Skip to main content

FME w projekcie CENAGIS – współpraca z Politechniką Warszawską

By 30 lipca, 202113 sierpnia, 2021FME
projekt cenagis

Od początku istnienia, współpracuje z uczelniami wyższymi – dotyczy to zarówno pracy dydaktycznej, jak i wspólnie prowadzonych projektów. Jedną z tych uczelni jest Politechnika Warszawska – obecnie nasz zespół wspiera pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w pracach nad projektem CENAGIS, dla którego dostarczyliśmy Platformę FME. Czym jest CENAGIS i  jaką rolę odgrywa w nim FME?

O projekcie CENAGIS

CENAGIS (CENtrum Analiz Geoprzestrzennych I Satelitarnych) to unikatowa platforma analiz geoprzestrzennych, przeznaczona przede wszystkim do prac badawczo-rozwojowych. Jednym z głównych zadań infrastruktury ma być ułatwienie opracowywania nowych modeli i algorytmów analizy danych, do wykorzystania w przemyśle, usługach oraz działalności urzędów publicznych.

Główne komponenty platformy CENAGIS to:

  • Podsystem Wirtualizacji, pozwalający na wykorzystanie maszyn wirtualnych dedykowanych analizom przestrzennym,
  • Podsystem Analiz Big Data, służący do przetwarzania danych na dużą skalę i prowadzenia badań dla obszaru całego kraju,
  • Repozytorium Danych Przestrzennych, które obejmuje różnorodne dane wektorowe, rastrowe oraz chmury punktów ze skanowania laserowego obejmujące zasięgiem terytorium całej Polski.

Projekt CENAGIS realizowany jest w Politechnice Warszawskiej, ale pod względem idei ma charakter projektu wspólnego dla całego środowiska akademickiego zajmującego się szeroko rozumianą geomatyką w Polsce. W celu koordynacji badań utworzono Sieć Naukową Analiz Geoprzestrzennych, która obecnie zrzesza 24 jednostki badawcze z całej Polski.

Do sieci mogą przystąpić inne zainteresowane podmioty, w których prowadzone są badania z zakresu szeroko rozumianej geoinformacji. Dotyczy to więc nie tylko jednostek o profilu geodezyjno-kartograficznym i geograficznym, ale również tych, które prowadzą badania m.in. w zakresie: informatyki, ochrony przyrody, leśnictwa, geologii, architektury, inżynierii lądowej, transportu czy górnictwa.

FME w projekcie CENAGIS

W ramach realizacji projektu, dostarczyliśmy oprogramowanie FME – platformę integracji danych, która obsługuje ponad 450 formatów i źródeł danych. FME jest kluczowym komponentem wykorzystywanym do pozyskiwania i integracji danych z wielu różnorodnych źródeł, oraz do automatyzacji procesów przetwarzania danych, wykonywanych w narzędziach dostępnych w architekturze CENAGIS.

Ze względu na skalę projektu CENAGIS, konieczne było odpowiednie dopasowanie licencji FME do tworzonej architektury. Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów oraz wiedzy twórców projektu, udało się znaleźć optymalne i wydajne rozwiązanie, które umożliwi realizację celów platformy analiz geoprzestrzennych. Twórcom zależało na tym, aby platforma integracyjna umożliwiała odczytywanie i zapisywanie danych w wielu popularnych formatach geoprzestrzennych i nie tylko, a także by rozwiązanie było skalowalne, elastyczne, intuicyjne i proste w obsłudze dla większości użytkowników projektu.

Dowiedz się więcej

Dzięki możliwościom Platformy FME oraz jej wydajności, jest ona również częściowo wykorzystywana do analiz Big Data oraz do przetwarzania danych na bardzo dużą skalę i wykonywania wielu projektów jednocześnie dla całego kraju. Jak dokładnie wykorzystywana jest Platforma, jakie przynosi korzyści i kto może korzystać z licencji w ramach CENAGIS? Zajrzyj na blog FME, aby poznać szczegóły projektu!