Skip to main content

FME Server jako platforma integracyjna? Jak najbardziej!

FME Server

FME Server posiada szereg cech, dzięki którym może być z powodzeniem wykorzystany jako platforma integracyjna, technologicznie oparte o bezpośredni dostęp do danych oraz serwisy Web SOAP, REST, Webhooks czy WebSockets. Cechy te to między innymi:

1

Możliwość bezpośredniej pracy na setkach formatów danych

2

Wywoływanie serwisów Web

wsparcie dla API popularnych rozwiązań Web (Google, Amazon, Azure, SAP Hana, Salesforce, MS Dynamics 365 itd.).
bogate możliwości funkcji HTTPCaller
bogate możliwości funkcji do obsługi WebSocket
wsparcie dla serwisów SOAP i REST
3

Wystawianie serwisów Web

tworzenie serwisów REST
4

Zestaw gotowych funkcji ułatwiających przetwarzanie XML i JSON

JSON/XML Templater, Formatter, Validator, Fragmenter...
5

Harmonogramowanie, kolejkowanie, autonotyfikowanie wykonania, podgląd statusu zadań, możliwość konfigurowania/skalowania rozwiązania w kierunku wydajnościowym

6

Bogata autoryzacja - token service, użytkownicy, grupy, poziomy uprawnień, integracja z LDAP

Przykłady (w języku angielskim) integracji z wykorzystaniem FME Server:

I na koniec coś dla największych miłośników FME: zbiór tapet, wygaszaczy ekranu i… dźwięków 🙂