Skip to main content

FTTH Investment Tracker – śledź postępy inwestycji telekomunikacyjnych w jednym systemie

By 26 czerwca, 20242 lipca, 2024Telekomunikacja
FTTH Investment Tracker – śledź postępy inwestycji telekomunikacyjnych w jednym systemie

Śledzenie postępów wszystkich prac nad siecią – jej budowy, rozbudowy czy modernizacji jest dużym wyzwaniem. Inwestycje są zazwyczaj rozproszone geograficznie, a informacje o nich są przechowywane przez kierowników poszczególnych projektów w oddzielnych plikach (np. Excel). Przez to są trudno dostępne i często niespójne. Dotyczy to zwłaszcza dużych firm telekomunikacyjnych, których sieci rozciągają się na obszarze wielu miast, województw czy nawet krajów. Odpowiedzią na ten problem jest FTTH Investment Tracker.

Czym jest FTTH Investment Tracker?

FTTH Investment Tracker to narzędzie umożliwiające operatorom telekomunikacyjnym skuteczne monitorowanie postępów inwestycji. Jest zbudowane w oparciu o system GIS GeoGrid i Platformę FME, służącą do pracy z danymi. FTTH Investment Tracker zapewnia przejrzystość i szybki dostęp do kluczowych informacji o toczących się pracach związanych z budową i rozbudową sieci.

Jak działa FTTH Investment Tracker?

FTTH Investment Tracker pozwala jednym rzutem oka na mapę ocenić postępy projektów w wielu lokalizacjach. Pomaga też przeanalizować informacje na temat projektów w poszczególnych regionach oraz pojedynczego projektu (tj. zbioru punktów adresowych, które obejmuje inwestycja).

Monitorowanie postępów prac nad siecią na mapie

Gdy regionalni kierownicy zaraportują status nadzorowanych przez nich projektów, informacje te są wyświetlane na mapie w systemie FTTH Investment Tracker. Dostęp do nich zyskują osoby odpowiedzialne za rozwój inwestycji globalnie. Dzięki temu mogą łatwo śledzić postępy projektów realizowanych w wielu regionach.

Każdy projekt obejmuje zdefiniowane adresy, pod którymi rozbudowywana jest sieć telekomunikacyjna. Na mapie wizualizowane są budżety projektów w postaci kolorowych kół (im większy budżet, tym większe koło) oraz ryzyko związane z projektem (zielony – niskie ryzyko, żółty średnie ryzyko, pomarańczowy – wysokie ryzyko, czerwony – bardzo wysokie ryzyko).

Mapa z wizualizacją prowadzonych inwestycji wraz z poziomem przypisanego każdej z nich ryzyka.

Po przybliżeniu widoku projektu, na mapie ukazują się poszczególne adresy/budynki w ramach inwestycji, wraz ze statusem realizacji projektu w danej lokalizacji. Status ten jest oznaczany odpowiednim kolorem (zielony – gotowy na podłączenie usługi, czerwony – pozostałe). Dzięki temu można łatwo stwierdzić, pod którymi adresami prace jeszcze trwają i jaki jest stopień zaawansowania prac w ramach projektu.

Łatwy dostęp do statusu prac dla danej lokalizacji może pomóc w usprawnieniu pracy działu sprzedaży i szybszym rozpoczęciu dostarczania usług pod adresy oznaczone jako „ready for service” (gotowe na podłączenie usługi).

Wizualizacja pojedynczego projektu inwestycyjnego – po przybliżeniu obszaru projektu. Widać, że w skład projektu wchodzi szereg punktów adresowych, w obrębie których prowadzone są prace na sieci.

Szybkie analizy informacji o pracach w regionie dzięki przejrzystym dashboardom

Informacje o poszczególnych projektach można sprawdzić, klikając w jeden z nich i wyświetlając je w tabeli. Informacje na temat projektów na poziomie regionów można też wyświetlić w formie graficznych zestawień na dashboardach (np. projektów według poziomu ryzyka, budżetu, statusu realizacji itp.).

W ten sposób można szybko zorientować się na przykład, ile projektów o statusie „nierozpoczęty” znajduje się w wybranym regionie, zidentyfikować miejsca, gdzie prace postępują wolniej niż oczekiwano, aby następnie podjąć próbę zidentyfikowania czynników opóźniających inwestycję i podjąć działania zaradcze.

Dashboard (panel zarządczy) pokazujący zestawienie projektów w regionie według statusu realizacji.

Dashboard (panel zarządczy). Informacje o wybranych projektach w regionie można wyświetlić w tabeli oraz na mapie.

Łatwa integracja z innymi systemami

FTTH Investment Tracker można zintegrować z zewnętrznymi systemami przechowującymi informacje o statusie inwestycji i poszczególnych budynków. Dzięki temu eliminowane jest ręczne wprowadzanie danych, co oszczędza czas i minimalizuje ryzyko błędów.

Wszystkie informacje o projektach wyświetlone w FTTH Investment Trackerze można też wyeksportować do pliku Excel.

Jakie korzyści niesie zastosowanie FTTH Investment Trackera?

FTTH Investment Tracker to proste w obsłudze narzędzie do śledzenia postępów inwestycji telekomunikacyjnych, które może być łatwo dostosowane do modelu biznesowego oraz indywidualnych wymagań i uwarunkowań firm telekomunikacyjnych.

Co daje? Zapewnia jedno spójne źródło wiedzy o statusie prowadzonych projektów, co jest szczególnie ważne, gdy operator posiada bardzo rozległą sieć, która jest stale rozbudowywana i modernizowana. Rozwiązanie ułatwia wysokopoziomowe zarządzanie projektami i pomaga usprawnić proces inwestycyjny, a w dalszej perspektywie lepiej planować sprzedaż usług telekomunikacyjnych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Zainteresował Cię ten artykuł? Zastanawiasz się, czy FTTH Investment Tracker sprawdzi się u Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania i doradzimy wybór najlepszego rozwiązania.

To też może Cię zainteresować