Nowe moduły EC.GIS – kolejne możliwości zarządzania siecią ciepłowniczą

Autor 17 czerwca, 202023 czerwca, 2020Ciepłownictwo, Smallworld
sieć ciepłownicza

EC.GIS to nasz autorski system, oparty na platformie GE Smallworld™, wspomagający zarządzanie infrastrukturą ciepłowniczą oraz jej ewidencjonowanie, używany w ponad 70 miastach w Polsce i za granicą. Wspiera on także inne ważne procesy biznesowe w przedsiębiorstwie ciepłowniczym, m.in. utrzymanie ruchu, eksploatację, planowanie inwestycji czy zarządzanie służebnościami. Niedawno EC.GIS został rozbudowany o dwa nowe moduły, rozszerzające jego możliwości: Kolizje oraz Techniczne Warunki Przyłączenia (TWP). Dowiedz się, jakie funkcje i korzyści przynoszą!

Moduł Kolizje

Rozszerzenie wspomaga rutynowe działania podczas obsługi zdarzeń (kolizji lub spraw) w infrastrukturze terenowej. Wspiera też koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, uzgadnianej na naradach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (ZUD).

Moduł Kolizje czerpie dane z systemu GIS i poprzez interfejs graficzny prezentuje na mapie zdarzenia oraz obiekty. Obsługuje dane alfanumeryczne (opisowe), geometryczne (lokalizacja spraw czy obiektów) oraz załączane zdjęcia i dokumenty, np. uzgodnienia, protokoły ZUD, stany prawne, mapy zagospodarowania, rysunki szczegółowe, notatki itd.

Główne cechy modułu to:

 • Pełna rejestracja spraw i kolizji z ZUD wraz z prezentacją na mapie i dołączoną dokumentacją
 • Zautomatyzowany proces uzgodnień
 • Możliwość tworzenia raportów i analiz
 • Dostęp mobilny do potrzebnych dokumentów podczas zadań w terenie

Moduł Kolizje EC.GIS gwarantuje wiele usprawnień:

 • Monitorowanie postępu realizacji dla wszystkich spraw i kolizji
 • Błyskawiczny dostęp do pełnej dokumentacji po wskazaniu na mapie miejsca kolizji
 • Szybkie wyszukanie lokalizacji sprawy lub kolizji na mapie na podstawie numeru ZUD
 • Sprawna identyfikacja wykonawców lub podwykonawców prac
 • Możliwość zgłoszenia uszkodzeń sieci przez wykonawcę prac w terenie

Moduł TWP – Techniczne Warunki Przyłączenia

Moduł ten wspomaga procedury przyłączenia nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej. Lokalizacja klienta oraz informacja o wielkości oczekiwanych przez niego dostaw są kluczowe przy wydawaniu decyzji o przyłączeniu do sieci. EC.GIS przechowuje dane techniczne oraz dokładne położenie elementów infrastruktury ciepłowniczej, może więc – po naniesieniu zaktualizowanego przebiegu sieci i wykonaniu obliczeń hydraulicznych oraz termodynamicznych – przeanalizować potencjalny przyrost zapotrzebowania mocy. Tym samym ułatwia szybkie podjęcie decyzji i określenie kosztu przyłączenia.

Moduł TWP, podobnie jak moduł Kolizje, czerpie informacje z systemu GIS. Dane te są następnie wizualizowane na mapie. Moduł obsługuje dane alfanumeryczne (opisowe), geometryczne (lokalizacja) oraz zdjęcia i dokumenty związane z nimi (np. stan prawny, plany miejscowe, uzgodnienia itd.).

Główne cechy modułu TWP to:

 • Rejestracja Spraw i Kolizji z ZUD, wraz z prezentacją na mapie i dołączoną dokumentacją
 • Powiązanie map, danych i dokumentów w trakcie uzgodnień z obiektami w bazie danych i z wizualizacją miejsc kolizji na mapie
 • Automatyzacja procesu uzgodnień wraz z możliwością śledzenia ich aktualnego stanu
 • Tworzenie powiązań do nieruchomości, działek i dokumentów

Korzyści

 • Wszystkie sprawy przyłączeniowe w jednym miejscu
 • Wygodna kontrola terminów i postępów podczas przyłączenia
 • Szybki dostęp do pełnej dokumentacji z poziomu mapy
 • Decyzje o przyłączeniu są podejmowanie na podstawie realnych danych i obliczeń

Moduł TWP jest bezpłatny dla wszystkich przedsiębiorstw ciepłowniczych korzystających z naszego systemu EC.GIS i mających aktywną umowę serwisową.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.