operacji na sieci
 • Optymalizacja zasobów i strategiczne decyzje biznesowe
 • Predictive maintenance
 • Konserwacje i naprawy
 • Pomiar bezpieczeństwa
 • Ułatwienia dla aktywnych konsumentów
 • Dostosowywanie produktów i środków marketingowych
 • Automatyzacja procesów w zakresie pomiarów, rachunków i ogólnej dystrybucji

Każdy z tych obszarów jest w raporcie oceniony pod względem dojrzałości technicznej, stanu rozpowszechnienia, dostępności i jakości niezbędnych danych, wpływu na bezpieczeństwo systemów energetycznych, usprawnienia działania systemów, integracji energii odnawialnej oraz redukcji CO2. Na tej podstawie jako najbardziej obiecujące miejsca wykorzystania sztucznej inteligencji wskazano prognozowanie, optymalizację działań i operacji na sieci oraz optymalizację zasobów i strategiczne decyzje.

Raport porusza także stronę ekonomiczną i prawną, głównie w obszarze regulacji funkcjonowania energetyki, oraz uwzględnia aspekty społeczne wdrażania AI. Warto przestudiować raport również dlatego, że płynące z niego wnioski będą wpływały na naszą rzeczywistość – zmiany w energetyce są nieuchronne i ściśle powiązane z Europejskim Zielonym Ładem, kładącym nacisk na inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska.

Podsumowanie wszystkich obszarów zastosowania pokazuje, że sztuczna inteligencja może nie tylko wnieść istotny wkład w pomyślną transformację przyszłości coraz bardziej cyfrowego systemu energetycznego, ale jest w rzeczywistości niezbędna.

Zachęcamy do lektury raportu – jest dostępny w języku angielskim:

Sztuczna inteligencja w rozwiązaniach dla energetyki w Globemie

Jako Centrum Badawczo-Rozwojowe mamy kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań dla energetyki, w których wykorzystujemy metody sztucznej inteligencji:

 • 4RES – aplikacja dostarczająca prognozy produkcji energii z OZE w okresie krótko- i średnioterminowym, wykorzystując zagregowane modele predykcyjne, przeznaczona dla OH, OHT, OSD i wytwórców energii.
 • ElGrid – narzędzie obliczeniowe do analizy, optymalizacji i prognozowania zjawisk zachodzących w sieci elektroenergetycznej niskich i średnich napięć z przyłączonymi źródłami rozproszonymi, magazynami energii oraz odbiorami sterowalnymi.
 • GlobIQ – platforma informatyczna wykorzystująca interpretację obrazów i mowy, wspierająca zbieranie danych o przestrzennie rozproszonych obiektach majątkowych, która znalazła już zastosowanie w narzędziach:
  • Topologia nN – aplikacja mobilna sterowana głosem i gestami, która umożliwia pozyskiwanie danych o infrastrukturze energetycznej z tworzeniem topologii sieci w terenie
  • LocDoc – aplikacja, do automatyzacji kategoryzacji skanowanych dokumentów (pisma, mapy, decyzje, protokoły itp.) i tworzenia, na podstawie analizy ich treści (daty i lokalizacje) przestrzennej bazy dokumentów.