Rozwiązania IT dla biznesu


Czy wiesz, że ponad 80% danych jest zależnych od lokalizacji? Globema oferuje szereg geoprzestrzennych usług IT służących do analityki biznesowej, zautomatyzowanego geomarketingu, zarządzania pracownikami w terenie (WFM), usprawnienia przepływu pracy (workflow) oraz wsparcia sprzedaży i innych procesów biznesowych. Dostarczamy także narzędzia pozwalające na integrację informacji geograficznych i dotyczących lokalizacji z aplikacjami oraz systemami OSS, CRM i wykorzystywanymi do analityki biznesowej. Narzędzia te bardzo pomagają przedsiębiorstwom w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych.

Jak dostarczamy nasze rozwiązania?

Cykl życia oprogramowania oraz proces dostarczania określonych rozwiązań można prowadzić i opisać na różne sposoby, zależnie od przyjętej metodologii. My wyróżniamy 5 etapów:

 

PRZEPROWADZENIE BIZNESOWYCH I TECHNICZNYCH ANALIZ

Na początku zbieramy niezbędne informacje, określamy wymagania dostosowane do konkretnego biznesu, omawiamy propozycje rozwiązań oraz wyznaczamy sposoby integracji z wykorzystywaną przez klienta architekturą i infrastrukturą IT.

 

OKREŚLENIE WYMOGÓW TECHNICZNYCH

Następnie wybieramy odpowiednią strukturę oraz algorytmy, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu danego rozwiązania.

 

TWORZENIE OPROGRAMOWANIA I IMPLEMENTACJA

Proces przygotowywania produktu może przebiegać według różnych standardów. Przez lata działalności stworzyliśmy własną procedurę tworzenia oprogramowania, opartą na metodologiach Scrum i PRINCE2.

 

TESTY AKCEPTACYJNE

Każdy produkt Globemy przechodzi fabryczne testy jakości. Nasi konsultanci mogą także przygotować scenariusze testów odbiorczych wykonywanych przez użytkowników (User Acceptance Test).

 

WSPARCIE I SERWIS

Po dostarczeniu i przetestowaniu naszego oprogramowania zapewniamy odpowiednie wsparcie, w tym: serwis techniczny, proaktywne monitorowanie systemu, ulepszenia oraz dalsza rozbudowa.

1
1

 SPECJALIZUJEMY SIĘ W TECHNOLOGIACH PROGRAMISTYCZNYCH:

ZAUFALI NAM MIĘDZY INNYMI: