Zarejestruj się by uzyskać dostęp
do wersji demo naszych produktów:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Którym produktem jesteś zainteresowany? (wymagane)

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy

  Nasze biura

  Globema Sp. z o.o.
  ul. Wita Stwosza 22
  02-661 Warszawa

  sales@globema.pl
  praca@globema.pl
  + 48 22 848 73 13

  Globema – oddział w Łodzi
  ul. Wycieczkowa 20A
  91-518 Łódź

  sales@globema.pl
  praca@globema.pl
  + 48 42 658 01 71

  NIP: 521-27-43-872
  KRS: 0000024100

  Dołącz do nas na: