Category

Usługi

Nowość w naszej ofercie – Safe Software FME

By | Usługi

FME wspomaga użytkowników różnych systemów CAD, GIS i bazo-danowych, w efektywnej wymianie, udostępnianiu, konwersji, translacji, dystrybucji i zarządzaniu danymi przestrzennymi. Produkowane przez kanadyjską firmę Safe Software oprogramowanie pozwala kompleksowo sprostać tym wyzwaniom, w sposób bardziej prosty i pełniej w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku.

Tylko FME oferuje bogactwo ponad 250 obsługiwanych formatów danych – w odczycie i zapisie (w tym najpopularniejsze DWF/DWG, Bentley Microstation Design, ESRI Shape, GeoTIFF, MapInfo TAB, Oracle Spatial), oraz około 5300 różnych układów współrzędnych. Dane te stają się nie tylko dostępne do edycji, lecz również moga być współdzielone.

FME oferuje nieograniczoną elastyczność restrukturyzacji, formatowania i integracji danych, przy zachowaniu interoperacyjności i przy użyciu tylko jednej technologii.

Siła FME leży nie tylko w przełamywaniu barier formatów, lecz również w zdolności do jednoczesnej transformacji modelu danych przestrzennych. Interoperacyjność umożliwia utrzymywanie danych w istniejących systemach bez konieczności zmigrowania danych, które dzięki wykorzystaniu FME ulegają uwspólnieniu i zintegrowaniu.

FME to również doskonałe narzędzie wspomagające procesy kontroli i zapewnienia jakości danych przestrzennych

ISO dla Globemy

By | Ciepłownictwo, Energetyka, Gazownictwo i Ropociągi, Google, Rozwiązania Mobilne, Smart Grid, Telekomunikacja, Usługi, WorkForce Management, Wydarzenia

Po półrocznym okresie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością i audycie przeprowadzonym przez firmę DQS GmbH, w marcu b.r., Globema uzyskała certyfikat potwierdzający, że wdrożony System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy ISO 9001:2000.

System Zarządzania Jakością obejmuje swym zakresem wszystkie obszary działalności Globemy, a w szczególności projektowanie, dostarczanie, wdrażanie i integrowanie kompleksowych rozwiązań informatycznych.

W Polityce Jakości Globemy czytamy m.in.:

„Jakość jest naszą podstawową zasadą. Oznacza ona dla nas dostarczanie naszym klientom innowacyjnych produktów i usług.

Doskonalenie jakości jest sprawą każdego pracownika Globemy, dlatego też wierzymy, iż ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością będzie kluczem do zrealizowania wszystkich wyznaczonych celów.”

Globema otwiera kolejny oddział zagraniczny

By | Smallworld, Usługi

Globema utworzyła spółkę-córkę, Globema RO s.r.l., z siedzibą w Bukareszcie, której zadaniem jest sprzedaż oprogramowania Smallworld i Remedy oraz wdrażanie rozwiązań opartych na tym oprogramowaniu w Rumunii. Jest to już drugi zagraniczny oddział Globemy po oddziale w Pradze, który działa na rynkach czeskim i słowackim.

W ramach strategii rozszerzania swojej działalności na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej warszawska firma Globema utworzyła spółkę-córkę (Globema RO s.r.l.) z siedzibą w Bukareszcie. Globema Sp. z o.o. ma 100% udziałów w nowo utworzonej firmie, której zadaniem jest sprzedaż i wdrażanie w Rumunii rozwiązań informatycznych opartych na oprogramowaniu Smallworld i Remedy oraz na własnych produktach Globemy. Działalność Globemy RO opiera się na umowach VAR z producentami oprogramowania Smallworld i Remedy (tzn. odpowiednio z GE Energy i BMC Software), które obejmują cały region Europy Środkowej i Wschodniej.

Po otwarciu oddziału czesko-słowackiego w Pradze w 2005 roku, Globema wchodzi teraz na rynek rumuński, który po wstąpieniu Rumunii do UE bardzo szybko się rozwija. Rumunia jest krajem niewiele mniejszym od Polski ze wzrostem gospodarczym na poziomie 6% rocznie, ze stosunkowo niskim bezrobociem i w dalszym ciągu z rosnącymi potrzebami na nowoczesne rozwiązania informatyczne. Globema RO ma ambicję stać się aktywnym uczestnikiem rozwijającego się rynku IT w Rumunii i jednym z wiodących dostawców rozwiązań GIS dla rumuńskich przedsiębiorstw sieciowych i telekomunikacyjnych. W budowie pozycji firmy w Rumunii pomogą na pewno doświadczenia zdobyte przez Globemę przy okazji wprowadzania Smallworlda na rynek polski, a także szeroka już gama własnych aplikacji i rozwiązań Globemy w zakresie systemów do projektowania, planowania, paszportyzacji i utrzymania sieci.

Globema podpisała Umowę z UPC Polska

By | Telekomunikacja, Usługi

Globema zawarła kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu inwentaryzacji sieci dla największego krajowego dostawcy usług telewizji kablowej, firmy UPC Polska.

System będzie oparty na produktach z rodziny Smallworld Network Inventory firmy GE Energy, przede wszystkim na telekomunikacyjnej aplikacji Physical Network Inventry (PNI). Standardowa funkcjonalność PNI zostanie rozszerzona poprzez zaimplementowanie autorskich modułów Globemy, m.in. specjalizowanych przeglądarek internetowych, modułów do zarządzania włóknami światłowodowymi i rozwiązania wspomagającego pozyskiwanie i utrzymywanie w aktualności danych inwentaryzacyjnych o sieci. Przedmiotem wdrożenia będzie również System Znakowania infrastruktury sieciowej kodami paskowymi – zintegrowane z PNI rozwiązanie Globemy, które wspomaga proces zarządzania elementami sieci i ich cyklem życia. Wdrożenie Systemu Znakowania pozwoli UPC Polska znacząco skrócić czasy inwentaryzacji okresowych, przynosząc tym samym wymierne oszczędności finansowe. Dzięki zastosowaniu specjalizowanych narzędzi Globemy do pozyskiwania danych, wdrażany system będzie przygotowany do przeprowadzenia masowej migracji danych o sieci z istniejącej dokumentacji, a po jej zakończeniu zastąpi ją w 100%. Całe rozwiązanie jest oczywiście w pełni spolonizowane a ze względu na międzynarodowy charakter UPC, będzie udostępnione również w języku angielskim. Przedmiotem umowy jest także pełny cykl szkoleń oraz świadczenie wsparcia technicznego i systemowego dla wdrożonego systemu.

Decydując się na wybór oprogramowania Smallworld, firma UPC Polska dołączyła tym samym do grona operatorów telewizji kablowej, takich jak m.in.: Cox Communications, PowerComm, ish, ONO\Auna, TelstraClear, CableVision, Time Warner, Videotron a w Polsce Multimedia Polska, którzy korzystają już z oprogramowania GE Energy. Dla Globemy podpisanie umowy z UPC Polska oznacza umocnienie się na pozycji lidera dostawców rozwiązań GIS dla firm sieciowych. Wdrożenie systemu inwentaryzacji w UPC Polska jest największym tego typu przedsięwzięciem wśród operatorów telewizji kablowej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej – obszarze dystrybucji produktów Smallworld przez Globemę.