audyt bezpieczeństwa systemu

Rozwój technologii cyfrowych dokonał rewolucji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Dzięki nim możemy szybko znaleźć szukane informacje, korzystać z wielu ułatwień (kontakt z klientami, przesyłanie plików), a pracę wykonujemy szybciej. Jednocześnie zmiany przyniosły ze sobą nowe typy zagrożeń, między innymi cyberataki. Zaniedbania w zakresie utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony systemu negatywnie wpływają na działalność organizacji. Dlatego też zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest jednym z kluczowych czynników wpływających na możliwość niezakłóconej pracy przedsiębiorstwa.

Co roku firmy tracą miliony z powodu awarii systemów czy cyberataków, których celem są ich strony internetowe i sieć wewnętrzna. Analiza stanów faktycznych i potencjalnych zagrożeń, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, jest jednym z najlepszych sposobów przeciwdziałania takim sytuacjom. Mimo że z roku na rok wzrasta świadomość na temat niebezpieczeństw w sieci, równolegle pojawia się więcej zagrożeń. Powodów jest wiele – wprowadzanie coraz to nowszych technologii czy dezaktualizacja stosowanych dotąd rozwiązań.

Jakie są zagrożenia?

Istnieją dwa rodzaje zagrożeń, które mogą zakłócić pracę systemu – wewnętrzne i zewnętrzne. Źródłem zagrożeń wewnętrznych są najczęściej błędy proceduralne lub błędy ludzkie, na przykład pomyłki administratorów. Znaczną część tego typu zagrożeń stanowią również te wynikające z nieuniknionych awarii sprzętu czy oprogramowania, np. awarie systemu.

Zagrożenia zewnętrzne są często o wiele bardziej brzemienne w skutkach. Złośliwe oprogramowanie, oprócz uszkodzenia lub blokady systemu operacyjnego, może doprowadzić do kradzieży lub modyfikacji wrażliwych danych.

96
polskich średnich i dużych firm zanotowało w ostatnim roku ponad 50 cyberataków
39
ataków, do których doszło, wykonano metodą phishing'u
41
polskich firm przemysłowych obawia się cyberataku

Na podstawie raportu PwC

Konsekwencje cyberataków

Negatywnych konsekwencji cyberataków jest wiele. Najpoważniejsze z nich to: konieczność odbudowania infrastruktury komputerowej, utrata klientów na skutek spadku poziomu zaufania czy utrata własności intelektualnej będącej rezultatem wieloletnich badań i kosztownych inwestycji.

Jak zapobiegać zagrożeniom?

audyt bezpieczeństwa systemu

Aby zapobiegać takim sytuacjom niezbędne jest okresowe przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa. Globema oferuje audyt bezpieczeństwa systemu GIS (w tym rozwiązań zbudowanych na platformie GE Smallworld) w zakresie infrastruktury sprzętowej, sieciowej oraz komponentów software’owych. Na podstawie informacji zebranych w ramach audytu proponujemy usprawnienia mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przechowywanych danych oraz eliminację zagrożeń ze strony serwerów i stacji roboczych. Dostarczany przez Globemę raport końcowy przedstawia podsumowanie zidentyfikowanej architektury oraz rekomendacje dotyczące koniecznych lub możliwych do wprowadzenia zmian. W kolejnym kroku zajmujemy się wprowadzeniem i wdrażaniem przedstawionych rekomendacji.

Korzyści dla Ciebie i Twojej organizacji

Inwestycja w audyt wewnętrzny oprócz zapewnienia bezpieczeństwa to także wiele innych korzyści:

  • dostęp do aktualnych danych na temat sieci
  • zapewnienie ciągłości biznesu w organizacji
  • uzyskanie kompletnego planu dalszego rozwoju systemu oraz określenie wymogów dla przyszłych inwestycji
  • wyznaczenie właściwego czasu wycofania z użytku starszych technologii
  • zminimalizowanie zakłóceń w dostarczaniu usług klientom końcowym w czasie wprowadzania nowej infrastruktury lub nowych usług.

Zobacz także:

BEZPIECZNA I EFEKTYWNA MIGRACJA SYSTEMU GIS NA NOWY SPRZĘT