Skip to main content

Wpływ metod wyznaczania strat technicznych na optymalizację konfiguracji sieci rozdzielczych

By 9 czerwca, 202214 października, 2022Badania i Rozwój, Energetyka

W najnowszym, czerwcowym numerze Przeglądu Elektrotechnicznego, prezentującym osiągnięcia naukowe z dziedziny szeroko pojętej elektrotechniki, ukazał się artykuł „Wpływ metod wyznaczania strat technicznych na optymalizację konfiguracji sieci rozdzielczych”, autorstwa Piotra Helta i Dariusza Baczyńskiego z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz Tomasza Gulczyńskiego i Jacka Wielgosza z Globemy, współpracujących w ramach projektów B+R.

Według ustawy o efektywności energetycznej, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zużywają energię mają obowiązek podejmowania działań poprawiających efektywność energetyczną, a więc zmniejszających zużycie i straty energii elektrycznej – przede wszystkim, aby zmniejszyć poziom emisji CO2 (wytwarzanego jako produkt uboczny spalania paliw kopalnych do produkcji energii).

Jednym z działań zbieżnych z tym celem jest podniesienie wydajności sieci elektroenergetycznej (zmniejszenie strat energii) poprzez poprawienie jej konfiguracji.

Jak przeczytamy w artykule: 

Polska elektroenergetyczna sieć rozdzielcza obejmuje ok 500 tys. km linii napowietrznych oraz ok. 250 tys. km linii kablowych a także ponad 260 tys. stacji transformatorowych SN/nN.

Największy wolumen sieciowych strat energii występuje właśnie w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej SN i nN. […] niezbędne są w dalszym ciągu działania mające na celu ograniczanie strat w sieciach dystrybucyjnych, przy czym najefektywniejsze (pod względem ekonomicznym) będzie wykorzystanie metod bezinwestycyjnych (nie powiększających majątku sieciowego). Do metod bezinwestycyjnych zalicza się optymalizację konfiguracji sieci”.

Autorzy opracowania porównują wyniki optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych niskiego napięcia wykonane dla dwóch metod wyznaczania strat energii elektrycznej, z wykorzystaniem trzech różnych algorytmów wyznaczania optymalnej konfiguracji sieci: heurystycznego, heurystycznego zmodyfikowanego oraz genetycznego.

Jakie był przebieg i efekty tych badań?
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu:

Badania były prowadzone w ramach projektu ELGrid2020, jednego z projektów badawczo-rozwojowych Globemy, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jeśli zainteresowała Cię ta tematyka, lub masz jakieś pytania – napisz do nas!