Category

Badania i Rozwój

Aplikacja do oględzin sieci w terenie na Smartfony z Androidem

By | Badania i Rozwój, Ciepłownictwo, Energetyka, Gazownictwo i Ropociągi, Google, Rozwiązania Mobilne, Telekomunikacja, WorkForce Management

W Globemie powstała aplikacja mobilna na Smartfony wspierająca oględziny różnych rodzajów sieci w terenie, działająca na systemie Android. Aplikacja ma usprawnić proces przeglądów, planowania napraw i remontów sieci poprzez przyspieszenie obiegu i standaryzację zbieranych informacji. Aplikacja może obsługiwać różne rodzaje sieci: telekomunikacyjną, ciepłowniczą, energetyczną oraz gazową.

Podstawowe funkcje aplikacji:

 • wprowadzanie informacji o stanie technicznym urządzenia (np. węzeł, studnia, słup)
 • wizualizacja na mapie ocenionych/nieocenionych obiektów
 • wyszukiwanie obiektów z użyciem głosu
 • automatyczne podpowiadanie najbliższych nieocenionych obiektów.

Ergonomia działania i intuicyjna obsługa

Projektując aplikację inżynierowie Globemy skupili się na ergonomii działania i efektywności zbierania informacji w terenie przy użyciu urządzeń mobilnych. Efektem prac jest prosta i wygodna w obsłudze aplikacja, która zachęca pracowników do jej używania podczas przeglądów i oględzin obiektów sieciowych. Niewątpliwe zalety narzędzia to możliwość obsługi jedną ręką, wyszukiwanie głosowe i system automatycznych podpowiedzi.

Nowy oddział Centrum Rozwoju Oprogramowania w Łodzi

By | Badania i Rozwój, Energetyka

Globema, w związku z intensywnym rozwojem, otwiera w Łodzi kolejny oddział Centrum Rozwoju Oprogramowania [CRO]. Będzie to już druga jednostka tego typu w strukturze firmy, odpowiedzialna za rozwój specjalistycznego oprogramowania. Docelowo w nowym oddziale pracę znaleźć ma co najmniej kilkunastu specjalistów w dziedzinie inżynierii oprogramowania i projektowania rozwiązań dla biznesu.

CRO w Łodzi odpowiedzialne będzie za tworzenie aplikacji do zarządzania zasobami przestrzennymi przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych. Będzie także wspierało liczne wdrożenia rozwiązań opartych o systemy mapowe Google, które znajdują zastosowanie w praktycznie dowolnej branży wykorzystującej mapy i dane goeprzestrzenne (np. bankowość, nieruchomości, transport).
Globema już od kilku lat prowadzi szeroką działalność badawczo-rozwojową, współpracuje z uczelniami w Warszawie oraz Łodzi, a także prowadzi badania przemysłowe z obecnymi i potencjalnymi klientami. W 2012 roku firma uzyskała z rąk Ministra Gospodarki status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Trwa rekrutacja na stanowisko Projektant / Programista – dołącz do CRO w Łodzi

Do nowego oddziału CRO w Łodzi poszukujemy zdolnych informatyków. Praca w Globemie rozpoczyna się od kilkutygodniowego szkolenia, w trakcie którego zapoznajemy przyszłych pracowników ze stosowanym u nas sposobem wytwarzania oprogramowania. Zdobywana wiedza jest potem szybko wykorzystywana w praktyce – w rzeczywistych projektach dla naszych klientów.

Zatrudnione osoby będą odpowiedzialne za projektowanie i programowanie specjalistycznych systemów dla branż Utilities, w szczególności wspierających budowę sieci inteligentnych (Smart Grid). Będą także tworzyły aplikacje geoprzestrzenne dla biznesu oparte o nowoczesne technologie, w tym wiodące na rynku rozwiązania Oracle i Google Maps. Zależy nam na wszechstronnym rozwoju pracowników, aby każdy był w stanie twórczo przyczyniać się do sukcesu naszych produktów i projektów

Globema 5. w Polsce w zakresie nakładów na B+R

By | Badania i Rozwój, Wydarzenia

Computerworld już po raz 22 opublikował swój raport „TOP200: Polski Rynek Teleinformatyczny 2012” prezentujący największe firmy IT w Polsce. W zestawieniu tym nie mogło zabraknąć Globemy, która wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim wielkością nakładów na badania i rozwój (5. miejsce w rankingu!), wysoką pozycją w sektorach utilities i telekomunikacyjnym oraz przychodami z eksportu oprogramowania.

Raport Computerworld TOP200 tworzony jest od 1992 roku i stanowi najpełniejsze opracowanie na temat polskiego rynku teleinformatycznego. Zawiera szczegółowe dane finansowe, informacje rynkowe i analizy dotyczące największych dostawców nowoczesnych technologii działających w naszym kraju.

Globema stawia na działalność badawczo-rozwojową

5 miejsce w zestawieniu firm o najwyższych nakładach na R&D potwierdza wysiłek, jaki Globema nieustannie wkłada w prace badawczo-rozwojowe oraz mocny nacisk na innowacyjność rozwiązań firmy. W ramach prowadzonych prac B+R, w tym w szczególności projektów dotyczących rozwiązań Smart Grid, współfinansowanych ze środków PARP oraz NCBiR, współpracujemy z uczelniami w Warszawie i w Łodzi, a w zakresie badań przemysłowych także z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami. Nieprzypadkowo też w 2012 roku Globema uzyskała z rąk Ministra Gospodarki status Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Więcej o projektach B+R realizowanych przez Globemę

Globema zajmuje także silną pozycję w innych zestawieniach Computerworld TOP200:

 • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług dla sektora utilities (bez energetyki) – 8 miejsce
 • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług dla sektora energetycznego – 17 miejsce
 • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług dla telekomunikacji – 24 miejsce
 • Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie – 25 miejsce
 • Najwięksi eksporterzy sprzętu i rozwiązań IT – 30 miejsce.

Projekt MGrid

By | Badania i Rozwój, Energetyka

W listopadzie 2012 roku, po podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Globema otrzymała dofinansowanie na opracowanie innowacyjnego rozwiązania MGrid – Systemu wspomagania projektowania i sterowania pracą wielonośnikowych mikrosieci energetycznych. Projekt będzie realizowany w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

MGrid będzie zbudowany w oparciu o najnowsze technologie informatyczne, w tym techniki systemów informacji przestrzennej GIS, a jego podstawowe funkcje to:

 • Wspomaganie procesu projektowania mikrosieci energetycznej i planowania jej rozwoju poprzez zastosowanie narzędzi prognostycznych, analitycznych, symulacyjnych i optymalizacyjnych.
 • Sterowanie optymalne pracą wielonośnikowej mikrosieci energetycznej zgodnie z założoną funkcją celu i na podstawie wyznaczonych prognoz konsumpcji i produkcji energii elektrycznej.
 • Wsparcie spełnienia wymogów uczestnictwa w nowoczesnym rynku energii.

Celem części badawczej projektu (badań przemysłowych i prac rozwojowych) jest pozyskanie wiedzy i opracowanie szeregu metod, które następnie będą zaimplementowane w systemie informatycznym oraz opracowanie platformy informatycznej wykorzystującej innowacyjną technologię.

Mikrosieć to rodzaj sieci dystrybucyjnej (najczęściej niskiego napięcia) o charakterze lokalnym, która łączy odbiory, źródła i opcjonalnie zasobniki energii elektrycznej. Jest ona powiązana z systemem elektroenergetycznym i najczęściej pracuje w powiązaniu z nim. Może jednak pracować samodzielnie, jako samowystarczalna wyspa. MGrid ma umożliwić użytkownikom mikrosieci zmniejszenie kosztów ich działalności przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności zasilania.

Projekt MGrid będzie realizowany przez 2 lata, począwszy od stycznia 2013 roku, w Centrum Rozwoju Oprogramowania – jednostce badawczo-rozwojowej Globemy. W ramach projektu przewidziana jest współpraca z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Globema uruchomiła własną „chmurę”

By | Badania i Rozwój

Skuteczne dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla klientów wymaga wykorzystywania aktualnej wiedzy i nowoczesnych narzędzi. Globema uruchomiła prywatną chmurę do wsparcia procesu realizacji projektów, wsparcia serwisowego oraz wewnętrznych systemów spółki. Wdrożenie nowoczesnego modelu usług wewnątrz organizacji zgodnego z koncepcją ITaaS (IT as a Service) jest kolejnym krokiem w umacnianiu silnej pozycji firmy na rynku wdrożeń informatycznych dla branż sieciowych.

Wykorzystanie rozwiązań oraz narzędzi wirtualizacyjnych pozwala na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów IT oraz obniżenie kosztów operacyjnych w zakresie obsługi środowisk developerskich, testowych i serwisowych. Zwiększa także bezpieczeństwo i stabilność działania firmowej infrastruktury IT.

Implementacja platformy wirtualnej w Globemie znacznie usprawnia proces tworzenia, testowania, wdrażania i serwisu oprogramowania; pozwala także dynamicznie reagować na aktualne zapotrzebowanie projektowe. Dysponując prywatną chmurą, firma jest przygotowana na realizację przyjętej strategii, która zakłada ciągłe poszerzanie portfela oferowanych produktów i usług, jak również realizację innowacyjnych projektów o charakterze badawczym.

Zespół Globemy stworzył Technology Packs dla LNI

By | Badania i Rozwój, Smallworld, Telekomunikacja

Miło jest nam poinformować, ze do oferty GE Energy została wprowadzona nowa grupa produktów stworzona w całości przez zespół Globemy – LNI Technology Packs (pakiety „technologiczne” dla LNI).

LNI Technology Packs umożliwiają klientom końcowym szybkie konfigurowanie LNI do wspierania wybranej technologii sieciowej. Klienci mogą również wprowadzać zmiany lub rozszerzenia konfiguracji dostosowując ją do specyficznych warunków i wymagań.
LNI Technology Packs wspomagają modelowanie konkretnej technologii sieciowej w LNI – w tej chwili dostępne są pakiety dla sieci GPON oraz Metro Ethernet. Każdy pakiet zawiera skrypty z gotową do użycia konfiguracją i przykładową siecią. Do każdego pakietu dołączony jest też dokument opisujący szczegółowe ustawienia konfiguracyjne, które należy stosować oraz wyjaśnienia, w jaki sposób konfiguracja ta jest wykorzystywana w LNI.
Więcej o LNI Technology Packs (jęz. ang.)

LNI Technology Packs to kolejne narzędzie rozszerzające funkcjonalność Logical Network Inventory stworzone w Globemie i dystrybuowane przez GE oraz partnerów na całym świecie. Wcześniej w firmie powstały m. in.:

 • Logical Browser – aplikacja umożliwiająca szybki dostęp do informacji o konfiguracji sieci logicznej zgromadzonych w bazie danych LNI przez przeglądarkę internetową
 • LNI-Connector – moduł, który aktualizuje bazę LNI na podstawie danych z systemów zarządzania NMS
 • Service Inventory for LNI – repozytorium danych o technicznych warunkach każdej świadczonej przez operatora usługi (Resource Facing Service Inventory, zarządzanie pełnym cyklem życia usługi)

 

Projekt MAGMASTER

By | Badania i Rozwój, Rozwiązania Mobilne

W 2012 roku rozpoczęte zostały prace nad stworzeniem systemu MAGMASTER, który służył będzie do trójwymiarowej lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym w przestrzeniach magazynowych. Jest to kolejny projekt Globemy, który uzyskał dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

MAGMASTER jest innowacyjnym systemem wspierającym zarządzanie magazynami o niezdeterminowanej strukturze przechowywania. System wykorzystuje między innymi technologię lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym Ubisense RTLS oraz trójwymiarowy model reprezentacji i ewidencji danych.
Dowiedz się więcej o technologii RTLS

Prace nad systemem obejmują między innymi:

 • przeprowadzanie szczegółowych analiz procesów biznesowych w mikrologistyce i magazynowaniu pod kątem ich automatyzacji i optymalizacji
 • stworzenie modelu danych oraz środowisk do budowy, edycji i wizualizacji obiektów 3D reprezentujących obiekty świata rzeczywistego (magazynu, otoczenia)
 • opracowanie algorytmów realizujących potrzeby funkcjonalne, między innymi:
 • unikania kolizji w zmiennym otoczeniu 4D,
 • wskazywania optymalnej lokalizacji dla określonego towaru w oparciu o różne czynniki zewnętrzne,
 • przydziału zadań dla operatorów urządzeń transportowych
 • optymalizacji wykorzystania systemów oświetleniowych w magazynie

Projekt MAGMASTER jest realizowany w Centrum Rozwoju Oprogramowania, jednostce badawczo-rozwojowej Globemy. W ramach projektu prowadzona jest współpraca z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Globema partnerem technologicznym w projekcie iSKOL

By | Badania i Rozwój, Energetyka, Smart Grid

Zmienne warunki pogodowe, charakterystyczne dla strefy klimatu umiarkowanego przejściowego, w której znajduje się Polska, stanowią istotny czynnik ryzyka awarii sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Szczególnie w ostatnich latach, zimą powstawały i utrzymywały się przez dłuższy okres czasu warunki atmosferyczne sprzyjające oblodzeniu linii energetycznych. W okresie letnim wysokie temperatury oraz rosnący popyt na energię były przyczyną niebezpiecznych dla sieci przeciążeń. W tych warunkach dystrybutorzy energii stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców, szczególnie na obszarach gęsto zaludnionych, jak duże aglomeracje miejskie.

Globema, wychodząc naprzeciw tym potrzebom i zagrożeniom, stworzyła w konsorcjum z firmami Procesy Inwestycyjne oraz EC Electronics system iSKOL służący do kontroli obciążalności linii elektroenergetycznych.

O iSKOL

Podstawowym zadaniem systemu jest informowanie o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach oraz wsparcie w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości przesyłowych sieci. Działanie systemu polega na monitorowaniu w czasie rzeczywistym parametrów napowietrznej sieci energetycznej wysokiego napięcia, takich jak prąd, zwis przewodu, temperatura przewodu i warunki pogodowe.

Celem jest wykrywanie zagrożeń takich jak oblodzenie, nadmierny zwis i przegrzanie przewodu – a także analizy i symulacje prowadzące do optymalizacji pracy linii. System wykorzystuje: czujniki montowane na przewodach, stacje pogodowe i bazowe, serwer bazy danych i obliczeń oraz aplikację, która wizualizuje opracowane dane pomiarowe.

Czujniki zbierają parametry mechaniczne (kąt zwisu przewodu), elektryczne (natężenie prądu) i temperaturę przewodu oraz informacje o aktualnych warunkach pogodowych. Stacja bazowa przesyła dane z czujników i stacji meteorologicznej za pośrednictwem GPRS/GSM do serwera. Na serwerze dane są gromadzone i przetwarzane. Na ich podstawie opracowywany jest zwis przewodu oraz wyliczane obciążenie dodatkowe (lód). Na stacjach roboczych działa aplikacja do wizualizacji i analizy zebranych danych.

Realne korzyści dla operatorów sieci to:

 • Większe bezpieczeństwo – przemysłu energii iSKOL raportuje aktualny stan przewodów przęsłowych (w czasie rzeczywistym), ostrzega o ryzyku oblodzenia lub przegrzania przewodów, sygnalizuje niebezpieczeństwo przekroczenia zwisu krytycznego względem obiektów terenowych znajdujących się poniżej przewodów.
 • Dodatkowe korzyści – iSKOL umożliwia zwiększanie obciążenia w aktualnych warunkach pogodowych bez ryzyka przekroczenia parametrów krytycznych: prądu, temperatury i zwisu przewodu..
 • Ważny element sieci inteligentnej – Smart Grid iSKOL doskonale wpisuje się w ideę Smart Grid , w szczególności umożliwia monitoring przyłączonych OZE..
 • Otwarta architektura systemu IT- iSKOL łatwo integruje się z aplikacjami GIS i SCADA.
 • Efektywne zarządzenie siecią – iSKOL identyfikuje punkty krytyczne sieci przesyłowej, pomaga ustalać harmonogramy prac remontowych, planować budowy nowych odcinków i optymalizować ich lokalizację. Ważny element sieci inteligentnej – Smart Grid iSKOL doskonale wpisuje się w ideę Smart Grid , w szczególności umożliwia monitoring przyłączonych OZE.
 • Zaawansowany system prognozowania – iSKOL podaje przewidywaną maksymalną obciążalność linii na najbliższe dni w oparciu o dostarczoną prognozę pogody.

 

Globema została Centrum Badawczo-Rozwojowym

By | Badania i Rozwój, Smart Grid

Minister Gospodarki Waldemar Pawlak podpisał decyzję o nadaniu Globemie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). W ten sposób firma dołączyła do elitarnego grona 24 firm, które posiadają taki status. Z faktem tym wiążą się, oprócz prestiżu, zobowiązania do aktywnego prowadzenia prac B+R oraz wdrażania wyników tych prac.

Globema podejmuje szereg działań o charakterze naukowym, badawczym oraz technicznym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i usług. Firma współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, m.in. w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego: „System wspomagania udziału w rynku energii elektrycznej dla operatorów OZE”. Celem projektu o nazwie 4RES jest opracowanie systemu wspomagającego udział operatorów odnawialnych źródeł energii w rynku energii elektrycznej. Projekt 4RES będzie realizowany w Centrum Rozwoju Oprogramowania – jednostce badawczo-rozwojowej Globemy. W ramach realizacji tego projektu planowana jest również współpraca z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Globema realizuje również projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, m.in. projekt District Heating Office – system do zarządzania infrastrukturą sieciową w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej oraz projekt ELGrid – system wspomagania rozwoju i optymalizacji pracy rozdzielczych sieci energetycznych.

Miarą odnoszonego sukcesu są dla Globemy korzyści, jakie te innowacje przynoszą klientom.