Sprawne zarządzanie pracami na sieci ciepłowniczej – e-book do pobrania

cyfryzacja prac na sieci

Początek sezonu grzewczego za nami. Przygotowania do niego to często intensywny czas dla przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego, a prace przygotowawcze zaczynają się na dużo wcześniej. Poznajcie rozwiązania, które pomogą wykonać niezbędne zadania terenowe i zapewnią bezawaryjne funkcjonowanie sieci.

Największa odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie elementów sieci ciepłowniczej spoczywa na dyspozytorach i mistrzach monitorujących sieć oraz na brygadach terenowych dokonujących niezbędnych prac. Dyspozytorzy uzyskują wiedzę na temat zarządzanej sieci z dedykowanych systemów inwentaryzacji sieci ciepłowniczych.

Elementy sieci w systemach inwentaryzacji

 • Źródła ciepła
 • Sieć tranzytowa
 • Sieć magistralna
 • Sieć osiedlowa
 • Odgałęzienia
 • Armatury
 • Przyłącza ciepłownicze
 • Węzły ciepłownicze

Procesy obsługiwane przez systemy inwentaryzacji

 • Przyłączenia / odłączenia usług
 • Przeglądy okresowe
 • Rozbudowa sieci
 • Modernizacja sieci
 • Legalizacja liczników
 • Włączenia / wyłączenia sezonowe
 • Rejestracja awarii wraz z wyznaczeniem odciętych odbiorców oraz możliwymi alternatywnymi trasami zasilania

Za aktualność danych o sieciach ciepłowniczych w głównej mierze odpowiedzialne są brygady techniczne. Programy Field Service Management (FSM) wspierają ich prace, służąc przede wszystkim planowaniu, automatyzacji i optymalizacji przydzielania zadań. Pomagają również w zbieraniu danych o sieci podczas wywiadów terenowych. Dane trafiają do programów inwentaryzacji, gdzie poddawane są dalszym analizom.

Jakie korzyści może przynieść wdrożenie FSM?

Więcej zadań wykonanych już przy pierwszej wizycie

field worker

Mniej kar umownych za niedotrzymanie SLA

warning

Więcej informacji o stanie technicznym obiektów sieci

stan techniczny

Co dalej?

Jak dokładnie działa FSM? W jaki sposób cyfryzacja prac terenowych wpływa na poszczególne jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa ciepłowniczego? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszym e-booku „Cyfryzacja prac eksploatacyjnych na sieci ciepłowniczej” – to pierwsza publikacja z naszej trzyczęściowej serii na temat wykorzystania systemów klasy FSM w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. Serdecznie zapraszamy do lektury!  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy

  Wpisz poniżej tekst z obrazka:
  captcha