Jak Exatel usprawnił zarządzanie infrastrukturą usług telekomunikacyjnych?

Dowiedz się, jak Globema - dzięki wdrożeniu systemu paszportyzacji GE Smallworld - pomogła Exatelowi rozwiązać wyzwania związane z zarządzaniem siecią.

O projekcie

Exatel zwrócił się do Globemy, ponieważ poszukiwał przestrzennego systemu infrastruktury sieci, który byłby ściśle zintegrowany z innymi systemami wsparcia operacyjnego firmy. Dodatkowym, ważnym aspektem było tu poszukiwanie rozwiązania efektywnego kosztowo. Exatel wybrał system paszportyzacji GE Smallworld. Czy jego wdrożenie pomogło zmierzyć się z wyzwaniem?

Spis treści:

exatel
Branża: Telekomunikacja
Kraj: Polska
Rozwiązanie / Usługa: Smallworld GIS
Kategoria: Zarządzanie Majątkiem Sieciowym

Wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce, posiada ponad 1500 klientów – głównie duże firmy i instytucje. Dostawca usług cyberbezpieczeństwa, transmisji danych, dzierżawy łączy, głosowych, internetowych, a także hostingu i kolokacji. Zarządza światłowodową siecią transmisji danych o długości ponad 21 tys. km.

Wyzwania

Z czym zmagał się Exatel, zanim rozpoczęliśmy współpracę?

Zarządzanie ogromną architekturą sieci

21000

sieci
światłowodowej

5000

połączeń PDH

400

węzłów
CWDM/DWDM

1000

węzłów SDH

Rosnące zapotrzebowanie na łącza szerokopasmowe

Potrzeba dostępu do dokładnych informacji dotyczących przepustowości sieci

które pozwoliłyby na jeszcze wydajniejsze projektowanie usług, przeprowadzanie badań technicznych i wykorzystanie zasobów

Potrzeba dostępu do pełnej dokumentacji powykonawczej

w celu usprawnienia prac w terenie

Rozwiązanie

W jaki sposób odpowiedzieliśmy na wyzwania Exatela?

System paszportyzacji GE Smallworld umożliwił skuteczne planowanie, projektowanie i tworzenie sieci, a także wydajne operacje i łatwiejsze utrzymanie infrastruktury. Całkowite wizualizacje usług pozwalają na ich mapowanie w zasobach logicznych, a następnie w sieci fizycznej. Wsparcie sieci światłowodowej pomaga utrzymywać i zarządzać włóknami optycznymi oraz dostarcza ustandaryzowane schematy ich ścieżek. Wsparcie sieci IP/MPLS obejmuje weryfikację przepustowości dla usług IP, monitorowanie połączeń Ethernet i jakości usług, a także planowanie prac serwisowych.

System został zaprojektowany tak, by Exatel mógł zautomatyzować określanie i tworzenie nowych usług:
 • System przeprowadza kwalifikację na podstawie adresu i parametrów nowej usługi. Dzięki temu może określić, czy daną usługę można świadczyć w konkretnym miejscu oraz z wykorzystaniem istniejących lub planowanych zasobów sieci.
 • Zespół sprzedaży otrzymuje warianty implementacji danej usługi, by stworzyć szczegółową ofertę dla klienta.
 • Po podpisaniu umowy, system tworzy dokładny projekt implementacji usługi i wysyła zalecenia do pracowników terenowych przez system zarządzania zadaniami.
 • System paszportyzacji jest aktualizowany w oparciu o raporty z prac w terenie oraz informacje z systemów nadzoru sieci (NMS). Po zakończeniu aktywowania usługi daje sygnał do systemu rozliczeniowego.
 • Dokumentacja infrastruktury sieci jest aktualizowana na bieżąco, plany prac serwisowych są aktywowane i dokumentowane.

Główne komponenty rozwiązania

GE Physical Network Inventory (PNI)

Bazowa aplikacja systemu GE Smallworld Network Inventory. Służy do paszportyzacji infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych we wszystkich technologiach (sieć światłowodowa, koncentryczna, miedziana, bezprzewodowa). Doskonale radzi sobie z inwentaryzacją danych w ujęciu geoprzestrzennym na dowolnym rodzaju map podkładowych, wyposażenia lokalizacji ze sprzętem umieszczonym w szafach telekomunikacyjnych, połączeń między urządzeniami. Umożliwia sprawną analizę rozpływu sygnału i dostępności usług we wskazanej lokalizacji.

dowiedz się więcej →

GE Logical Network Inventory (LNI)

Narzędzie ściśle zintegrowane z PNI. Rozszerza system o możliwość przechowywania informacji o warstwie logicznej, umożliwiając zarządzanie pojemnością w sieciach IP/MPLS, DWDM i innych. Zasoby logiczne są ściśle powiązane z siecią fizyczną, co pozwala na efektywną lokalizację awarii zgłaszanej przez systemy NMS oraz kontrolę rzeczywistej protekcji przebiegu usług. LNI dostarcza spójny widok całej sieci logicznej, niezależnie od liczby wdrożonych systemów pochodzących od różnych dostawców.

dowiedz się więcej →

Moduły Globemy rozszerzające PNI

Physical Route Manager

Zarządza ścieżkami fizycznymi w sieciach optycznych, rozszerza funkcjonalność PNI o modelowanie szczegółów urządzeń optycznych.

dowiedz się więcej →

Optical Path Scheme

Moduł pozwala na automatyczne generowanie schematów sieci światłowodowej.

dowiedz się więcej →

Network Inventory Maintenance Support

Aplikacja webowa do raportowania zmian w sieci w terenie, które następnie są automatycznie rejestrowane w PNI.

dowiedz się więcej →

Service Inventory

Zestaw narzędzi rozszerzających PNI i LNI, służących do zarządzania usługami B2B.

dowiedz się więcej →

LNI Connector

Narzędzie do automatycznej synchronizacji danych w LNI na podstawie danych z systemów nadzoru (NMS).

dowiedz się więcej →

Korzyści

Rozwiązania Smallworld dla branży telekomunikacyjnej pomagają w obniżeniu kosztów operacyjnych poprzez:

Usprawnienie wykorzystania sieci dzięki większej wiedzy o jej dostępnym majątku

Zwiększenie produktywności pracowników, którzy korzystają z narzędzi planowania procesów sieci

Skrócenie czasu planowania i zarządzania dzięki rzetelnej dokumentacji na temat sieci fizycznej

Obniżenie ryzyka problemów z zaopatrzeniem dzięki precyzyjnej wiedzy o fizycznych połączeniach sieci

Przyspieszenie reakcji na awarie sieci dzięki lepszemu lokalizowaniu usterek

We współpracy z Globemą, Exatel wdrożył kompleksowy system paszportyzacji, który pozostaje centralnym punktem procesów biznesowych. Rozwiązanie Smallworld jest używane codziennie, a jego działanie zmotywowało pracowników do zrozumienia dlaczego i jak powinni z niego korzystać. Zintegrowany system pozwala na szybkie, staranne reakcje na wnioski obsługi klienta oraz terminowe wdrażanie usług. Wyraźnie określony proces biznesowy gwarantuje, że system paszportyzacji Smallworld zapewnia aktualny model sieci fizycznej i logicznej.

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?

Przekonaj się, czy rozwiązanie sprawdzi się w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

22 848 73 13
sales@globema.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

  Poznaj inne historie klientów

  Netia

  Smallworld w Netii – system paszportyzacji na lata

  Jak Smallworld pomógł Netii na przestrzeni 20 lat w rozwoju sieci, zarządzaniu infrastrukturą i wprowadzaniu nowoczesnych usług?

  Smallworld GIS  |   Zarządzanie Majątkiem Sieciowym  |  Telekomunikacja

  Polenergia

  Wsparcie zarządzania majątkiem sieciowym w Polenergii

  Dowiedz się, jak ujednoliciliśmy standard zarządzania siecią u największego w Polsce dystrybutora energii elektrycznej i jak uporządkowaliśmy dane dla 30 obszarów z 11 tysiącami klientów.

  EL.GIS / Smallworld | Zarządzanie Majątkiem Sieciowym | Energetyka

  Umów się z nami na spotkanie, by osiągnąć podobne rezultaty w swojej firmie!