Sprawne zarządzanie pracami na sieci ciepłowniczej – e-book do pobrania

cyfryzacja prac na sieci

Początek sezonu grzewczego za nami. Przygotowania do niego to często intensywny czas dla przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego, a prace przygotowawcze zaczynają się na dużo wcześniej. Poznajcie rozwiązania, które pomogą wykonać niezbędne zadania terenowe i zapewnią bezawaryjne funkcjonowanie sieci.

Największa odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie elementów sieci ciepłowniczej spoczywa na dyspozytorach i mistrzach monitorujących sieć oraz na brygadach terenowych dokonujących niezbędnych prac. Dyspozytorzy uzyskują wiedzę na temat zarządzanej sieci z dedykowanych systemów inwentaryzacji sieci ciepłowniczych.

Elementy sieci w systemach inwentaryzacji

 • Źródła ciepła
 • Sieć tranzytowa
 • Sieć magistralna
 • Sieć osiedlowa
 • Odgałęzienia
 • Armatury
 • Przyłącza ciepłownicze
 • Węzły ciepłownicze

Procesy obsługiwane przez systemy inwentaryzacji

 • Przyłączenia / odłączenia usług
 • Przeglądy okresowe
 • Rozbudowa sieci
 • Modernizacja sieci
 • Legalizacja liczników
 • Włączenia / wyłączenia sezonowe
 • Rejestracja awarii wraz z wyznaczeniem odciętych odbiorców oraz możliwymi alternatywnymi trasami zasilania

Za aktualność danych o sieciach ciepłowniczych w głównej mierze odpowiedzialne są brygady techniczne. Programy Field Service Management (FSM) wspierają ich prace, służąc przede wszystkim planowaniu, automatyzacji i optymalizacji przydzielania zadań. Pomagają również w zbieraniu danych o sieci podczas wywiadów terenowych. Dane trafiają do programów inwentaryzacji, gdzie poddawane są dalszym analizom.

Jakie korzyści może przynieść wdrożenie FSM?

Więcej zadań wykonanych już przy pierwszej wizycie

field worker

Mniej kar umownych za niedotrzymanie SLA

warning

Więcej informacji o stanie technicznym obiektów sieci

stan techniczny

Co dalej

Jak dokładnie działa FSM? W jaki sposób cyfryzacja prac terenowych wpływa na poszczególne jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa ciepłowniczego? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszym e-booku „Cyfryzacja prac eksploatacyjnych na sieci ciepłowniczej”.

Wejdź na stronę GeoTaska i pobierz darmowego e-booka!