Skip to main content

Globema podpisała umowę na dostawę i implementację systemu FFA (Field Force Automation) w firmie Emitel. Jest to pierwszy klient Globemy, który będzie wykorzystywał FFA, a tym samym pierwszy użytkownik tego rozwiązania w Polsce. FFA jest wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach z różnych sektorów rynku na całym świecie, w szczególności w USA i krajach Europy Zachodniej.

Jak powiedział Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu Emital-a: Do implementacji systemu zarządzania pracownikami mobilnymi i organizacji prac w terenie wybraliśmy zaproponowane przez Globemę rozwiązanie oparte na oprogramowaniu Field Force Automation (FFA) firmy GE Energy ze względu na stabilny i sprawdzony już w wielu wdrożeniach standardowy produkt oraz producenta, który gwarantuje jego systematyczny rozwój. Wykonany przez Globemę Proof of Concept i opracowany model zwrotu z inwestycji (ROI), które były oparte o rzeczywiste dane Emitel-a, uwiarygadniają możliwość szybkiego wdrożenia systemu FFA oraz osiągnięcia spodziewanych korzyści w postaci wzrostu produktywności pracowników w terenie i spadku kosztów operacyjnych, na czym nam bardzo zależy.

W ramach umowy Globema przeprowadzi dostawę i implementację systemu, dostosowując go do specyficznych wymagań i potrzeb klienta. Zespół Globemy będzie odpowiedzialny za uruchomienie systemu (wdrożenie produkcyjne) oraz przeprowadzi szkolenia dla wszystkich pracowników Emitela, którzy będą korzystać z rozwiązania. Umowa obejmuje również serwis i utrzymanie systemu po wdrożeniu.

W firmie Emitel z rozwiązania FFA korzystać będzie około 300 użytkowników.

O firmie Emitel

Emitel to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Świadczy usługi podzielone na trzy główne segmenty: telewizja, radio i telekomunikacja. Emitel jest krajowym liderem w zakresie prac związanych m.in. z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Więcej o firmie na www.emitel.pl.

O FFA

Field Force Automation jest systemem wspierającym zarządzanie zadaniami realizowanymi przez służby techniczne firmy sieciowej, takie jak:

 • weryfikacja sieci (inspekcja)
 • naprawa sieci
 • przywrócenie usługi
 • prace prewencyjne
 • budowa sieci
 • konfiguracja sieci
 • dostarczenie usługi

FFA zbiera w jeden strumień wszystkie zlecenia prac z całej organizacji, włączając w to tworzenie zadania, planowanie, przydział odpowiedniego wykonawcy, śledzenie SLA (wymagany przez klienta poziom usługi), zarządzanie częściami zamiennymi, oraz prognozowanie, jak wolumen prac będzie w przyszłości dystrybuowany, z uwzględnieniem czasu i obszarów działania. System zawiera sprawdzone rozwiązania w efektywnym zarządzaniu zasobami oraz w wyszukiwaniu marszruty optymalnej pod względem odległości i czasu. Gotowe mechanizmy integracji z innymi systemami (GIS, CRM, ERP, Workflow) wykorzystują standardowe protokoły i stwarzają możliwość poprawy efektywności realizacji zadań.

FFA przechowuje kalendarz indywidualny oraz grupowy pracowników, dane o pracy w lokalizacji, strukturę organizacyjną, informacje o kompetencjach i umiejętnościach pracownika oraz posiadanym wyposażeniu. FFA modeluje też czas pracy, w tym: zastępstwa, dni wolne, zwolnienia chorobowe, szkolenia oraz nadgodziny.
Osobna aplikacja – terminal mobilny, działa na urządzeniach przenośnych typu TabletPC, notebook lub PDA i umożliwia bezpieczny, bezprzewodowy transfer zleceń oraz aktualizację danych w komunikacji od i do pracowników w czasie rzeczywistym.

Typowe korzyści z wdrożenia FFA:

 • Szacowana redukcja czasu pracy dyspozytorów o ok. 33%.
 • Szacowana redukcja kosztów operacyjnych o 25-35%.
 • Szacowana poprawa wydajności operacyjnej poprzez ok. x5 zwiększenie liczby zadań zarządzanych przez jednego dyspozytora.
 • Znaczna redukcja połączeń telefonicznych i zużycia papieru.
 • Rzetelność danych dzięki ich bieżącej zdalnej aktualizacji przez pracownika terenowego.
 • Zwiększenie poziomu satysfakcji klienta poprzez spełnienie SLA i informowanie o przebiegu prac.