Smallworld w Netii
System paszportyzacji na lata

Jak Smallworld pomógł Netii na przestrzeni 20 lat w rozwoju sieci, zarządzaniu infrastrukturą i wprowadzaniu nowoczesnych usług?

O projekcie

 

Współpraca Netii i Globemy zaczęła się ponad 20 lat temu, gdy operator zmagał się z wieloma wyzwaniami typowymi dla szybko rozwijającej się firmy telekomunikacyjnej. Czasochłonne działania oraz nieefektywne planowanie sprawiało, że Netia zmagała się z wysokimi kosztami operacyjnymi i inwestycyjnymi. Operator szukał systemu paszportyzacji, który pomógłby uporać się z wyzwaniami i nadążyć za zmianami technologicznymi i biznesowymi.

Spis treści:

netia logo
Branża: Telekomunikacja
Kraj: Polska
Rozwiązanie / Usługa: Smallworld GIS
Kategoria: Zarządzanie Majątkiem Sieciowym

Jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych. Dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego dla użytkowników prywatnych, firm oraz instytucji. Zatrudnia ok. 2000 osób w 70 lokalizacjach w Polsce.

Wyzwania

Z czym zmagała się Netia, zanim rozpoczęliśmy współpracę?

Zarządzanie i wykorzystanie ogromnej ilości danych i wielkiej architektury sieci

200

bazy
danych

423000

aktywnych i pasywnych
węzłów sieci

388000

odcinków kabli
światłowodowych i miedzianych

699000

odcinków kanalizacji
i studni

164300

urządzeń RME
(kart, stojaków, półek)

54000

rastrowych podkładów
mapowych

Jakość i dostęp do odpowiednich danych

Brak aktualnych danych o wykorzystaniu zasobów przez usługi – wiązało się to z dużymi wydatkami inwestycyjnymi

Utrudniony dostęp do danych o infrastrukturze – skutkiem było nieprecyzyjne planowanie i projektowanie rozwoju sieci w nowych technologiach

Konieczność korzystania z dokumentacji papierowej – utrudniony dostęp do danych zależny od miejsca, nieusystematyzowana struktura informacji, możliwość utraty danych, brak możliwości analizy danych i korelowania informacji o sieci z innymi danymi

Brak wiedzy o lokalizacji zasobów dzierżawionych oraz połączeniach radioliniowych – powodowało to wysokie koszty operacyjne, trudności w identyfikacji miejsc, gdzie należy rozbudować własną sieć

Czasochłonne procesy i brak odpowiednich narzędzi

Brak zautomatyzowanego procesu sprawdzania warunków świadczenia usług w terenie – czas odpowiedzi wynosił min. 1 dzień roboczy, a przy większej ilości weryfikacji nawet kilka dni.

Czasochłonna wstępna kalkulacja kosztów podłączenia klienta biznesowego – przez to, że wstępna kalkulacja realizowana była przez cały zespół inżynierów, zajmowała dużo czasu.

Brak dostępu do odpowiednich danych i narzędzi – skutkowało to nieefektywnym planowaniem kampanii sprzedażowych, operowaniem na poziomie miast i ulic bez uwzględniania lokalnych uwarunkowań

Technicy tracą czas, szukając miejsca awarii i kompletując dokumentację techniczną – czas usuwania awarii był wydłużony, a koszty wyższe

Żmudny proces identyfikacji usług dotkniętych awarią – identyfikacja niedziałających usług i tych zagrożonych przerwą w ramach prac planowych oznaczało wiele godzin wyjętych z harmonogramu pracowników.

Rozwiązanie

W jaki sposób rozwiązaliśmy wyzwania Netii z pomocą systemu Smallworld?

Uporządkowaliśmy dane

 • usystematyzowane, dostępne w każdym miejscu – eliminacja konieczności korzystania z dokumentacji papierowej
 • łatwy i natychmiastowy dostęp do aktualnych danych o sieci i jej infrastrukturze, wykorzystaniu zasobów przez usługi, lokalizacji środków trwałych i dzierżawionych
 • możliwość lokalizowania danych w przestrzeni
 • możliwość korelacji z informacjami pochodzącymi z innych źródeł – wykorzystanie danych do opracowania użytecznych analiz

Zautomatyzowaliśmy procesy i uspójniliśmy narzędzia

zautomatyzowane procesy to m.in.:

 • sprawdzenie warunków świadczenia usługi
 • wstępne kalkulacje podłączania klientów
 • lokalizowanie miejsc awarii
 • identyfikacja usług przebiegających przez uszkodzony element
 • narzędzia wspierające świadczenie usług oraz utrzymanie sieci
 • mechanizmy projektowania oparte o istniejącą i projektową infrastrukturę

Umożliwiliśmy integracje z innymi systemami

Integracja z systemami CRM:

 • zautomatyzowanie procesu sprawdzania możliwości technicznych
 • zautomatyzowanie procesu sprzedaży i rejestracji usług w segmencie B2C
Integracja z provisioningiem

 • większy poziom automatyzacji procesu aktywizacji usług, początkowo na systemach radiowych, a z czasem także na sieciach miedzianych i światłowodowych
Połączenie z systemem SAP

 • utworzenie środowiska pozwalającego na dużo łatwiejsze zarządzanie środkami trwałymi
Integracja z systemami OSS

 • wsparcie procesów inwestycyjnych i uruchomiania sieci

Korzyści z wdrożenia Smallworlda w Netii

Usprawnienie procesów

 • natychmiastowe wyniki zautomatyzowanego sprawdzania warunków świadczenia usług pod danym adresem
 • kilkuminutowa, zautomatyzowana wstępna kalkulacja kosztów podłączenia klienta biznesowego
 • przyspieszenie lokalizowania i identyfikacji usług dotkniętych awarią lub zagrożonych przerwą w ramach prac planowych do kilku minut
 • możliwość wykonania wszystkich czynności związanych ze sprawdzeniem dostępności usługi przez konsultanta w ciągu kilku minut

Korzyści finansowe

 • optymalizacja wydatków inwestycyjnych
 • zminimalizowane powykonawcze koszty paszportyzacji nowej sieci
 • obniżenie kosztów usuwania awarii
 • obniżenie kosztów operacyjnych
 • brak obowiązku wykonywania 4-letniego spisu z natury środków trwałych

Poprawa jakości usług

 • dokładniejsze planowanie i projektowanie rozwoju sieci w nowych technologiach
 • możliwość przygotowania wstępnych projektów sieci w oparciu o istniejącą i projektową infrastrukturę
 • efektywne planowanie kampanii sprzedażowych uwzględniające lokalne uwarunkowania na poziomie osiedli i budynków

Podsumowanie

Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że system paszportyzacji jest niezbędny w firmie telekomunikacyjnej. Kiedy Netia podejmowała decyzję nie wiedziała, jak technologie i rynek telekomunikacyjny będą się zmieniać. Nie wiedzieliśmy jakie wyzwania staną przed systemem paszportyzacji. Według mojej oceny podjęliśmy dobrą decyzję. Wybrany został Smallworld, elastyczny system o dużym potencjale.
System nadal pozwala nam się rozwijać. Oczywiście nie za każdym razem jest to prosta droga. W trudnych sytuacjach ważną rolę odgrywa dostawca z dużym doświadczeniem. W naszym przypadku jest to Globema – firma, z którą współpracujemy od samego początku.
Jacek Świtalski
Kierownik ds. projektów i optymalizacji procesów, Netia SA

Smallworld dorastał wraz z Netią i wspierał ją gdy pojawiały się nowe technologie i zachodziły zmiany na rynku telekomunikacyjnym, a ilość danych firmy wzrosła o kilka rzędów wielkości. System paszportyzacji miał znaczący wpływ na strategię i główne procesy biznesowe w Netii. Wiele kluczowych decyzji było podejmowanych w oparciu o dane z paszportyzacji. Przez lata wzrosły wymagania Netii dotyczące systemu oraz korzyści płynących z wykorzystania informacji. Smallworld dotrzymuje kroku wszystkim potrzebom firmy, wygląda więc na to, że pozostanie głównym narzędziem paszportyzacji w Netii na kolejne dekady.

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?

Przekonaj się, czy rozwiązanie sprawdzi się w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

22 848 73 13
sales@globema.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

  Poznaj inne historie klientów

  Exatel

  Jak Exatel usprawnił zarządzanie infrastrukturą usług telekomunikacyjnych?

  Dowiedz się, jak Globema – dzięki wdrożeniu systemu paszportyzacji GE Smallworld – pomogła Exatelowi rozwiązać wyzwania związane z zarządzaniem siecią.

  Smallworld GIS   |  Zarządzanie Majątkiem Sieciowym   |  Telekomunikacja

  Polenergia

  Wsparcie zarządzania majątkiem sieciowym w Polenergii

  Dowiedz się, jak ujednoliciliśmy standard zarządzania siecią u największego w Polsce dystrybutora energii elektrycznej i jak uporządkowaliśmy dane dla 30 obszarów z 11 tysiącami klientów.

  EL.GIS / Smallworld | Zarządzanie Majątkiem Sieciowym | Energetyka

  Umów się z nami na spotkanie, by osiągnąć podobne rezultaty w swojej firmie!