Zakres obowiązków pracowników terenowych zajmujących się pracami na sieci stale wzrasta. Obecnie, nie są już oni odpowiedzialni jedynie za wykonanie niezbędnych czynności serwisowych oraz napraw. Coraz częściej zbierają kluczowe informacje na temat sieci, które potem trafiają do programów inwentaryzacji, gdzie poddawane są dalszym analizom o charakterze biznesowym i technicznym.

Zwiększona odpowiedzialność wraz z ilością niezbędnych do wykonania prac niesie za sobą konieczność odpowiedniego rozplanowania oraz przydziału zadań. W tym celu powstały dedykowane ku temu narzędzia typu Field Service Management (FSM)

Pobierz naszego e-booka i dowiedz się:

   Jak działają systemy FSM

    Jak usprawnisz przepływ informacji pomiędzy działami

    Jakie problemy rozwiązują systemy FSM

   Jak wdrożenie systemów FSM zwiększy jakość świadczonych przez Ciebie usług

Jest to pierwsza publikacja z naszej trzyczęściowej serii na temat wykorzystania systemów klasy FSM. W kolejnych częściach opowiemy, jak skutecznie wdrożyć FSM w przedsiębiorstwie oraz jakie korzyści można osiągnąć poprzez ich integrację z innymi systemami.

Nie przegap najważniejszych informacji i doniesień na temat rozwiązań dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych oraz sieciowych, dołącz do nas na LinkedIn    Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
    W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy