Category

Badania i Rozwój

Kolejne certyfikaty dla zespołu Globemy

By | Badania i Rozwój, Ciepłownictwo, Energetyka, Gazownictwo i Ropociągi, Google, Rozwiązania Mobilne, Smallworld, Smart Grid, Telekomunikacja, Usługi, WorkForce Management

Gratulujemy naszym koleżankom i kolegom z zespołu DWT (Dział Wsparcia Technicznego)! Kolejne pięć osób z grona testerów Globemy uzyskało międzynarodowe certyfikaty ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy. Stałe poszerzanie wiedzy branżowej i kompetencji zespołu jest częścią dbania o odpowiednio wysoką jakość produktów i rozwiązań firmy.

Egzamin ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy obejmuje następujące zagadnienia:

 • podstawy testowania oprogramowania
 • testowanie w cyklu życia oprogramowania
 • statyczne techniki testowania
 • techniki projektowania testów
 • zarządzanie testowaniem
 • testowanie wspierane narzędziami.

W najbliższej przyszłości wiedza posiadaczy certyfikatów podstawowych zostanie poszerzona o zakres zawarty w ISTQB Certyfikowany Tester Zwinny (Agile Tester). Warto także dodać, że zespół firmy jest wspierany przez kierowników testów posiadających certyfikaty ISTQB Advanced Level Test Manager.

Certyfikaty i nagrody, które otrzymała Globema

O zespołe Globemy

Zespół Globemy stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści, których umiejętności, wiedza i doświadczenie poparte są między innymi ponad 70 certyfikatami GE, Google, Scrum, PRINCE2, FME, BPM oraz innych.

Umiejętności naszych pracowników zostały docenione między innymi przez GE Energy poprzez zawarcie ramowej i wieloletniej umowy Master Service Agreement, pozwalającej na angażowanie naszych pracowników do projektów realizowanych na platformach GE Digital Energy (w tym m.in. Smallworld, PowerOn, FFA) na całym świecie.

Więcej o Globemie Dołącz do naszego zespołu

Globema wysoko w rankingu Computerworld TOP200

By | Badania i Rozwój, Ciepłownictwo, Energetyka, Gazownictwo i Ropociągi, Google, Rozwiązania Mobilne, Smallworld, Smart Grid, Telekomunikacja, Usługi, WorkForce Management

Computerworld już po raz 24 opublikował raport „TOP200: Polski Rynek Teleinformatyczny” (edycja 2015) prezentujący największe firmy IT w Polsce. Opublikowany właśnie raport obejmuje cały rynek IT, tzn. zarówno firmy software’owe, hardware’owe, internetowe, integracyjne i inne. Jak co roku, w zestawieniu tym znalazła się również Globema, która utrzymała wysoką pozycję w sektorach utilities i telekomunikacyjnym. Globema zachowała również miejsce w pierwszej dziesiątce w zakresie nakładów inwestycyjnych na prace badawczo rozwojowe, co dobrze ilustruje strategiczne nastawienie firmy na rozwój przez innowacje.

Raport Computerworld TOP200 tworzony jest od 1992 roku. Ponieważ obejmuje cały Polski rynek IT, w klasyfikacjach brane są pod uwagę zarówno specjalistyczne firmy software’owe i integratorzy (np. Globema) jak i dystrubutorzy sprzętu oraz firmy biznesowo-konsultingowe. Tym bardziej cieszy nas fakt, że Globema utrzymuje wysokie pozycje w kluczowych zestawieniach Computerworld TOP200:

 • Firmy informatyczne o największych nakładach na R&D – 9 miejsce

 • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora utilities (wyłączając energetykę) – 17 miejsce

 • Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie – 23 miejsce

 • Najwięksi dostawcy usług IT dla sektora energetycznego  – 30 miejsce

 • Najwięksi dostawcy usług IT dla sektora telekomunikacyjnego  – 35 miejsce

Serdecznie dziękujemy naszym Klientom oraz Partnerom za zaufanie i współpracę, która umożliwia osiąganie i utrzymywanie wysokich wyników w powyższych kategoriach.

Globema od lat stawia na działalność badawczo-rozwojową

Co roku Globema jest w pierwszej dziesiątce rankingu firm o największych nakładach na prace badawczo-rozwojowe. Nasza firma aktywnie prowadzi projekty B+R i wdraża ich rezultaty na całym świecie. Globema posiada własne jednostki badawczo-rozwojowe oraz dwa centra rozwoju oprogramowania. Współpracujemy z wiodącymi uczelniami technicznymi i placówkami naukowymi, w tym Politechniką Łódzką i Warszawską, Uniwerstytem Warszawskim i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Wiele projektów Globemy zostało dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dowiedz się więcej

9-2014-10-08-innovatove_baner

O Globemie

Globema jest wiodącym na rynku dostawcą produktów i usług informatycznych. Nasze rozwiązania obejmują: lokalizację obiektów i pracowników w czasie rzeczywistym, zarządzania pracami w terenie, paszportyzację sieci, OSS, zarządzanie usługami i majątkiem sieciowym, rozwiązania dla Smart Grid i OZE oraz wsparcie decyzji w oparciu o mapy i dane przestrzenne.

Globema solutions

Aplikacja do oględzin sieci w terenie na Smartfony z Androidem

By | Badania i Rozwój, Ciepłownictwo, Energetyka, Gazownictwo i Ropociągi, Google, Rozwiązania Mobilne, Telekomunikacja, WorkForce Management

W Globemie powstała aplikacja mobilna na Smartfony wspierająca oględziny różnych rodzajów sieci w terenie, działająca na systemie Android. Aplikacja ma usprawnić proces przeglądów, planowania napraw i remontów sieci poprzez przyspieszenie obiegu i standaryzację zbieranych informacji. Aplikacja może obsługiwać różne rodzaje sieci: telekomunikacyjną, ciepłowniczą, energetyczną oraz gazową.

Podstawowe funkcje aplikacji:

 • wprowadzanie informacji o stanie technicznym urządzenia (np. węzeł, studnia, słup)
 • wizualizacja na mapie ocenionych/nieocenionych obiektów
 • wyszukiwanie obiektów z użyciem głosu
 • automatyczne podpowiadanie najbliższych nieocenionych obiektów.

Ergonomia działania i intuicyjna obsługa

Projektując aplikację inżynierowie Globemy skupili się na ergonomii działania i efektywności zbierania informacji w terenie przy użyciu urządzeń mobilnych. Efektem prac jest prosta i wygodna w obsłudze aplikacja, która zachęca pracowników do jej używania podczas przeglądów i oględzin obiektów sieciowych. Niewątpliwe zalety narzędzia to możliwość obsługi jedną ręką, wyszukiwanie głosowe i system automatycznych podpowiedzi.

Nowy oddział Centrum Rozwoju Oprogramowania w Łodzi

By | Badania i Rozwój, Energetyka

Globema, w związku z intensywnym rozwojem, otwiera w Łodzi kolejny oddział Centrum Rozwoju Oprogramowania [CRO]. Będzie to już druga jednostka tego typu w strukturze firmy, odpowiedzialna za rozwój specjalistycznego oprogramowania. Docelowo w nowym oddziale pracę znaleźć ma co najmniej kilkunastu specjalistów w dziedzinie inżynierii oprogramowania i projektowania rozwiązań dla biznesu.

CRO w Łodzi odpowiedzialne będzie za tworzenie aplikacji do zarządzania zasobami przestrzennymi przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych. Będzie także wspierało liczne wdrożenia rozwiązań opartych o systemy mapowe Google, które znajdują zastosowanie w praktycznie dowolnej branży wykorzystującej mapy i dane goeprzestrzenne (np. bankowość, nieruchomości, transport).
Globema już od kilku lat prowadzi szeroką działalność badawczo-rozwojową, współpracuje z uczelniami w Warszawie oraz Łodzi, a także prowadzi badania przemysłowe z obecnymi i potencjalnymi klientami. W 2012 roku firma uzyskała z rąk Ministra Gospodarki status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Trwa rekrutacja na stanowisko Projektant / Programista – dołącz do CRO w Łodzi

Do nowego oddziału CRO w Łodzi poszukujemy zdolnych informatyków. Praca w Globemie rozpoczyna się od kilkutygodniowego szkolenia, w trakcie którego zapoznajemy przyszłych pracowników ze stosowanym u nas sposobem wytwarzania oprogramowania. Zdobywana wiedza jest potem szybko wykorzystywana w praktyce – w rzeczywistych projektach dla naszych klientów.

Zatrudnione osoby będą odpowiedzialne za projektowanie i programowanie specjalistycznych systemów dla branż Utilities, w szczególności wspierających budowę sieci inteligentnych (Smart Grid). Będą także tworzyły aplikacje geoprzestrzenne dla biznesu oparte o nowoczesne technologie, w tym wiodące na rynku rozwiązania Oracle i Google Maps. Zależy nam na wszechstronnym rozwoju pracowników, aby każdy był w stanie twórczo przyczyniać się do sukcesu naszych produktów i projektów

Globema 5. w Polsce w zakresie nakładów na B+R

By | Badania i Rozwój, Wydarzenia

Computerworld już po raz 22 opublikował swój raport „TOP200: Polski Rynek Teleinformatyczny 2012” prezentujący największe firmy IT w Polsce. W zestawieniu tym nie mogło zabraknąć Globemy, która wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim wielkością nakładów na badania i rozwój (5. miejsce w rankingu!), wysoką pozycją w sektorach utilities i telekomunikacyjnym oraz przychodami z eksportu oprogramowania.

Raport Computerworld TOP200 tworzony jest od 1992 roku i stanowi najpełniejsze opracowanie na temat polskiego rynku teleinformatycznego. Zawiera szczegółowe dane finansowe, informacje rynkowe i analizy dotyczące największych dostawców nowoczesnych technologii działających w naszym kraju.

Globema stawia na działalność badawczo-rozwojową

5 miejsce w zestawieniu firm o najwyższych nakładach na R&D potwierdza wysiłek, jaki Globema nieustannie wkłada w prace badawczo-rozwojowe oraz mocny nacisk na innowacyjność rozwiązań firmy. W ramach prowadzonych prac B+R, w tym w szczególności projektów dotyczących rozwiązań Smart Grid, współfinansowanych ze środków PARP oraz NCBiR, współpracujemy z uczelniami w Warszawie i w Łodzi, a w zakresie badań przemysłowych także z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami. Nieprzypadkowo też w 2012 roku Globema uzyskała z rąk Ministra Gospodarki status Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Więcej o projektach B+R realizowanych przez Globemę

Globema zajmuje także silną pozycję w innych zestawieniach Computerworld TOP200:

 • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług dla sektora utilities (bez energetyki) – 8 miejsce
 • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług dla sektora energetycznego – 17 miejsce
 • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług dla telekomunikacji – 24 miejsce
 • Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie – 25 miejsce
 • Najwięksi eksporterzy sprzętu i rozwiązań IT – 30 miejsce.

Projekt MGrid

By | Badania i Rozwój, Energetyka

W listopadzie 2012 roku, po podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Globema otrzymała dofinansowanie na opracowanie innowacyjnego rozwiązania MGrid – Systemu wspomagania projektowania i sterowania pracą wielonośnikowych mikrosieci energetycznych. Projekt będzie realizowany w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

MGrid będzie zbudowany w oparciu o najnowsze technologie informatyczne, w tym techniki systemów informacji przestrzennej GIS, a jego podstawowe funkcje to:

 • Wspomaganie procesu projektowania mikrosieci energetycznej i planowania jej rozwoju poprzez zastosowanie narzędzi prognostycznych, analitycznych, symulacyjnych i optymalizacyjnych.
 • Sterowanie optymalne pracą wielonośnikowej mikrosieci energetycznej zgodnie z założoną funkcją celu i na podstawie wyznaczonych prognoz konsumpcji i produkcji energii elektrycznej.
 • Wsparcie spełnienia wymogów uczestnictwa w nowoczesnym rynku energii.

Celem części badawczej projektu (badań przemysłowych i prac rozwojowych) jest pozyskanie wiedzy i opracowanie szeregu metod, które następnie będą zaimplementowane w systemie informatycznym oraz opracowanie platformy informatycznej wykorzystującej innowacyjną technologię.

Mikrosieć to rodzaj sieci dystrybucyjnej (najczęściej niskiego napięcia) o charakterze lokalnym, która łączy odbiory, źródła i opcjonalnie zasobniki energii elektrycznej. Jest ona powiązana z systemem elektroenergetycznym i najczęściej pracuje w powiązaniu z nim. Może jednak pracować samodzielnie, jako samowystarczalna wyspa. MGrid ma umożliwić użytkownikom mikrosieci zmniejszenie kosztów ich działalności przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności zasilania.

Projekt MGrid będzie realizowany przez 2 lata, począwszy od stycznia 2013 roku, w Centrum Rozwoju Oprogramowania – jednostce badawczo-rozwojowej Globemy. W ramach projektu przewidziana jest współpraca z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Globema uruchomiła własną „chmurę”

By | Badania i Rozwój

Skuteczne dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla klientów wymaga wykorzystywania aktualnej wiedzy i nowoczesnych narzędzi. Globema uruchomiła prywatną chmurę do wsparcia procesu realizacji projektów, wsparcia serwisowego oraz wewnętrznych systemów spółki. Wdrożenie nowoczesnego modelu usług wewnątrz organizacji zgodnego z koncepcją ITaaS (IT as a Service) jest kolejnym krokiem w umacnianiu silnej pozycji firmy na rynku wdrożeń informatycznych dla branż sieciowych.

Wykorzystanie rozwiązań oraz narzędzi wirtualizacyjnych pozwala na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów IT oraz obniżenie kosztów operacyjnych w zakresie obsługi środowisk developerskich, testowych i serwisowych. Zwiększa także bezpieczeństwo i stabilność działania firmowej infrastruktury IT.

Implementacja platformy wirtualnej w Globemie znacznie usprawnia proces tworzenia, testowania, wdrażania i serwisu oprogramowania; pozwala także dynamicznie reagować na aktualne zapotrzebowanie projektowe. Dysponując prywatną chmurą, firma jest przygotowana na realizację przyjętej strategii, która zakłada ciągłe poszerzanie portfela oferowanych produktów i usług, jak również realizację innowacyjnych projektów o charakterze badawczym.

Zespół Globemy stworzył Technology Packs dla LNI

By | Badania i Rozwój, Smallworld, Telekomunikacja

Miło jest nam poinformować, ze do oferty GE Energy została wprowadzona nowa grupa produktów stworzona w całości przez zespół Globemy – LNI Technology Packs (pakiety „technologiczne” dla LNI).

LNI Technology Packs umożliwiają klientom końcowym szybkie konfigurowanie LNI do wspierania wybranej technologii sieciowej. Klienci mogą również wprowadzać zmiany lub rozszerzenia konfiguracji dostosowując ją do specyficznych warunków i wymagań.
LNI Technology Packs wspomagają modelowanie konkretnej technologii sieciowej w LNI – w tej chwili dostępne są pakiety dla sieci GPON oraz Metro Ethernet. Każdy pakiet zawiera skrypty z gotową do użycia konfiguracją i przykładową siecią. Do każdego pakietu dołączony jest też dokument opisujący szczegółowe ustawienia konfiguracyjne, które należy stosować oraz wyjaśnienia, w jaki sposób konfiguracja ta jest wykorzystywana w LNI.
Więcej o LNI Technology Packs (jęz. ang.)

LNI Technology Packs to kolejne narzędzie rozszerzające funkcjonalność Logical Network Inventory stworzone w Globemie i dystrybuowane przez GE oraz partnerów na całym świecie. Wcześniej w firmie powstały m. in.:

 • Logical Browser – aplikacja umożliwiająca szybki dostęp do informacji o konfiguracji sieci logicznej zgromadzonych w bazie danych LNI przez przeglądarkę internetową
 • LNI-Connector – moduł, który aktualizuje bazę LNI na podstawie danych z systemów zarządzania NMS
 • Service Inventory for LNI – repozytorium danych o technicznych warunkach każdej świadczonej przez operatora usługi (Resource Facing Service Inventory, zarządzanie pełnym cyklem życia usługi)