Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania pracownikami terenowymi

By 10 stycznia, 20205 marca, 2020Field Service Management, Rozwiązania Mobilne
field_service_management_wdrozenie

O tym, jakie korzyści przynoszą systemy do zarządzania pracą brygad terenowych oraz tego, jak prace techniczne wpływają na jakość posiadanych informacji o sieci (na przykładzie sieci ciepłowniczej), pisaliśmy już wcześniej. Dziś kontynuujemy temat systemu wspierającego pracę w terenie – przygotowaliśmy e-booka, z którego dowiesz się,  jak skutecznie i szybko przeprowadzić wdrożenie rozwiązania Field Service Management (FSM), aby w najkrótszym czasie zacząć czerpać z niego korzyści. Warto być przygotowanym!

Ile to zajmie?

Optymalny proces wdrożeniowy oprogramowania klasy Field Service Management jest cyklem 6 operacji, które łącznie trwają od 9 do 14 tygodni. Są to:

 • analiza wdrożeniowa
 • konfiguracja
 • wdrożenie
 • pilot
 • go live

W czym pomoże system FSM?

Odpowiednio skonfigurowany program Field Service Management w oparciu o jego standardowe funkcje spełnia następujące zadania:

 • konsoliduje zlecenia dla poszczególnych brygad w ramach jednego systemu
 • przydziela zadania w sposób optymalny i równomierny
 • łatwo i możliwie najszybciej modyfikuje pierwotny harmonogram
 • wspiera pracę brygad / pracowników terenowych poprzez aplikację mobilną
 • pomaga zbierać oraz dokumentować dane terenowe w celu późniejszych analiz

E-book do pobrania

Poznaj dokładny przebieg wdrożenia, przygotowań oraz dowiedz się, jakie korzyści przyniesie Ci FSM i jak uniknąć potencjalnych pułapek, w które łatwo wpaść podczas implementacji systemu:  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy