Forum Gospodarcze TIME po raz 11. w Warszawie

Autor 12 marca, 201919 marca, 2019Badania i Rozwój, Wydarzenia
fg_time_main

11 Forum Gospodarcze TIME odbyło się w dniach 4-5 marca w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło ponad 700 uczestników, a wśród nich liderów rynku ICT, ministrów, przedstawicieli izb gospodarczych, instytucji naukowych, badawczych oraz kadrę zarządzającą z największych firm branży ICT. Jak co roku byliśmy partnerem Forum.

Podczas tegorocznej edycji wystąpienia i dyskusje skupiały się wokół tematu rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0. oraz zmian, jakie są konieczne dla ich rozwoju. Postęp techniczny i technologiczny wymaga ujednolicania prawa gospodarczego, tak istotnego dla cyfryzacji europejskiego obszaru gospodarczego.Szczególnie ważne jest włączenie w rozwój przemysłu i gospodarki 4.0 małych i średnich przedsiębiorstw, które ostatecznie zdecydują o tempie i skali transformacji.

W jednej z debat, Sztuczna inteligencja w przemyśle – szanse i wyzwania, udział wziął Bartosz Lech – dyrektor naszego działu Aplikacji i Usług Geolokalizacyjnych.

Podczas tej edycji podpisano Porozumienie na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie cyfryzacji i nowoczesnych technologii oraz promocji Polski, jako centrum światowych cyfrowych innowacji w ramach inicjatywy Digital Week (Cyfrowy Tydzień). Na zakończenie pierwszego dnia, podczas uroczystej Gali, zostały także przyznane nagrody dla firm i osób, które szczególnie angażują się w rozwój rynku telekomunikacyjnego, elektronicznego i energetycznego w Polsce i na świecie.

Główne wnioski z Forum zebrano w kilku punktach:

  • nadchodzi epoka technologii „myślenia” – rozwój gospodarczy w najbliższych latach kształtowanybędzie przez komercjalizację oprogramowania bazującego na osiągnięciach sztucznej inteligencji i robotyki
  • cyfrowa transformacja w produkcji i obszarze B2B oznacza olbrzymi potencjał dla budowy globalnej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw europejskich, wytwarzających sprzęt umożliwiający cyfryzację i budowę Internetu Rzeczy
  • usieciowienie i oprogramowanie produktów materialnych będzie się pogłębianiać i stawać coraz bardziej powszechne – potrzebne jest więc tworzenie warunków zapewniających ich interoperacyjność
  • wzrost znaczenia powiązań sieciowych powoduje, że regulacje prawne coraz mocniej wpływają na kształt rynku oraz tempo rozwoju technicznego i społecznego
  • rośnie znaczenie gospodarcze tzw. ekonomii skali – skutkuje to koniecznością tworzenia ujednoliconego prawa w ramach dużych obszarów gospodarczych
  • innowacyjność i wiedza w życiu społeczno-gospodarczym spowoduje głębokie zmiany w strukturze zatrudnienia – będzie to wymagało innowacyjnych polityk europejskich

Źródło: fgtime.pl