Category

Ciepłownictwo

mpec_biala_podlaska

Wdrożenie EC.GIS w PEC Biała Podlaska

By | Ciepłownictwo

Globema przeprowadziła kolejne wdrożenie systemu EC.GIS w branży ciepłowniczej. Celem projektu było wdrożenie systemu do ewidencji majątku sieciowego w PEC Biała Podlaska. Projekt obejmował:

 • ręczne wprowadzanie danych
 • migrację danych z istniejącego systemu
 • uruchomienie obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych
 • przeprowadzenie szkoleń.

Zadanie zostało wykonane w 6 miesięcy, wszystkie prace zostały wykonane w terminie.

Konferencja „Zarządzanie Majątkiem Ciepłowniczym”

By | Ciepłownictwo, Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w konferencji z cyklu Między technologią a biznesem poświęconej „Zarządzaniu Majątkiem Ciepłowniczym”, która odbędzie się 10 lutego 2010 w Katowickim Parku Technologicznym Euro-Centrum.

Tematyka

Tematem przewodnim najbliższego seminarium organizowanego przez PROXIMUS wspólnie z GLOBEMĄ jest narzędzie do zarządzania majątkiem ciepłowniczym EC.GIS
Zmieniające się z każdym rokiem warunki działania przedsiębiorstw ciepłowniczych, wzrastająca konkurencja i jednoczesne poszukiwanie oszczędności wymuszają zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, zapewniających szybki i łatwy dostęp do rzetelnej i kompletnej informacji. W przedsiębiorstwach dystrybucji energii cieplnej ponad 80% informacji ma odniesienie geograficzne (położenia przestrzennego).
Pragniemy „ na żywo” zaprezentować Państwu efektywne zastosowanie nowoczesnego systemu do zarządzania zasobami przestrzennymi jakim jest EC.GIS.
Podczas spotkania przedstawimy możliwości systemu wykorzystywane m.in. do:

 • planowania inwestycji
 • bieżącej eksploatacji
 • obsługi awarii
 • integracji z istniejącymi w Przedsiębiorstwie systemami oraz postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Państwa problemy związane z tymi zagadnieniami.

 

Udział

Do udziału w spotkaniu i dyskusjach zapraszamy w szczególności:

 • Prezesów i Członków Zarządu przedsiębiorstw energetyki cieplnej
 • Dyrektorów Pionów Technicznych, Kierowników Eksploatacji, Utrzymania Ruchu i Planowania Rozwoju Sieci
 • Kierowników Działów Informatyki
 • oraz pozostałe osoby zainteresowane tematyką zarządzania zasobami przedsiębiorstw ciepłowniczych

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest rejestracja do dnia 5.02.2010.

Serdecznie zapraszamy!

Jednolity system GIS w spółkach Grupy Dalkia Polska

By | Ciepłownictwo

W ciągu ostatnich dwóch lat Dalkia Polska ujednoliciła stosowane w ramach Grupy systemy informatyczne. Ujednolicenie systemów GIS w spółkach dystrybucji ciepła (Dalkii Łódź i Dalkii Poznań) zostało zrealizowane przez Globemę.

Przedsięwzięcie obejmowało migrację systemu w Łodzi do nowej wersji oprogramowania Smallworld 4 (Dalkia Łódź już od kliku lat wykorzystuje system Smallworld GIS) oraz udostępnienie takiej samej funkcjonalności dla Dalkii Poznań. System jest dostępny w poszczególnych ośrodkach przez łącza rozległe z zewnętrznego centrum przetwarzania danych. Umowa obejmowała pełne wdrożenie systemu, w tym dostawę oprogramowania, przeniesienie danych o sieci (z dotychczasowych systemów), integrację z innymi systemami i przeprowadzenie szkoleń. Nadal świadczymy serwis dostarczonego oprogramowania.

System, zbudowany na platformie Smallworld 4 firmy GE Energy z wykorzystaniem aplikacji EC.GIS Globemy, służy obecnie przede wszystkim do sporządzania „elektronicznej” dokumentacji sieci na podkładach mapowych z dokładnością do pojedynczego elementu sieciowego (odcinka przewodu, węzła, jego wyposażenia, itp.). Dzięki połączeniu z innymi podsystemami przedsiębiorstwa (np. środki trwałe, rozliczanie odbiorców, telemetria), stanowi repozytorium informacji techniczno-eksploatacyjnych wspierając m.in. działania dyspozytora, usuwanie awarii, planowanie inwestycji, wykonywanie obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych oraz wykonywanie analiz, raportów i zestawień.

Dzięki wdrożeniu jednolitego systemu GIS zauważalne jest zwiększenie efektywności działania Spółek, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów prowadzonej działalności oraz podwyższeniu jakości świadczonych usług.

ISO dla Globemy

By | Ciepłownictwo, Energetyka, Gazownictwo i Ropociągi, Google, Rozwiązania Mobilne, Smart Grid, Telekomunikacja, Usługi, WorkForce Management, Wydarzenia

Po półrocznym okresie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością i audycie przeprowadzonym przez firmę DQS GmbH, w marcu b.r., Globema uzyskała certyfikat potwierdzający, że wdrożony System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy ISO 9001:2000.

System Zarządzania Jakością obejmuje swym zakresem wszystkie obszary działalności Globemy, a w szczególności projektowanie, dostarczanie, wdrażanie i integrowanie kompleksowych rozwiązań informatycznych.

W Polityce Jakości Globemy czytamy m.in.:

„Jakość jest naszą podstawową zasadą. Oznacza ona dla nas dostarczanie naszym klientom innowacyjnych produktów i usług.

Doskonalenie jakości jest sprawą każdego pracownika Globemy, dlatego też wierzymy, iż ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością będzie kluczem do zrealizowania wszystkich wyznaczonych celów.”

SIEĆ CIEPŁOWNICZA KRAKOWA W SYSTEMIE GE SMALLWORLD

By | Ciepłownictwo

W wyniku przeprowadzonego przetargu Globema podpisała umowę na „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu GIS do ewidencji i zarządzania siecią ciepłownicza MPEC S.A. w Krakowie”. System zbudowany będzie na platformie Smallworld firmy GE Energy z wykorzystaniem aplikacji branżowej EC.GIS Globemy.

To już dziewiąty miejski system ciepłowniczy w Polsce, którym zarządzanie będzie wspierane przez rozwiązania Globemy. Tym razem planowane na 2 lata wdrożenie obejmie m.in. opracowanie szczegółowego projektu rozwiązania, dostawę oprogramowania bazowego, dostosowanie tego oprogramowania do specyfiki MPEC-u, przeprowadzenie szkoleń, pozyskanie danych, dostawę sprzętu, a po wdrożeniu świadczenie nadzoru autorskiego.
System GIS zbudowany będzie w oparciu o narzędzia GE Smallworld oraz autorskie oprogramowanie EC.GIS Globemy. System posłuży MPEC-owi do sporządzenia modelu sieci ciepłowniczej z dokładnością do pojedynczego elementu sieciowego (odcinka przewodu, węzła, jego wyposażenia, itp.). Dzięki połączeniu z innymi systemami przedsiębiorstwa (systemem klasy ERP – ASIMS+ (DB2) i systemem Telemetrii (TAC Vista)), będzie stanowił centralne repozytorium informacji techniczno-eksploatacyjnych MPEC-u wspierając głównie działania dotyczące ewidencji sieci, prac dyspozytora, usuwania awarii, eksploatacji, wykonywania obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych oraz analiz, raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne jak i regulatora. Efektem zastosowania EC.GIS będzie zwiększenie efektywności działania firmy przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów prowadzonej działalności oraz wzrost jakości świadczonych usług.