fmewt2020

Warszawa, 24 września 2020

Wypełniając poniższy formularz, wyrażasz chęć udziału w FME World Tour. Po przesłaniu go do nas, dostaniesz na maila automatyczne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, a my w ciągu kilku dni wyślemy Ci maila z potwierdzeniem przyjęcia Cię na listę uczestników. Jeśli zgłosisz się do udziału w płatnych warsztatach, będziemy Cię prosili także do dane niezbędne do wystawienia faktury.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a koszty dotyczące warsztatów podane są w formularzu. Regulamin wydarzenia dostępny w tym miejscu

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości? Napisz do nas, a wszystko Ci wyjaśnimy.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Firma (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Opcje dodatkowe:

1. Udział w warsztatach FME (23.09.2020)

FME Desktop BasicFME Desktop AdvancedFME Server

2. Chciałbyś wystąpić na FME WT 2020 jako prelegent?

TakNie

Tutaj możesz zaproponować temat prezentacji:

Oświadczam, że zapoznałem się z <strong>Regulaminem</strong> i akceptuję jego warunki.</a></p>

Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.

W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Liczba miejsc jest ograniczona - organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.