Jednolity System Wspomagania Dowodzenia dla Państwowego Ratownictwa Medycznego

Case Study SWD PRM

O projekcie

Dowiedz się, jak nasz zespół przyczynił się do usprawnienia pracy dyspozytorni medycznych i zespołów ratownictwa medycznego na terenie całej Polski.

Spis treści:

SWD PRM Logo
Branża: Ratownictwo medyczne, ochrona zdrowia
Kraj: Polska
Rozwiązanie / Usługa: SWD PRM, Zarządzanie pracą w terenie

Wyzwanie

Celem projektu prowadzonego przez Centrum Projektów Informatycznych (CPI) było stworzenie ogólnopolskiego Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SIPR), który ujednolici działanie i usprawni pracę służb ratunkowych w całym kraju, a przez to podniesie ich skuteczność. Według założeń, miał on zostać zintegrowany z systemami Centrów Powiadamiania Ratunkowego, Uniwersalnym Modułem Mapowym, Systemem Informacji Medycznej oraz innymi systemami dziedzinowymi.

Jedną z części systemu SIPR jest SWD PRMSystem Wspomagania Dowodzenia dla Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jego wykonawcami zostało konsorcjum firm Globema i Pentegy – w drodze publicznego przetargu.

Głównym użytkownikiem SWD PRM mieli być dyspozytorzy medyczni (w zakresie rozdysponowywania karetek do zgłoszeń) oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego. System miał za zadanie wspierać Zespoły w dojeździe na miejsce zdarzenia oraz w prowadzeniu dokumentacji medycznej.

SWD-PRM-karetki

Ponieważ od sprawnego działania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego może zależeć czyjeś zdrowie i życie, kluczowym było, aby system był zbudowany tak, żeby był bezawaryjny, mógł pracować 24 godziny na dobę, a nowe wersje oprogramowania i kolejne rozszerzenia mogły być wdrażane bez zakłócania pracy użytkowników.

Zamówienie zostało sfinansowane w ramach projektu „System Powiadamiania Ratunkowego” realizowanego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa VII – „Społeczeństwo informacyjne – rozwój elektronicznej administracji”.

Rozwiązanie – co zrobiliśmy w ramach projektu?

System SWD PRM był tworzony od zera. Czym zajmował się nasz zespół?

 • Przeprowadziliśmy analizy wymagań
 • Zbudowaliśmy podstawy systemu, czyli aplikacje operacyjne – dyspozytora i Zespołów Ratownictwa Medycznego (odpowiednio aplikację stacjonarną i mobilną)
 • Zaprojektowaliśmy architekturę systemu i stworzyliśmy podstawowe mechanizmy działania
 • Stworzyliśmy Moduł Analityka, umożliwiający analizę oraz korektę danych. Moduł jest przeznaczony dla Dysponentów ZRM, Urzędów Wojewódzkich i Ministerstwa Zdrowia
 • Stworzyliśmy i skonfigurowaliśmy bazy danych zawierające informacje o zgłoszeniach, położeniu karetek, dokumentację medyczną i inne dane
 • Zaprojektowaliśmy infrastrukturę sprzętową, przeprowadziliśmy montaż sprzętu i konfigurację w serwerowniach
 • Zainstalowaliśmy system w kilkudziesięciu dyspozytorniach medycznych
 • Zintegrowaliśmy system SWD PRM z systemem Centrów Powiadamiania Ratunkowego 112
 • Przez kilka lat od pierwszego uruchomienia zapewnialiśmy wsparcie techniczne systemu w trybie 24/7 (obecnie obsługiwane przez inną spółkę)

Kto korzysta z SWD PRM?

Dyspozytorzy medyczni
Członkowie zespołów ratownictwa medycznego
Lekarze koordynujący ratownictwo medyczne
Ministerstwo Zdrowia

Efekty

W ciągu niecałego roku stworzyliśmy System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) – centralny system dyspozycji karetkami i zespołami medycznymi. Dzięki niemu współpraca służb przebiega sprawnie, wymiana informacji jest płynna, a proces udzielania pomocy jest znacznie krótszy.

Pierwsze produkcyjne uruchomienie SWD PRM odbyło się w czerwcu 2016 roku w dyspozytorni medycznej w Gorzowie Wielkopolskim na dwóch stanowiskach dyspozytorów medycznych i w 6 Zespołach Ratownictwa Medycznego w gorzowskim rejonie operacyjnym. W październiku 2017 zakończono proces wdrożenia SWD PRM w całym kraju.

Co umożliwia SWD PRM?

 • sprawne dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego
 • płynną wymianę danych o zdarzeniach pomiędzy wszystkimi służbami ratowniczymi (ratownictwem medycznym, strażą pożarną, policją i Centrami Powiadamiania Ratunkowego 112)
 • błyskawiczne dołączenie do obsługi zdarzenia również policji i straży pożarnej, dzięki integracji z systemem Centrów Powiadamiania Ratunkowego 112
 • wsparcie zespołu w dotarciu do miejsca zdarzenia
 • rozdzielanie prac oraz rejestrację i dokumentację zadań medycznych
 • ustalenie bieżącego położenia i statusu zespołu ratownictwa medycznego
 • obsługę sytuacji wyjątkowych, możliwość zastąpienia jednej dyspozytorni drugą w przypadku awarii
 • przygotowanie dokumentacji medycznej na tablecie
 • przygotowanie danych dla Narodowego Funduszu Zdrowia
 • sprawną komunikację między poszczególnymi komórkami zespołów ratowniczych
 • integrację z systemem łączności telefonicznej
 • analizę danych w celu usprawnienia działania ratownictwa w skali kraju.

Wspieramy pracę zespołów ratownictwa medycznego na terenie całego kraju.

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego został wprowadzony w kilkudziesięciu dyspozytorniach i w 1585 zespołach ratownictwa medycznego na terenie całej Polski.

Jednolity system daje możliwość zastąpienia dyspozytorni i przejęcie jej zadań przez inną, w razie nadmiernego przeciążenia bądź awarii. Ogólnokrajowa baza danych pozwala Ministerstwu Zdrowia na prowadzenie rejestru opieki przedszpitalnej, który może zostać wykorzystany dla poprawy stanu PRM.

Centralizacja, którą wprowadza SWD PRM, pozwala skrócić czas przyjęcia zgłoszenia, jednak największą zaletą nowego systemu jest krótszy czas reakcji jednostek działających na granicy rejonów operacyjnych.

SWD PRM to unikalny na skalę europejską system pozwalający centralnie zarządzać wszystkimi zespołami ratownictwa medycznego w Polsce. Jest też jedyną tak dużą bazą danych na temat ratownictwa medycznego gromadzącą informacje z całego kraju.

Umożliwia prowadzenia szczegółowych analiz na temat tego sektora oraz tworzenie planów i podejmowanie decyzji na przyszłość, w oparciu o zgromadzone dane.

SWD PRM w skrócie

Kto korzysta z informacji dostarczanych przez SWD PRM?

 • dyspozytorzy pracujący łącznie na około  220  stanowiskach dyspozytorskich
 • lekarze i ratownicy pracujący w  1585  Zespołach Ratownictwa Medycznego
 • wojewódzcy Lekarze Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego
 • analitycy dysponentów odpowiedzialni za rozliczenia z NFZ
 • przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
 • administratorzy systemu – centralni, wojewódzcy i lokalni.
Globema_SWDPRM2
220
stanowiska dyspozytorskie
Globema_SWDPRM3
1585
zespoły ratownictwa medycznego

SWD PRM – wsparcie medyków podczas pandemii

Aby wspomóc służby ratunkowe podczas pandemii koronawirusa, w niespełna 3 dni nieprzerwanej pracy stworzyliśmy funkcjonalność pomagającą służbom ratunkowym uchronić się przed przypadkowym zakażeniem.

To efekt współpracy z firmą Gabos Software oraz Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Jak działa funkcjonalność ostrzegająca przed COVID-19?

Funkcjonalność automatycznie powiadamia, że we wskazanym miejscu zdarzenia przebywa osoba poddana kwarantannie. Informacja ta jest przekazywana zarówno do dyspozytora, jak i do załogi ratownictwa medycznego. Dzięki temu zespół jest przygotowany na zastosowanie wszystkich procedur związanych z epidemią COVID-19.

Aby dodatkowo usprawnić pracę w terenie podczas pandemii, w kwietniu 2020 roku udostępniliśmy także nasze narzędzia klasy Field Service Management służbom zaangażowanym bezpośrednio w walkę z koronawirusem bezpłatnie.

SWD PRM COVID

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?

Przekonaj się, czy rozwiązanie sprawdzi się w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

22 848 73 13
sales@globema.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

  Poznaj inne historie klientów

  Netia

  Smallworld w Netii – system paszportyzacji na lata

  Jak Smallworld pomógł Netii na przestrzeni 20 lat w rozwoju sieci, zarządzaniu infrastrukturą i wprowadzaniu nowoczesnych usług?

  Smallworld GIS  |   Zarządzanie Majątkiem Sieciowym  |  Telekomunikacja

  Exatel

  Jak Exatel usprawnił zarządzanie infrastrukturą usług telekomunikacyjnych?

  Dowiedz się, jak Globema – dzięki wdrożeniu systemu paszportyzacji GE Smallworld – pomogła Exatelowi rozwiązać wyzwania związane z zarządzaniem siecią.

  Smallworld GIS   |  Zarządzanie Majątkiem Sieciowym   |  Telekomunikacja

  Umów się z nami na spotkanie, by osiągnąć podobne rezultaty w swojej firmie!