Skip to main content

Certyfikat PowerOnFusion dla Globemy

By 31 lipca, 201222 czerwca, 2020Energetyka, Smart Grid

Na tegorocznej konferencji „Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne” Globema otrzymała ogólno-firmowy certyfikat kompetencji „Certified PowerOnFusion”, przyznawany przez GE Energy. Dotychczas GE przyznało Globemie certyfikaty techniczne z zakresu:

  • Administrowania (PowerOn System Administration)
  • Konfiguracji (PowerOn OMS Configuration)

Pracownicy Globemy otrzymali również imienne certyfikaty techniczne:

  • PowerOn Control Engineer
  • PowerOn Call Taker
  • PowerOn OMS for Operators

Konsekwentna budowa kompetencji w zakresie rozwiązań klasy DMS/OMS i SCADA, a także doświadczenie Globemy w tworzeniu i implementacji systemów IT w branży energetycznej, są gwarancją profesjonalnych i skutecznych wdrożeń systemu PowerOnFusion w Polsce.

PowerOnFusion – kompleksowe rozwiązanie SCADA i DMS/OMS

System PowerON należy do rozwiązań klasy DMS (Distribution Managament System) i służy do kompleksowego zarządzania ruchem w energetycznych sieciach dystrybucyjnych. Głównymi elementami rozwiązania są trzy następujące elementy

  • NMS – Network Management System, moduł służący ewidencji sieci, głównie jako schemat ideowy sieci, wykorzystywany dla rozwiązania SCADA. Dzięki narzędziom do migracji danych możliwe jest wczytywanie danych wektorowych o sieci również z systemów klasy GIS, w tym rozwiązań GE Smallworld;
  • SCADA – bazujący na danych zawartych w NMS moduł służący do monitorowania/sterowania ruchem w sieci energetycznej oraz zarządzania danymi pomiarowymi – danymi telemetrycznymi;
  • OMS – Outage Managament System – moduł służący do zarządzania zdarzeniami na sieci energetycznej, bazujący na alarmach i sygnałach pochodzących ze SCADA.