Category

Usługi

Nowe wydanie FME

By | Usługi

Od lutego 2012 roku dostępne jest nowe wydanie aplikacji FME (Feature Manipulation Engine) dla wersji Desktop oraz Server. FME to system klasy ETL (Exstract, Transform, Load) przeznaczonego głownie do przetwarzania danych geoprzestrzennych. FME Desktop umożliwia odczyt/zapis, analizowanie i przekształcanie danych w ponad 275 formatach (przestrzennych i alfanumerycznych) danych oraz w ponad 5 300 układach współrzędnych, w tym w większości stosowanych w Polsce.

W nowym wydaniu zostały dodane kolejne formaty m.in. LAZ, Oracle Spatial Point Cloud, AIXM 5.1, INSPIRE, OpenGIS CityGML 1.1 oraz Top50NL XML, Microsoft DirectX, PREGASIS OpenFlight 3D, a także tabele Google Fusion. Usprawniono i przyspieszono (np. w przypadku miliarda punktów aż dwudziestokrotnie) obsługę dużych chmur punktów ze skanowania laserowego. Zostały też rozbudowane narzędzia do obsługi formatu XML ułatwiające odczyt, zapis oraz przygotowanie danych.

Problem z danymi? Możemy pomóc!

Oferujemy pełen wachlarz usług związanych z wdrożeniem i użytkowaniem FME. Udzielamy pomocy w zakresie wsparcia technicznego, transferu wiedzy i szkoleń, rozwoju oprogramowania i konsultacji wdrożeniowych. Posiadamy certyfikaty FME Certified Trainer oraz FME Certified Professional potwierdzający najwyższe umiejętności w zakresie użytkowania FME. Zespół ekspertów – praktyków w użytkowaniu FME – posiada zarówno dogłębną wiedzę, jak i szerokie doświadczenie w zakresie technologii informatycznych i zarządzania danymi przestrzennymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie w najpełniejszy sposób pomóc wykorzystać potencjał FME w konkretnych zastosowaniach.

FME Certified Trener oraz nowy klient FME

By | Usługi

Miło nam poinformować, że zespół Globemy uzyskał – jako jedyny kraj w Europie Środkowo-Wschodniej – status Certyfikowanego Trenera FME. Doświadczenie i specjalizacja Globemy w konwersji oraz migracji danych przestrzennych z wykorzystaniem wiodących narzędzi rynkowych są gwarancją profesjonalnych i skutecznych szkoleń FME. Zapraszamy na konsultacje do Centrum Rozwoju Oprogramowania lub do bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami: fme.globema.pl

Nowy klient FME w Polsce

Firma OPEGIEKA z Elbląga, która otworzyła w kwietniu GIS Center – centrum badawczo-rozwojowe w zakresie geodezji i geoinformatyki, zakupiła właśnie oprogramowanie FME. Oferta Globemy na FME Desktop wraz z trzyletnią gwarancją została wybrana w wyniku konkursu ofert, w ramach projektu „Wykorzystanie modelu SOA, SaaS i PaaS dla infrastruktury danych przestrzennych”.

Problem z danymi? Możemy pomóc!

Oferujemy pełen wachlarz usług związanych z wdrożeniem i użytkowaniem FME. Udzielamy pomocy w zakresie wsparcia technicznego, transferu wiedzy i szkoleń, rozwoju oprogramowania i konsultacji wdrożeniowych. Posiadamy certyfikat FME Certified Professional potwierdzający najwyższe umiejętności w zakresie użytkowania FME. Zespół ekspertów – praktyków w użytkowaniu FME – posiada zarówno dogłębną wiedzę, jak i szerokie doświadczenie w zakresie technologii informatycznych i zarządzania danymi przestrzennymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie w najpełniejszy sposób pomóc wykorzystać

Spotkanie ekspertów i VARów FME

By | Usługi, Wydarzenia

W dniach 20-23 września w miejscowości Annecy we Francji, pod hasłem VAR Training Week 2011 odbyło się spotkanie VARów FME. Wydarzenie o charakterze szkoleniowym skierowane było przede wszystkim do trenerów prowadzących szkolenia z FME, oraz konsultantów mających doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu oprogramowania w projektach u klientów. Oprócz Globemy w spotkaniu uczestniczyli partnerzy Safe Software z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Austrii oraz Brazylii.

Doświadczeni kanadyjscy szkoleniowcy przedstawili m.in. kierunki rozwoju oprogramowania oraz możliwości zastosowania FME we współpracy z bazami danych przestrzennych, danymi rastrowymi, 3D, chmurami punktów ze skaningu laserowego oraz plikami XML. Podzielili się również swoją wiedzą praktyczną w zakresie prowadzenia szkoleń a także definiowania w FME układów współrzędnych oraz formatów generycznych usprawniających workflow, zwłaszcza w kontekście zastosowania FME Servera.

Problem z danymi? Możemy pomóc!

Oferujemy pełen wachlarz usług związanych z wdrożeniem i użytkowaniem FME. Udzielamy pomocy w zakresie wsparcia technicznego, transferu wiedzy i szkoleń, rozwoju oprogramowania i konsultacji wdrożeniowych. Posiadamy certyfikaty FME Certified Professional i FME Certified Trainer potwierdzający najwyższe umiejętności w zakresie użytkowania FME. Zespół ekspertów – praktyków w użytkowaniu FME – posiada zarówno dogłębną wiedzę, jak i szerokie doświadczenie w zakresie technologii informatycznych i zarządzania danymi przestrzennymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie w najpełniejszy sposób pomóc wykorzystać potencjał FME w konkretnych zastosowaniach.

Nowy produkt Globemy – Logical Browser

By | Telekomunikacja, Usługi

Miło nam poinformować, iż oferta Globemy została rozszerzona o nową autorską aplikację dla branży telekomunikacyjnej. Logical Browser daje szybki dostęp do informacji o konfiguracji sieci logicznej zgromadzonej w bazie danych Logical Network Inventory (LNI). System umożliwia łatwy wgląd w dane przez przeglądarkę internetową dzięki czemu przyspiesza obieg informacji w firmie i wspiera procesy rozpoznania technicznego, dostarczania usługi, obsługi awarii i utrzymania sieci.

Dane o sieci logicznej w przeglądarce internetowej

Logical Browser umożliwia przeglądanie danych o sieci logicznej w następującym zakresie:

 • logicznej struktury sprzętu obejmującej model urządzeń dla różnych technologii transmisyjnych (IP/MPLS, SDH, PDH, ATM, FrameRelay) z odpowiadającymi im elementami fizycznymi (półki, sloty, karty, porty) z bazy danych aplikacji Physical Network Inventory
 • przebiegów ścieżek, pierścieni, podsieci wizualizujących punkty dostępowe oraz pośrednie elementy składowe (np. łącza, ścieżki niższego rzędu, itp.)
 • połączeń (ścieżki/usługi) wyższego rzędu wykorzystujących wskazane połączenie/pierścień/podsieć, zasobów wykorzystywanych przez wskazane połączenie
 • graficznych schematów sieci prezentujących połączenia między węzłami, zajętość połączeń/ścieżek oraz ich statusy operacyjne.

Wszystkie osoby zaangażowane w utrzymanie sieci mogą uzyskać dane o urządzeniach w lokalizacji, łączach podłączonych do portów, jak również urządzeniach oraz ścieżkach i usługach korzystających z konkretnego włókna lub kabla.

Wsparcie rozpoznania wstępnego

Logical Browser wspiera wstępne rozpoznanie możliwości świadczenia usługi prezentując informacje o zasobach sieciowych w pobliżu wskazanej lokalizacji klienckiej:

 • najbliższe punkty styku sieci wraz z odległością od lokalizacji klienta
 • interfejsy na poszczególnych urządzeniach aktywnych
 • dostępne zasoby transmisyjne w różnych technologiach.

Wsparcie dostarczenia usługi

Aplikacja ułatwia realizację usługi poprzez udostępnianie danych o planowanej konfiguracji usługi w warstwie logicznej i fizycznej wyróżniając fragmenty sieci odpowiadające systemom NMS różnych producentów.
Dane udostępniane przez Logical Browser wspierają efektywną obsługę awarii dzięki:

 • szybszej lokalizacji awarii w oparciu o prezentację zasobów logicznych i fizycznych wykorzystywanych przez usługę
 • proaktywnemu zarządzaniu wpływu awarii danego elementu sieciowego na usługi
 • łatwemu dostępowi do zaplanowanej rekonfiguracji sieci usuwającej awarię

Technologia

Logical Browser oparty jest o platformę Network Inventory Gateway autorstwa GE Digital Energy oraz w pełni zintegrowany z aplikacją Physical Browser.

Korzyści

 • Dostęp do informacji o zasobach logicznych i fizycznych we wszystkich oddziałach przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego
 • Efektywniejsza realizacja procesów biznesowych:
 • wstępnego rozpoznania (sprawdzenie dostępności sieci),
 • dostarczenia usługi (dane do rekonfiguracji sieci),
 • obsługi awarii (lokalizacja awarii i analiza wpływu na usługi) oraz
 • utrzymania sieci (dostęp do danych o wykorzystaniu zasobów sieciowych)

Nowość w naszej ofercie – Safe Software FME

By | Usługi

FME wspomaga użytkowników różnych systemów CAD, GIS i bazo-danowych, w efektywnej wymianie, udostępnianiu, konwersji, translacji, dystrybucji i zarządzaniu danymi przestrzennymi. Produkowane przez kanadyjską firmę Safe Software oprogramowanie pozwala kompleksowo sprostać tym wyzwaniom, w sposób bardziej prosty i pełniej w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku.

Tylko FME oferuje bogactwo ponad 250 obsługiwanych formatów danych – w odczycie i zapisie (w tym najpopularniejsze DWF/DWG, Bentley Microstation Design, ESRI Shape, GeoTIFF, MapInfo TAB, Oracle Spatial), oraz około 5300 różnych układów współrzędnych. Dane te stają się nie tylko dostępne do edycji, lecz również moga być współdzielone.

FME oferuje nieograniczoną elastyczność restrukturyzacji, formatowania i integracji danych, przy zachowaniu interoperacyjności i przy użyciu tylko jednej technologii.

Siła FME leży nie tylko w przełamywaniu barier formatów, lecz również w zdolności do jednoczesnej transformacji modelu danych przestrzennych. Interoperacyjność umożliwia utrzymywanie danych w istniejących systemach bez konieczności zmigrowania danych, które dzięki wykorzystaniu FME ulegają uwspólnieniu i zintegrowaniu.

FME to również doskonałe narzędzie wspomagające procesy kontroli i zapewnienia jakości danych przestrzennych

ISO dla Globemy

By | Ciepłownictwo, Energetyka, Gazownictwo i Ropociągi, Google, Rozwiązania Mobilne, Smart Grid, Telekomunikacja, Usługi, WorkForce Management, Wydarzenia

Po półrocznym okresie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością i audycie przeprowadzonym przez firmę DQS GmbH, w marcu b.r., Globema uzyskała certyfikat potwierdzający, że wdrożony System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy ISO 9001:2000.

System Zarządzania Jakością obejmuje swym zakresem wszystkie obszary działalności Globemy, a w szczególności projektowanie, dostarczanie, wdrażanie i integrowanie kompleksowych rozwiązań informatycznych.

W Polityce Jakości Globemy czytamy m.in.:

„Jakość jest naszą podstawową zasadą. Oznacza ona dla nas dostarczanie naszym klientom innowacyjnych produktów i usług.

Doskonalenie jakości jest sprawą każdego pracownika Globemy, dlatego też wierzymy, iż ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością będzie kluczem do zrealizowania wszystkich wyznaczonych celów.”

Globema otwiera kolejny oddział zagraniczny

By | Smallworld, Usługi

Globema utworzyła spółkę-córkę, Globema RO s.r.l., z siedzibą w Bukareszcie, której zadaniem jest sprzedaż oprogramowania Smallworld i Remedy oraz wdrażanie rozwiązań opartych na tym oprogramowaniu w Rumunii. Jest to już drugi zagraniczny oddział Globemy po oddziale w Pradze, który działa na rynkach czeskim i słowackim.

W ramach strategii rozszerzania swojej działalności na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej warszawska firma Globema utworzyła spółkę-córkę (Globema RO s.r.l.) z siedzibą w Bukareszcie. Globema Sp. z o.o. ma 100% udziałów w nowo utworzonej firmie, której zadaniem jest sprzedaż i wdrażanie w Rumunii rozwiązań informatycznych opartych na oprogramowaniu Smallworld i Remedy oraz na własnych produktach Globemy. Działalność Globemy RO opiera się na umowach VAR z producentami oprogramowania Smallworld i Remedy (tzn. odpowiednio z GE Energy i BMC Software), które obejmują cały region Europy Środkowej i Wschodniej.

Po otwarciu oddziału czesko-słowackiego w Pradze w 2005 roku, Globema wchodzi teraz na rynek rumuński, który po wstąpieniu Rumunii do UE bardzo szybko się rozwija. Rumunia jest krajem niewiele mniejszym od Polski ze wzrostem gospodarczym na poziomie 6% rocznie, ze stosunkowo niskim bezrobociem i w dalszym ciągu z rosnącymi potrzebami na nowoczesne rozwiązania informatyczne. Globema RO ma ambicję stać się aktywnym uczestnikiem rozwijającego się rynku IT w Rumunii i jednym z wiodących dostawców rozwiązań GIS dla rumuńskich przedsiębiorstw sieciowych i telekomunikacyjnych. W budowie pozycji firmy w Rumunii pomogą na pewno doświadczenia zdobyte przez Globemę przy okazji wprowadzania Smallworlda na rynek polski, a także szeroka już gama własnych aplikacji i rozwiązań Globemy w zakresie systemów do projektowania, planowania, paszportyzacji i utrzymania sieci.

Globema podpisała Umowę z UPC Polska

By | Telekomunikacja, Usługi

Globema zawarła kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu inwentaryzacji sieci dla największego krajowego dostawcy usług telewizji kablowej, firmy UPC Polska.

System będzie oparty na produktach z rodziny Smallworld Network Inventory firmy GE Energy, przede wszystkim na telekomunikacyjnej aplikacji Physical Network Inventry (PNI). Standardowa funkcjonalność PNI zostanie rozszerzona poprzez zaimplementowanie autorskich modułów Globemy, m.in. specjalizowanych przeglądarek internetowych, modułów do zarządzania włóknami światłowodowymi i rozwiązania wspomagającego pozyskiwanie i utrzymywanie w aktualności danych inwentaryzacyjnych o sieci. Przedmiotem wdrożenia będzie również System Znakowania infrastruktury sieciowej kodami paskowymi – zintegrowane z PNI rozwiązanie Globemy, które wspomaga proces zarządzania elementami sieci i ich cyklem życia. Wdrożenie Systemu Znakowania pozwoli UPC Polska znacząco skrócić czasy inwentaryzacji okresowych, przynosząc tym samym wymierne oszczędności finansowe. Dzięki zastosowaniu specjalizowanych narzędzi Globemy do pozyskiwania danych, wdrażany system będzie przygotowany do przeprowadzenia masowej migracji danych o sieci z istniejącej dokumentacji, a po jej zakończeniu zastąpi ją w 100%. Całe rozwiązanie jest oczywiście w pełni spolonizowane a ze względu na międzynarodowy charakter UPC, będzie udostępnione również w języku angielskim. Przedmiotem umowy jest także pełny cykl szkoleń oraz świadczenie wsparcia technicznego i systemowego dla wdrożonego systemu.

Decydując się na wybór oprogramowania Smallworld, firma UPC Polska dołączyła tym samym do grona operatorów telewizji kablowej, takich jak m.in.: Cox Communications, PowerComm, ish, ONO\Auna, TelstraClear, CableVision, Time Warner, Videotron a w Polsce Multimedia Polska, którzy korzystają już z oprogramowania GE Energy. Dla Globemy podpisanie umowy z UPC Polska oznacza umocnienie się na pozycji lidera dostawców rozwiązań GIS dla firm sieciowych. Wdrożenie systemu inwentaryzacji w UPC Polska jest największym tego typu przedsięwzięciem wśród operatorów telewizji kablowej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej – obszarze dystrybucji produktów Smallworld przez Globemę.