Wdrożenie EC.GIS w MPEC Przemyśl

By 5 listopada, 201122 czerwca, 2020Ciepłownictwo

We wrześniu 2011 roku zakończyliśmy wdrożenie systemu EC.GIS w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu.

Wdrożenie obejmowało przygotowanie bazy map rastrowych z uzbrojeniem terenu oraz implementację modułów specjalizowanych dla branży ciepłowniczej w zakresie obsługi awarii, wspomagania prac dyspozytora oraz wykonywania obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych. Kolejnym etapem było przeprowadzenie szkoleń oraz wprowadzenie danych o sieci ciepłowniczej. Obecnie prowadzimy opiekę gwarancyjną wdrożonego oprogramowania. Serdeczne podziękowania za  współpracę i uznania  dla osiągnięć w obszarze kompleksowej inwentaryzacji sieci dla całego zespołu MPEC Przemyśl!