Wsparcie zarządzania majątkiem sieciowym w Polenergii

System EL.GIS/Smallworld w modelu Pay-As-You-Go
w Polenergia Dystrybucja

Dowiedz się, jak ujednoliciliśmy standard zarządzania siecią u największego w Polsce dystrybutora energii elektrycznej i jak uporządkowaliśmy dane dla 30 obszarów z 11 tysiącami klientów.

Spis treści:

polenergia

Branża: Energetyka
Kraj: Polska
Rozwiązanie / Usługa: EL.GIS/Smallworld
Kategoria: Zarządzanie Majątkiem Sieciowym

Polenergia Dystrybucja należy do Grupy Polenergia, która jest największą polską prywatną grupą energetyczną składającą się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i konwencjonalnych gazowych źródeł oraz dystrybucji, i obrotu energią elektryczną.

O Polenergia Dystrybucja

Polenergia Dystrybucja pełni funkcję niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSDn), na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka z siedzibą Warszawie jest największym prywatnym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, działając na obszarze całego kraju i tworząc nowe obszary dystrybucyjne.

Aktualnie spółka świadczy usługę dystrybucji i sprzedaży energii do przeszło 18 000 klientów na terenie całej Polski, przy rocznym wolumenie dystrybuowanej energii na poziomie 290,5 GWh. Firma stawia sobie za cel przyjazne, elastyczne i zorientowane na sukces relacje z Klientami oraz zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.

Model biznesowy

Polenergia Dystrybucja oferuje klientom kompleksową obsługę w zakresie dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy specjalistów wprowadza i doskonali rozwiązania, dzięki którym klienci otrzymują najwyższy standard świadczonych usług oraz konkurencyjną ofertę w zakresie przyłączenia do sieci spółki.

Świadczona usługa dystrybucji odbywa się na różnych poziomach napięcia oraz grupach taryfowych, poprzez nowoczesne Główne Punkty Zasilania (GPZ) o wysokim napięciu 110 kV oraz stacje transformatorowe średniego napięcia (SN/Nn) 15/0,4 kV.

Spółka, dzięki szerokim kompetencjom w zakresie prowadzenia projektów, z powodzeniem realizuje nowe inwestycje. Przyłącza nowe obszary dystrybucyjne i kieruje ofertę do klientów ze wszystkich segmentów, w szczególności do właścicieli i inwestorów:

 • specjalnych stref ekonomicznych,
 • galerii i centrów handlowych,
 • budynków biurowo-usługowych, przemysłowych i obiektów magazynowych,
 • deweloperów osiedli mieszkaniowych.

Wyzwanie

Wyzwaniem, odróżniającym Polenergię Dystrybucja od innych OSD, jest jej model biznesowy. Opiera się on na dynamicznym rozwoju infrastruktury sieciowej i wzroście liczby klientów oraz prowadzeniu działalności na wielu oddzielnych obszarach dystrybucji rozrzuconych terytorialnie. Wzrost bazował przede wszystkim na przejmowaniu obszarów z istniejącą siecią i jej rozbudowie.

Firma napotykała na różne standardy i dołączała sieci o różnym stopniu amortyzacji. Sprawne zarządzanie nimi wymagało systemu z jedną centralną bazą danych, w którym zasoby mogą być inwentaryzowane, a sieci modelowane z uwzględnieniem topologii i schematów wewnętrznych obiektów. Dzięki temu możliwa miała się stać standaryzacja procesów, a potrzebne informacje o infrastrukturze sieciowej dostępne w każdej chwili tam, gdzie są potrzebne. Wdrażany system musiał być gotowy na systematyczny przyrost sieci oraz wsparcie dla kolejnych procesów biznesowych.

Początki

W roku 2016 Polenergia Dystrybucja podjęła decyzję o wdrożeniu systemu GIS do wsparcia zarządzania majątkiem sieciowym. Główne uzasadnienie biznesowe brzmiało:

Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym POLDZMS podyktowane jest dynamicznym rozwojem spółki i koniecznością standaryzacji procesów operacyjnych. Ze względu na strukturę organizacyjną Zamawiającego, konieczne jest wdrożenie aplikacji wspierającej pracowników w realizowaniu ich standardowych zadań jako operatorów OSD, głównie w zakresie:

 • zarządzania różnorodnymi procesami inwestycyjnymi związanymi zarówno z istniejącym jak i nowym majątkiem sieciowym,
 • kompleksowej obsługi procesu przyłączeniowego, od wydania warunków przyłączeniowych aż do przejęcia wybudowanej infrastruktury na majątek spółki,
 • inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej będącej na majątku spółki, generowania raportów dla URE, aktualnego statusu poszczególnych procesów inwestycyjnych, weryfikowania wykonania budżetu itp.
rozwiązania energetyka

W przetargu Polenergia wybrała nasz system EL.GIS, oparty o platformę GE Smallworld – zarówno ze względu na jego zakres funkcjonalny, jak i atrakcyjny koszt wdrożenia.

Bardzo ważnym czynnikiem wyboru było też zaoferowanie wdrożenia w modelu Pay-As-You-Go, który doskonale odpowiadał modelowi biznesowemu Polenergii. Gwarantował on bowiem niskie koszty początkowe oraz nadążny rozwój narzędzia w miarę rosnących potrzeb i wymagań rynkowych. Obok zapewnienia wsparcia utrzymania systemu, umowa serwisowa została też rozszerzona o usługi wprowadzania danych dla nowych obszarów.

Rozwiązanie

W ramach projektu wykonaliśmy dla Klienta następujące zadania:

EL.GIS – zarządzanie siecią

W ramach projektu dostarczyliśmy i wdrożyliśmy system EL.GIS, bazujący na wiodącej platformie GIS Smallworld firmy General Electric. System zawierał standardowe moduły wspierające planowanie rozwoju, realizację inwestycji, planowanie prac eksploatacyjnych, oględziny, przeglądy i remonty, przyłączanie do sieci oraz obsługę awarii i napraw.

El.GIS screen
FME screen

FME – integracja i przetwarzanie danych

Wdrożyliśmy też FME – narzędzie klasy ETL usprawniające proces przetwarzania danych przestrzennych i opisowych pochodzących z różnych źródeł oraz posiadających różne formaty. FME ma także specjalny moduł do obsługi danych GESUT. Całość rozwiązania działa na infrastrukturze udostępnianej przez stronę trzecią, co pozwoliło Polenergii Dystrybucji uniknąć kosztów utrzymania własnych służb IT.

Migracja danych i budowa modelu sieci

Do systemu wprowadziliśmy dane o sieci dla 30 obszarów dystrybucji obsługujących niemal 11 tysięcy klientów. Zbudowany model sieci obejmował wszystkie poziomy napięć WN, SN i nN, linie kablowe i napowietrzne, stacje wraz z wyposażeniem, MDE, PPE oraz liczniki energii.

dane sieciowe screen

W ciągu kolejnych czterech lat rozwoju system obejmował stopniowo kolejne obszary, których liczba przekracza obecnie 70. Zapewniają one dostawy energii do ponad 18 tys. klientów na średnim i niskim napięciu.

Równolegle z obejmowaniem nowych obszarów przez model sieci i wprowadzaniem nowych danych, oferowaliśmy wsparcie rozwiązania oraz pracowaliśmy nad jego rozwojem. W ramach tego ostatniego przygotowaliśmy narzędzie przeglądarkowe do udostępniania danych partnerom Polenergii, dostosowaliśmy model systemu do nowych fragmentów sieci, przeszkoliliśmy nowych użytkowników oraz wykonaliśmy kolokację środowiska na nową platformę sprzętową.

Podsumowanie – ocena EL.GIS/Smallworld z perspektywy kilku lat

Po niemal pięciu latach eksploatacji systemu można śmiało stwierdzić, że dzięki otwartości i skalowalności wdrożonego rozwiązania, EL.GIS pozostaje wydajnym i funkcjonalnym narzędziem, cały czas skutecznie spełniając stawiane przed nim cele. Do głównych korzyści klienta można zaliczyć:

Topologiczny model sieci gwarantujący wykonywanie analiz rozpływów oraz kierunków zasilania pomocnych przy planowaniu rozwoju sieci i jej eksploatacji

Szybki dostęp do potrzebnych danych, istotny ze względu na bardzo duże rozproszenie terytorialne

Ułatwienie przejmowania i skuteczne zarządzanie nowymi obszarami dystrybucji w nieznanym terenie.

Skrócenie czasu identyfikacji miejsca awarii i klientów nią dotkniętych

Ustandaryzowanie procesów w ramach firmy

Ich osiągniecie było możliwe dzięki dojrzałej platformie Smallworld, dostarczonej ze sprawdzonym u innych OSD rozwiązaniem EL.GIS i gotowym modelem branżowym, przy praktycznym braku dostosowań, co wydatnie wpłynęło na ograniczenie kosztów samego wdrożenia oraz późniejszego utrzymania systemu.

Jak podkreśla Dariusz Bednarski, Wiceprezes Zarządu Polenergia Dystrybucja, właśnie wymienione wyżej cechy systemu były podstawą sukcesu zrealizowanego projektu. Jego ważnym elementem było też przyjęcie modelu Pay-As-You-Go z możliwością rozwijania i dopasowywania funkcji systemu stosownie do pojawiających się potrzeb biznesowych dopiero wtedy, gdy one realnie wystąpią.

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?

Przekonaj się, czy rozwiązanie sprawdzi się w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

22 848 73 13
sales@globema.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

  Poznaj inne historie klientów

  Netia

  Smallworld w Netii – system paszportyzacji na lata

  Jak Smallworld pomógł Netii na przestrzeni 20 lat w rozwoju sieci, zarządzaniu infrastrukturą i wprowadzaniu nowoczesnych usług?

  Smallworld GIS  |   Zarządzanie Majątkiem Sieciowym  |  Telekomunikacja

  Exatel

  Jak Exatel usprawnił zarządzanie infrastrukturą usług telekomunikacyjnych?

  Dowiedz się, jak Globema – dzięki wdrożeniu systemu paszportyzacji GE Smallworld – pomogła Exatelowi rozwiązać wyzwania związane z zarządzaniem siecią.

  Smallworld GIS   |  Zarządzanie Majątkiem Sieciowym   |  Telekomunikacja

  Umów się z nami na spotkanie, by osiągnąć podobne rezultaty w swojej firmie!