Dobry adres dla biznesu

Centralny System Adresowy (CSA) dla UPC

O projekcie

Globema wspiera UPC w zarządzaniu danymi adresowymi, których właściwa jakość jest jedną z podstaw skutecznego zarządzania procesami inwestycyjnymi i biznesowymi w firmie.

Spis treści:

Branża: Telekomunikacja
Kraj: Polska
Rozwiązanie / Usługa: Smallworld
Kategoria: Zarządzanie majątkiem sieciowym

UPC Polska jest operatorem oferującym nowoczesne rozwiązania telewizyjne, Internet oparty na światłowodzie oraz telefonię mobilną i stacjonarną dla klientów indywidualnych i biznesowych. UPC inwestuje w technologie przyszłości, treści i najlepszą gigabitową sieć w Polsce.

Wyzwania

Wielu operatorów zmaga się z wyzwaniem, jakim są rozbieżności pomiędzy informacjami w bazach danych i w korzystających z nich systemach. Szczególnie istotne jest to w przypadku procesów wspomagających inwestycje.

UPC postawiło sobie za cel poprawę jakości aktualizacji i zmian funkcjonalnych w tym obszarze. Była ona niezbędna dla efektywnej komunikacji pomiędzy wszystkimi zespołami inwestycyjnymi.

Dla systemu informatycznego adres to coś więcej niż tylko numer budynku, powiązany z nazwą ulicy czy kodem pocztowym. Jakość danych o adresach – z perspektywy wymagań departamentów zaangażowanych w proces inwestycyjny – to także związana z punktem adresowym numeracja lokali, dane rejestru TERYT, współrzędne geograficzne czy położenie działki ewidencyjnej. Brak tych informacji to ryzyko błędnego planowania czy projektowania nowej inwestycji w innym miejscu niż założone.

Niepełne informacje o adresie to także brak powiązanych z nim danych, takich jak właściciel/zarządca nieruchomości, infrastruktura sieci planowanej i istniejącej czy brak wiedzy o konkurencji. Może to generować problemy formalne w obszarze uzgodnień, skutkować złym zakresem technicznym projektu, niedopasowaniem kampanii reklamowych czy opóźnieniem rozpoczęcia procesu sprzedaży.

Rozwiązanie

Opierając się na naszym doświadczeniu, przeprowadziliśmy dla UPC Polska następujące działania:

 • Utworzenie Centralnego Systemu Adresowego (CSA) na bazie wdrożonego od ponad 10 lat systemu paszportyzacji sieci telekomunikacyjnej (GE Smallworld Physical Network Inventory – PNI) oraz nowoutworzonej aplikacji Globemy BOB (Baza Ogólnopolska Budynków) do zarządzania adresami w procesach inwestycyjnych
 • Załadowanie referencyjnych danych adresowych oraz czyszczenie i mapowanie danych adresowych dla 3 kluczowych systemów operatora: CRM, PNI, BOB.

Ze względu na złożoność procesu utrzymania jakości danych adresowych i liczbę systemów korzystających z tych danych, zarekomendowaliśmy także stworzenie w strukturach firmy stanowiska administratora danych adresowych (ADA). Jego zadaniem jest nadzorowanie aktualizacji danych adresowych we wszystkich systemach w oparciu o CSA.

Stworzenie Centralnego Systemu Adresowego

UPC Polska od lat korzysta z oferowanego przez Globemę systemu GE Smallworld Physical Network Inventory (PNI), w którym zgromadzone są głównie dane o topologii sieci i własnej infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Dla pracowników uczestniczących w procesie inwestycyjnym stworzyliśmy nową aplikację o nazwie BOB (Baza Ogólnopolska Budynków). Tandem aplikacji BOB + PNI tworzy razem Centralny System Adresowy (CSA), który umożliwia dostęp do danych adresowych i ich edycję. Znalazło się tam około 9 mln danych o budynkach z całej Polski. Jak to działa?

PNI realizuje zaawansowane operacje na adresach, takie jak ich dzielenie i scalanie. Ponadto przekazuje do BOB-a przydatne w procesie inwestycyjnym informacje, np. odległość danego budynku do najbliższego obiektu sieci itp.
BOB ma z kolei możliwość zgłaszania nowych adresów (których jeszcze nie ma w oficjalnych rejestrach) i wykorzystania ich w nadzorowaniu procesu inwestycyjnego poprzez dodawanie dowolnych atrybutów do budynków czy grup budynków (np. status budynku, kontakt do właściciela), a także przeszukiwanie adresów budynków po atrybutach.

Przydatną funkcją BOB-a jest również wizualizacja wybranych adresów wraz z ich aktualnym statusem na mapach Google. Rozbudowany mechanizm kontroli dostępu do aplikacji działa do poziomu pojedynczych atrybutów, przez co aplikacja może być wykorzystywana przez zewnętrznych podwykonawców.

Czyszczenie i mapowanie danych adresowych

CSA został zasilony przez Globemę referencyjnymi danymi adresowymi pozyskanymi przez UPC Polska z firmy DataWise oraz z rejestru TERYT. Następnie wykonaliśmy czyszczenie i mapowanie danych adresowych dla 3 kluczowych systemów operatora: CRM, PNI, BOB.

W procesie czyszczenia i ujednolicania z systemem CRM, dane adresowe poddano normalizacji i standaryzacji poprzez:

 • standaryzację prefiksów ulic, nazw miejscowości, nazw ulic w oparciu o słownik dla danego miasta
 • sprawdzenie poprawności i uzupełnienie kodu pocztowego
 • opisanie danych adresowych identyfikatorami słowników GUS
 • oznaczenie duplikatów

Ze względu na duży wolumen danych adresowych w CRM, brak powiązania adresów z danymi słownikowymi oraz konieczność przebudowania struktury danych adresowych, w procesie normalizacji wykorzystaliśmy mechanizmy Artificial Intelligence/Machine Learning.

Dzięki takiemu podejściu rozmiar danych, dla których zaistniała konieczność manualnej weryfikacji i korekty, został ograniczony do 5%.

Korzyści – co zyskał nasz klient?

Centralny System Adresowy dostarcza spójne i referencyjne dane o adresach wraz z możliwością dynamicznego gromadzenia różnorodnych dodatkowych powiązanych z nimi informacji, na przykład o umowach z właścicielami budynków, datach i terminach realizacji etapów inwestycji, o konkurencji itp.

Jakie bezpośrednie korzyści odniosła firma UPC Polska w wyniku wdrożenia CSA?

Optymalizacja czasu pracowników

dzięki zautomatyzowaniu przekazywaniu danych z CSA i BOB do CRM w procesie inwestycyjnym

Poprawa jakości danych adresowych

dzięki wdrożeniu roli administratora danych adresowych i powierzonym mu narzędziom

Optymalizacja procesu aktywacji usług

dzięki implementacji kontroli zmian danych adresowych budynku od momentu zainicjowania procesu inwestycyjnego

Spójność raportów przekrojowych

dzięki łatwości łączenia danych z wielu systemów z wykorzystaniem powiązania ich do danych adresowych (w tym usprawnienie raportowania do UKE (SIIS))

Mniejsza pracochłonność utrzymania danych adresowych

dzięki implementacji dedykowanych narzędzi do automatycznej aktualizacji

Efektywniejsza realizacja projektów inwestycyjnych

dzięki ich grupowaniu, masowej edycji parametrów projektu i ograniczeniu błędnie wprowadzanych danych

Podsumowanie

Utrzymanie jakości i spójności danych adresowych jest kluczowe nie tylko w procesie pozyskiwania i prowadzenia inwestycji, ale również dla wszystkich procesów związanych ze sprzedażą usług czy utrzymaniem sieci. CSA stanowi fundament sprawnego działania wszystkich systemów w obszarze BSS i OSS.

Wysoka jakość bazy adresowej to podstawa do efektywnej współpracy wielu systemów dziedzinowych i departamentów wewnątrz naszej firmy. Rozwiązanie dostarczone przez Globemę podniosło i stale wzmacnia efektywność podejmowanych przez nas procesów inwestycyjnych i biznesowych.
Dominika Pater, UPC Polska

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?

Przekonaj się, czy rozwiązanie sprawdzi się w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

22 848 73 13
sales@globema.pl


  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.


  Poznaj inne historie klientów

  Netia

  Smallworld w Netii – system paszportyzacji na lata

  Jak Smallworld pomógł Netii na przestrzeni 20 lat w rozwoju sieci, zarządzaniu infrastrukturą i wprowadzaniu nowoczesnych usług?

  Smallworld GIS  |   Zarządzanie Majątkiem Sieciowym  |  Telekomunikacja

  Exatel

  Jak Exatel usprawnił zarządzanie infrastrukturą usług telekomunikacyjnych?

  Dowiedz się, jak Globema – dzięki wdrożeniu systemu paszportyzacji GE Smallworld – pomogła Exatelowi rozwiązać wyzwania związane z zarządzaniem siecią.

  Smallworld GIS   |  Zarządzanie Majątkiem Sieciowym   |  Telekomunikacja

  Umów się z nami na spotkanie, by osiągnąć podobne rezultaty w swojej firmie!