Skip to main content

Efektywne wykorzystanie danych geoprzestrzennych – zastosowanie analityki lokalizacji w branży ubezpieczeniowej

By 11 października, 20237 listopada, 2023Usługi
Efektywne wykorzystanie danych geoprzestrzennych – zastosowanie analityki lokalizacji w branży ubezpieczeniowej.

Systemy GIS i analiza danych geoprzestrzennych znajduje coraz szersze zastosowanie również na polu biznesowym. Pomaga firmom się rozwijać, znajdować niezagospodarowane nisze na rynku, świadczyć wyższej jakości usługi swoim klientom i zdobywać przewagę konkurencyjną.

W tym artykule zobaczymy w praktyce na czym polega tzw. inteligencja przestrzenna i przyjrzymy się możliwościom jakie daje wykorzystanie systemu GIS, GeoGrid w sektorze ubezpieczeniowym.

Wyzwania branży ubezpieczeniowej – właściwe oszacowanie ryzyka

Jednym z głównych wyzwań z jakim mierzy się branża ubezpieczeniowa jest oszacowanie ryzyka dla ubezpieczanych nieruchomości. Jest to kluczowy proces, ponieważ to od niego zależą stawki polis ubezpieczeniowych, które przekładają się na wysokość potencjalnych strat ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody.

Na ryzyko wpływa wiele parametrów, wśród nich te wynikające z lokalizacji: odległość od strefy powodziowej, strefy zagrożenia lotniczego, ścieżki tornad, odległość od straży pożarnej, etc.

Czym jest inteligencja przestrzenna – location intelligence?

Location intelligence, czy geointeligencja, to dziedzina analityki danych, która koncentruje się na wykorzystaniu informacji geograficznych i przestrzennych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych i operacyjnych. Obejmuje zbieranie, analizę, wizualizację i interpretację danych związanych z lokalizacją, aby uzyskać wgląd w różne aspekty działalności organizacji. Dzięki location intelligence organizacje mogą lepiej zrozumieć swoje otoczenie, identyfikować nowe możliwości biznesowe, zoptymalizować procesy i podejmować bardziej świadome decyzje.

System GIS GeoGrid i jego rola w szacowaniu ryzyka ubezpieczeniowego

GeoGrid to zaawansowany system zarządzania danymi przestrzennymi, który umożliwia umieszczenie elementów majątku na mapie i przeprowadzenie szczegółowej analizy obiektów i danych w kontekście geograficznym.

Pozwala zwizualizować na mapie wszystkie czynniki, które agent ubezpieczeniowy musi wziąć pod uwagę szacując ryzyko (określając scoring ubezpieczeniowy) potrzebny do wyliczenia składki i ustalenia zakresu polisy.

Na oddzielnych warstwach na mapie mamy więc zwizualizowaną lokalizację nieruchomości oraz konkretne czynniki, które wpływają na scoring ubezpieczeniowy, takie jak m.in.:

  • zasięg obszarów zalewowych – w jakiej odległości od terenów zalewowych znajduje się nieruchomość
  • strefa podejścia samolotów do lądowania – czy budynek znajduje się w strefie zagrożenia lotniczego
  • ścieżki tornad lub obszary występowania silnych wiatrów – czy budynek znajduje się w ich zasięgu
  • odległość majątku od najbliższej straży pożarnej – jak szybko straż pożarna może przyjechać w przypadku ewentualnego pożaru? Czy musi przejechać przez przejazd kolejowy który może wydłużyć czas dojazdu.

Informacje te można uzupełnić np. o dane demograficzne (średnie przychody mieszkańców, współczynnik przestępczości, etc.)

Dzięki wizualizacji wszystkich kluczowych danych na mapie, szacowanie ryzyka staje się łatwiejsze i jest obciążone dużo mniejszym ryzykiem błędów.

Dodatkowo, dzięki integracji z platformą FME – do pracy z danymi, aplikacja GeoGrid umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz geoprzestrzennych, które pozwalają użytkownikowi na jeszcze bardziej precyzyjne wyliczenie scoringu ubezpieczeniowego, a także szybkie generowanie raportów.

Jak pracownicy firmy ubezpieczeniowej mogą wykorzystywać GeoGrid w swojej codziennej pracy?

GeoGrid to aplikacja webowa i mobilna, dzięki której użytkownicy mają dostęp do wszystkich kluczowych danych dotyczących ubezpieczanych nieruchomości w jednym miejscu, które mogą dalej wykorzystywać do tworzenie analiz czy przygotowywania ofert.

Pracownicy terenowi:

  • Mają możliwość zbierania danych o nieruchomościach w terenie za pomocą aplikacji mobilnej. Dane te są potem udostępniane do użytku innym osobom w organizacji.
  • Mogą rysować i parametryzować budynki oraz inne obiekty na mapie.

Pracownicy biurowi (tworzący oferty ubezpieczeniowe):

  • Mogą wyświetlać dane geoprzestrzenne w postaci warstw danych, takich jak obszary powodziowe czy strefy zagrożenia.
  • Mogą korzystać z GeoGrida do analizy danych i obliczania współczynnika ryzyka związanego z danym budynkiem lub obiektem. Na podstawie tych analiz zostaną opracowane oferty ubezpieczeniowe dla klientów korporacyjnych.

Zarówno pracownicy w biurze, jak i działający w terenie, mogą w łatwy sposób wgrać nowe dane geoprzestrzenne lub zaktualizować dane już znajdujące się w systemie. Nie potrzebują do tego żadnej zaawansowanej wiedzy z obszaru GIS.

Jakie korzyści niesie GeoGrid dla sektora ubezpieczeń?

Minimalizacja ryzyka dla ubezpieczycieli – ubezpieczyciel może precyzyjnie ocenić ryzyko ubezpieczeniowe na podstawie zaawansowanej analizy dostępnych danych.
Poprawne szacunki ryzyka – łatwa w obsłudze aplikacja, ze wszystkimi kluczowymi danymi i parametrami pokazanymi na mapie sprawia, że oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego staje się znacznie łatwiejsze, a szacunki bardziej pewne.
Optymalne wyceny polis – dzięki analizie lokalnych zagrożeń, ubezpieczyciel jest w stanie zaproponować optymalny zakres polisy uwzględniający realne ryzyka
Mniejsze straty – precyzyjne oszacowanie ryzyka i prawdopodobieństwo jego wystąpienia skutkuje niższymi stratami dla ubezpieczyciela
Podniesienie satysfakcji klientów – dostarczanie bardziej spersonalizowanych usług opartych na lokalizacji jest dowodem dla klienta na to, że jego potrzeby są traktowane wyjątkowo i indywidualnie, a jego polisa odpowiada realnym potrzebom.

Przekonaj się, czy GeoGrid sprawdzi się w Twojej organizacji

GeoGrid to narzędzie, które może zrewolucjonizować sposób, w jaki zarządzasz danymi przestrzennymi i analizujesz ryzyko. Nasz system pomaga podejmować lepsze, bardziej świadome i decyzje.

Więcej informacji na temat systemu znajdziesz na stronie rozwiązania:

Odkryj GeoGrid
GeoGrid

Jeśli masz dodatkowe pytania, potrzebujesz więcej informacji, jesteś zainteresowany wykorzystaniem systemu GeoGrid w Twojej organizacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu.