Category

Badania i Rozwój

Globema 5. w Polsce w zakresie nakładów na B+R

By | Badania i Rozwój, Wydarzenia

Computerworld już po raz 22 opublikował swój raport „TOP200: Polski Rynek Teleinformatyczny 2012” prezentujący największe firmy IT w Polsce. W zestawieniu tym nie mogło zabraknąć Globemy, która wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim wielkością nakładów na badania i rozwój (5. miejsce w rankingu!), wysoką pozycją w sektorach utilities i telekomunikacyjnym oraz przychodami z eksportu oprogramowania.

Raport Computerworld TOP200 tworzony jest od 1992 roku i stanowi najpełniejsze opracowanie na temat polskiego rynku teleinformatycznego. Zawiera szczegółowe dane finansowe, informacje rynkowe i analizy dotyczące największych dostawców nowoczesnych technologii działających w naszym kraju.

Globema stawia na działalność badawczo-rozwojową

5 miejsce w zestawieniu firm o najwyższych nakładach na R&D potwierdza wysiłek, jaki Globema nieustannie wkłada w prace badawczo-rozwojowe oraz mocny nacisk na innowacyjność rozwiązań firmy. W ramach prowadzonych prac B+R, w tym w szczególności projektów dotyczących rozwiązań Smart Grid, współfinansowanych ze środków PARP oraz NCBiR, współpracujemy z uczelniami w Warszawie i w Łodzi, a w zakresie badań przemysłowych także z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami. Nieprzypadkowo też w 2012 roku Globema uzyskała z rąk Ministra Gospodarki status Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Więcej o projektach B+R realizowanych przez Globemę

Globema zajmuje także silną pozycję w innych zestawieniach Computerworld TOP200:

 • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług dla sektora utilities (bez energetyki) – 8 miejsce
 • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług dla sektora energetycznego – 17 miejsce
 • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług dla telekomunikacji – 24 miejsce
 • Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie – 25 miejsce
 • Najwięksi eksporterzy sprzętu i rozwiązań IT – 30 miejsce.

Projekt MGrid

By | Badania i Rozwój, Energetyka

W listopadzie 2012 roku, po podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Globema otrzymała dofinansowanie na opracowanie innowacyjnego rozwiązania MGrid – Systemu wspomagania projektowania i sterowania pracą wielonośnikowych mikrosieci energetycznych. Projekt będzie realizowany w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

MGrid będzie zbudowany w oparciu o najnowsze technologie informatyczne, w tym techniki systemów informacji przestrzennej GIS, a jego podstawowe funkcje to:

 • Wspomaganie procesu projektowania mikrosieci energetycznej i planowania jej rozwoju poprzez zastosowanie narzędzi prognostycznych, analitycznych, symulacyjnych i optymalizacyjnych.
 • Sterowanie optymalne pracą wielonośnikowej mikrosieci energetycznej zgodnie z założoną funkcją celu i na podstawie wyznaczonych prognoz konsumpcji i produkcji energii elektrycznej.
 • Wsparcie spełnienia wymogów uczestnictwa w nowoczesnym rynku energii.

Celem części badawczej projektu (badań przemysłowych i prac rozwojowych) jest pozyskanie wiedzy i opracowanie szeregu metod, które następnie będą zaimplementowane w systemie informatycznym oraz opracowanie platformy informatycznej wykorzystującej innowacyjną technologię.

Mikrosieć to rodzaj sieci dystrybucyjnej (najczęściej niskiego napięcia) o charakterze lokalnym, która łączy odbiory, źródła i opcjonalnie zasobniki energii elektrycznej. Jest ona powiązana z systemem elektroenergetycznym i najczęściej pracuje w powiązaniu z nim. Może jednak pracować samodzielnie, jako samowystarczalna wyspa. MGrid ma umożliwić użytkownikom mikrosieci zmniejszenie kosztów ich działalności przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności zasilania.

Projekt MGrid będzie realizowany przez 2 lata, począwszy od stycznia 2013 roku, w Centrum Rozwoju Oprogramowania – jednostce badawczo-rozwojowej Globemy. W ramach projektu przewidziana jest współpraca z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Globema uruchomiła własną „chmurę”

By | Badania i Rozwój

Skuteczne dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla klientów wymaga wykorzystywania aktualnej wiedzy i nowoczesnych narzędzi. Globema uruchomiła prywatną chmurę do wsparcia procesu realizacji projektów, wsparcia serwisowego oraz wewnętrznych systemów spółki. Wdrożenie nowoczesnego modelu usług wewnątrz organizacji zgodnego z koncepcją ITaaS (IT as a Service) jest kolejnym krokiem w umacnianiu silnej pozycji firmy na rynku wdrożeń informatycznych dla branż sieciowych.

Wykorzystanie rozwiązań oraz narzędzi wirtualizacyjnych pozwala na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów IT oraz obniżenie kosztów operacyjnych w zakresie obsługi środowisk developerskich, testowych i serwisowych. Zwiększa także bezpieczeństwo i stabilność działania firmowej infrastruktury IT.

Implementacja platformy wirtualnej w Globemie znacznie usprawnia proces tworzenia, testowania, wdrażania i serwisu oprogramowania; pozwala także dynamicznie reagować na aktualne zapotrzebowanie projektowe. Dysponując prywatną chmurą, firma jest przygotowana na realizację przyjętej strategii, która zakłada ciągłe poszerzanie portfela oferowanych produktów i usług, jak również realizację innowacyjnych projektów o charakterze badawczym.

Zespół Globemy stworzył Technology Packs dla LNI

By | Badania i Rozwój, Smallworld, Telekomunikacja

Miło jest nam poinformować, ze do oferty GE Energy została wprowadzona nowa grupa produktów stworzona w całości przez zespół Globemy – LNI Technology Packs (pakiety „technologiczne” dla LNI).

LNI Technology Packs umożliwiają klientom końcowym szybkie konfigurowanie LNI do wspierania wybranej technologii sieciowej. Klienci mogą również wprowadzać zmiany lub rozszerzenia konfiguracji dostosowując ją do specyficznych warunków i wymagań.
LNI Technology Packs wspomagają modelowanie konkretnej technologii sieciowej w LNI – w tej chwili dostępne są pakiety dla sieci GPON oraz Metro Ethernet. Każdy pakiet zawiera skrypty z gotową do użycia konfiguracją i przykładową siecią. Do każdego pakietu dołączony jest też dokument opisujący szczegółowe ustawienia konfiguracyjne, które należy stosować oraz wyjaśnienia, w jaki sposób konfiguracja ta jest wykorzystywana w LNI.
Więcej o LNI Technology Packs (jęz. ang.)

LNI Technology Packs to kolejne narzędzie rozszerzające funkcjonalność Logical Network Inventory stworzone w Globemie i dystrybuowane przez GE oraz partnerów na całym świecie. Wcześniej w firmie powstały m. in.:

 • Logical Browser – aplikacja umożliwiająca szybki dostęp do informacji o konfiguracji sieci logicznej zgromadzonych w bazie danych LNI przez przeglądarkę internetową
 • LNI-Connector – moduł, który aktualizuje bazę LNI na podstawie danych z systemów zarządzania NMS
 • Service Inventory for LNI – repozytorium danych o technicznych warunkach każdej świadczonej przez operatora usługi (Resource Facing Service Inventory, zarządzanie pełnym cyklem życia usługi)

 

Projekt MAGMASTER

By | Badania i Rozwój, Rozwiązania Mobilne

W 2012 roku rozpoczęte zostały prace nad stworzeniem systemu MAGMASTER, który służył będzie do trójwymiarowej lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym w przestrzeniach magazynowych. Jest to kolejny projekt Globemy, który uzyskał dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

MAGMASTER jest innowacyjnym systemem wspierającym zarządzanie magazynami o niezdeterminowanej strukturze przechowywania. System wykorzystuje między innymi technologię lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym Ubisense RTLS oraz trójwymiarowy model reprezentacji i ewidencji danych.
Dowiedz się więcej o technologii RTLS

Prace nad systemem obejmują między innymi:

 • przeprowadzanie szczegółowych analiz procesów biznesowych w mikrologistyce i magazynowaniu pod kątem ich automatyzacji i optymalizacji
 • stworzenie modelu danych oraz środowisk do budowy, edycji i wizualizacji obiektów 3D reprezentujących obiekty świata rzeczywistego (magazynu, otoczenia)
 • opracowanie algorytmów realizujących potrzeby funkcjonalne, między innymi:
 • unikania kolizji w zmiennym otoczeniu 4D,
 • wskazywania optymalnej lokalizacji dla określonego towaru w oparciu o różne czynniki zewnętrzne,
 • przydziału zadań dla operatorów urządzeń transportowych
 • optymalizacji wykorzystania systemów oświetleniowych w magazynie

Projekt MAGMASTER jest realizowany w Centrum Rozwoju Oprogramowania, jednostce badawczo-rozwojowej Globemy. W ramach projektu prowadzona jest współpraca z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Globema partnerem technologicznym w projekcie iSKOL

By | Badania i Rozwój, Energetyka, Smart Grid

Zmienne warunki pogodowe, charakterystyczne dla strefy klimatu umiarkowanego przejściowego, w której znajduje się Polska, stanowią istotny czynnik ryzyka awarii sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Szczególnie w ostatnich latach, zimą powstawały i utrzymywały się przez dłuższy okres czasu warunki atmosferyczne sprzyjające oblodzeniu linii energetycznych. W okresie letnim wysokie temperatury oraz rosnący popyt na energię były przyczyną niebezpiecznych dla sieci przeciążeń. W tych warunkach dystrybutorzy energii stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców, szczególnie na obszarach gęsto zaludnionych, jak duże aglomeracje miejskie.

Globema, wychodząc naprzeciw tym potrzebom i zagrożeniom, stworzyła w konsorcjum z firmami Procesy Inwestycyjne oraz EC Electronics system iSKOL służący do kontroli obciążalności linii elektroenergetycznych.

O iSKOL

Podstawowym zadaniem systemu jest informowanie o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach oraz wsparcie w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości przesyłowych sieci. Działanie systemu polega na monitorowaniu w czasie rzeczywistym parametrów napowietrznej sieci energetycznej wysokiego napięcia, takich jak prąd, zwis przewodu, temperatura przewodu i warunki pogodowe.

Celem jest wykrywanie zagrożeń takich jak oblodzenie, nadmierny zwis i przegrzanie przewodu – a także analizy i symulacje prowadzące do optymalizacji pracy linii. System wykorzystuje: czujniki montowane na przewodach, stacje pogodowe i bazowe, serwer bazy danych i obliczeń oraz aplikację, która wizualizuje opracowane dane pomiarowe.

Czujniki zbierają parametry mechaniczne (kąt zwisu przewodu), elektryczne (natężenie prądu) i temperaturę przewodu oraz informacje o aktualnych warunkach pogodowych. Stacja bazowa przesyła dane z czujników i stacji meteorologicznej za pośrednictwem GPRS/GSM do serwera. Na serwerze dane są gromadzone i przetwarzane. Na ich podstawie opracowywany jest zwis przewodu oraz wyliczane obciążenie dodatkowe (lód). Na stacjach roboczych działa aplikacja do wizualizacji i analizy zebranych danych.

Realne korzyści dla operatorów sieci to:

 • Większe bezpieczeństwo – przemysłu energii iSKOL raportuje aktualny stan przewodów przęsłowych (w czasie rzeczywistym), ostrzega o ryzyku oblodzenia lub przegrzania przewodów, sygnalizuje niebezpieczeństwo przekroczenia zwisu krytycznego względem obiektów terenowych znajdujących się poniżej przewodów.
 • Dodatkowe korzyści – iSKOL umożliwia zwiększanie obciążenia w aktualnych warunkach pogodowych bez ryzyka przekroczenia parametrów krytycznych: prądu, temperatury i zwisu przewodu..
 • Ważny element sieci inteligentnej – Smart Grid iSKOL doskonale wpisuje się w ideę Smart Grid , w szczególności umożliwia monitoring przyłączonych OZE..
 • Otwarta architektura systemu IT- iSKOL łatwo integruje się z aplikacjami GIS i SCADA.
 • Efektywne zarządzenie siecią – iSKOL identyfikuje punkty krytyczne sieci przesyłowej, pomaga ustalać harmonogramy prac remontowych, planować budowy nowych odcinków i optymalizować ich lokalizację. Ważny element sieci inteligentnej – Smart Grid iSKOL doskonale wpisuje się w ideę Smart Grid , w szczególności umożliwia monitoring przyłączonych OZE.
 • Zaawansowany system prognozowania – iSKOL podaje przewidywaną maksymalną obciążalność linii na najbliższe dni w oparciu o dostarczoną prognozę pogody.

 

Globema została Centrum Badawczo-Rozwojowym

By | Badania i Rozwój, Smart Grid

Minister Gospodarki Waldemar Pawlak podpisał decyzję o nadaniu Globemie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). W ten sposób firma dołączyła do elitarnego grona 24 firm, które posiadają taki status. Z faktem tym wiążą się, oprócz prestiżu, zobowiązania do aktywnego prowadzenia prac B+R oraz wdrażania wyników tych prac.

Globema podejmuje szereg działań o charakterze naukowym, badawczym oraz technicznym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i usług. Firma współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, m.in. w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego: „System wspomagania udziału w rynku energii elektrycznej dla operatorów OZE”. Celem projektu o nazwie 4RES jest opracowanie systemu wspomagającego udział operatorów odnawialnych źródeł energii w rynku energii elektrycznej. Projekt 4RES będzie realizowany w Centrum Rozwoju Oprogramowania – jednostce badawczo-rozwojowej Globemy. W ramach realizacji tego projektu planowana jest również współpraca z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Globema realizuje również projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, m.in. projekt District Heating Office – system do zarządzania infrastrukturą sieciową w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej oraz projekt ELGrid – system wspomagania rozwoju i optymalizacji pracy rozdzielczych sieci energetycznych.

Miarą odnoszonego sukcesu są dla Globemy korzyści, jakie te innowacje przynoszą klientom.

Globema w nowej siedzibie

By | Badania i Rozwój

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz wzrostem zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat, zarząd Globemy podjął decyzję o zmianie głównej siedziby firmy. Miło nam poinformować, iż przeprowadzka nastąpiła bez jakiegokolwiek wpływu na organizację pracy i świadczone przez nas usługi. Wybór nowoczesnego, samodzielnego budynku, oferującego większą powierzchnię biurową oraz lepsze warunki pracy, umożliwi dalszy rozwój firmy i poprawi jakość świadczonych usług.

Nasze numery stacjonarne pozostają bez zmian:

Tel: (+48) 22 848 73 13

Fax: (+48) 22 848 68 83

Obecny adres Globemy to:

22 Wita Stwosza Street

02-661 Warsaw, Poland

Kolejny projekt Globemy współfinansowany przez Unię Europejską

By | Badania i Rozwój, Energetyka

W październiku 2009 roku Globema podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu ElGrid. Jest to już drugi projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany w Globemie w ramach działania POIG 1.4-4.1.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu informatycznego ElGrid – systemu wspomagania eksploatacji i optymalizacji pracy dystrybucyjnej sieci energetycznej z przyłączonymi źródłami rozproszonymi i zasobnikami energii elektrycznej oraz odbiorami sterowalnymi. Jego rezultatem będzie pakiet narzędzi wychodzących naprzeciw potrzebom, wynikającym z dynamicznych zmian zachodzących obecnie w elektroenergetyce, szczególnie w zakresie bilansowania lokalnego, prognozowania zapotrzebowania i produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz oddziaływania na popyt. Innowacyjnemu podejściu do powyższych zagadnień służy między innymi implementacja wielu algorytmów obliczeniowych wykorzystujących różnorodne dane pomiarowe i pogodowe w ujęciu przestrzennym, dająca możliwość prognozowania w różnych horyzontach czasowych oraz wypracowywania scenariuszy sterowania źródłami i odbiorami. System ElGrid będzie przeznaczony przede wszystkim dla operatorów sieci dystrybucyjnych i pozwoli im na efektywne zarządzanie elektroenergetycznymi sieciami rozdzielczymi, poprzez optymalizację ich pracy, wspieranie rozwoju i znoszenie barier przyłączania nowych źródeł rozproszonych oraz wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

Projekt będzie realizowany w rozbudowanej jednostce badawczo-rozwojowej Globemy Laboratorium rozwoju systemów GIS dla branż sieciowych. W ramach realizacji projektu przewiduje się współpracę z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz przeprowadzenie badań przemysłowych na terenie wybranych OSD.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Globema wprowadza do swojej oferty rozwiązanie RTLS

By | Badania i Rozwój, Rozwiązania Mobilne

Globema wprowadziła do swojej oferty rozwiązanie RTLS (Real-Time Location System) służące do precyzyjnej lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym, autorstwa brytyjskiej firmy Ubisense.

System umożliwia lokalizowanie obiektów z dokładnością do 15 cm zarówno w pomieszczeniach jak i na otwartych przestrzeniach. Taka dokładność pozwala na zastosowanie technologii RTLS w wielu dziedzinach, m.in. w logistyce i magazynowaniu, produkcji motoryzacyjnej, przemyśle paliwowym, środowiskach niebezpiecznych, transporcie, hodowli zwierząt i wielu innych. Swoją funkcjonalnością produkt Ubisense wspiera działanie różnorodnych procesów prowadząc do optymalizacji ich przebiegu, poprawy efektywności, redukcji kosztów i czasu potrzebnego do osiągnięcia zamierzonego celu biznesowego. Jeśli chodzi o procesy produkcyjne system jest w stanie redukować skutki błędów spowodowanych pomyłkami personelu, optymalizować wykorzystanie narzędzi i skracać czas potrzebny na wykonanie zadań.

Wśród ok. 400 Klientów korzystających z lokalizacji RTLS są m.in. BMW, Honda, DHL, BP, Metro Transit, Airbus, Boeing, US Army i inni. System Ubisense charakteryzuje się wysoką efektywnością i uniwersalnością zastosowań. Potrafi osiągnąć zwrot z inwestycji już w ciągu 12 miesięcy, ponieważ generowane przy jego wykorzystaniu dane wprowadzają do procesów większą efektywność i przejrzystość, których nie osiągnie się metodami ręcznymi.

Rozwiązanie to jest oparte na technologii radiowej fali szerokopasmowej (Ultra Wide Band – UWB). System składa się z trzech komponentów:

 • aktywnych, zasilanych bateriami tagów, które wysyłają impulsy UWB potrzebne do ich lokalizacji;
 • sensorów zamontowanych na stałych elementach pomieszczeń, które odbierają i przetwarzają sygnał z tagów;
 • oprogramowania, które gromadzi generowane dane lokalizacyjne, prezentuje, analizuje i przekazuje informacje użytkownikom.

W trakcie instalacji i konfiguracji systemu zakładana jest referencyjna siatka współrzędnych. Moduł wizualizacyjny wyświetla tagi w czasie rzeczywistym w miejscu, w którym się w danej chwili znajdują. Rejestracja i prezentacja obiektów w przestrzeni z dokładnością do 15 cm w 3D jest możliwa dzięki temu, że unikatowa technologia UWB jest wolna od błędów związanych z odbiciami fal radiowych, które mają miejsce w systemach opartych na technologii RFID lub WiFi.

Obserwujemy stały rozwój rynku i wzrost znaczenia systemów lokalizacji i automatycznej identyfikacji co pozwala nam wierzyć w sukces nowego produktu Globemy i rokuje dobrymi perspektywami na sprzedaż rozwiązania Ubisense na rynkach Polski, Rumunii oraz Czech i Słowacji.