Skip to main content

GeoGrid, lekki GIS do zarządzania danymi na mapach

By 5 lipca, 202214 października, 2022Ciepłownictwo, Energetyka, Field Service Management
geogrid

Minęły już czasy, w których monitorowanie i zarządzanie danymi związanymi z lokalizacją spadały na specjalistów GIS i skomplikowane systemy desktopowe. Obecnie dostęp do danych w kontekście geoprzestrzennym staje się niezbędny dla wielu działów firmy i powinien być intuicyjny dla wszystkich pracowników. A statystyki pokazują, że aż 80% organizacji zbiera i przechowuje dane z kontekstem geoprzestrzennym. Warto więc w pełni wykorzystać możliwości jakie dają – jak to zrobić? Zobaczmy!

Jakie są skutki nieefektywnego wykorzystania danych?

Realizacja prac oraz procesów biznesowych bez oparcia na danych sprawia, że odbywają się one bez udziału istotnych informacji strategicznych. W rezultacie, procesy są mało efektywne, przeciągają się w czasie i nadmiernie angażują pracowników. Dodatkowo, informacje i zasoby firmy są niewystarczająco wykorzystywane, co podobnie jak podejmowanie decyzji niepopartych danymi, niesie za sobą wysokie koszty.

GeoGrid – rozwiązanie do zarządzania danymi na mapach

W trakcie naszej współpracy z organizacjami z branży sieciowej, jednostkami terytorialnymi oraz firmami zajmującymi się m. in. nieruchomościami czy e-commerce, zaobserwowaliśmy potrzeby dotyczące location intelligence. Jest to proces związany z wykorzystaniem danych geoprzestrzennych do rozwiązania problemów biznesowych. Aby umożliwić firmom rozwój w tym obszarze, stworzyliśmy GeoGrid, system, który łączy cechy „lekkiego” GISa (systemu informacji geograficznej) z LI. Tym samym, GeoGrid umożliwia łączenie danych przestrzennych z danymi biznesowymi w celu ich analizy – odnajdywania wzorców, trendów oraz głębszego zrozumienia badanych zjawisk. Jako „lekki” GIS, który posiada podstawowy zakres funkcji i nie obciąża systemu użytkownika.

geogrid
Jakie właściwości posiada GeoGrid?
 • System jest oferowany jako usługa w chmurze, przez co jest szybki do uruchomienia
 • Rozwiązanie jest łatwe w obsłudze poprzez aplikację webową i mobilną
 • GeoGrid posiada konfigurowalny model danych, który może łączyć dane pochodzące z różnych źródeł
 • Dane przestrzenne mogą być z łatwością wykorzystywane przez pracowników w całej organizacji, bez względu na ich wiedzę na temat GISu
 • System i jego użytkownicy są wspierani w pozyskaniu, transformacji i integracji ponad 450 formatów i źródeł danych dzięki FME, platformie do integracji danych

Jakie możliwości daje GeoGrid?

mapy

Tworzenie estetycznych, interaktywnych map

Dzięki efektownym mapom łatwiej zrozumiesz swoje dane oraz sprawnie wyszukasz i wyeksponujesz istotne informacje i zależności. Mapy mogą być powiększane do uzyskania bardziej szczegółowych danych, natomiast obiekty, w które można kliknąć myszą kryją w sobie dodatkowe informacje o atrybutach, notatkach, dokumentacji czy powiązaniach. Analiza map pomoże wyciągnąć cenne wnioski dotyczące działania przedsiębiorstwa.

zasoby

Monitorowanie i zarządzanie zasobami

Funkcja śledzenia stanu zasobów i ich wydajności w czasie rzeczywistym zwiększa efektywność i redukuje koszty operacji. GeoGrid może działać samodzielnie, bazując na wewnętrznych i zewnętrznych źródłach danych wyświetlanych w postaci rastrowych i wektorowych warstw. Może być także zintegrowany z innymi systemami w firmie, w tym z oprogramowaniem GIS.

analiza

Edytowanie obiektów i współpraca z innymi użytkownikami 

System posiada funkcje edycji obiektów – mogą być one dodawane lub usuwane, a ich atrybuty i geometria edytowane, aby użytkownik miał pewność, że dane są zawsze aktualne.

edytowanie, wspolpraca

Analizowanie danych i przeglądanie dashboardów (paneli)

GeoGrid pomaga podejmować lepsze decyzje biznesowe poprzez zaawansowane filtrowanie danych (kreator zapytań sql), dynamiczne wykresy, a także możliwość analizy danych w kontekście przestrzennym.

geogrid-dashboard
dashboard
GG_wykres

Jakie korzyści niesie ze sobą wykorzystanie systemu GIS?

Oszczędność i wzrost wydajności pracy

wynikające z szerokiego dostępu do danych geoprzestrzennych i sprawniejszych procesów.

Bardziej efektywne wsparcie prac w terenie

poprzez wygodny dostęp do danych z poziomu aplikacji mobilnej lub webowej i możliwość ich modyfikacji przez pracowników od razu w terenie.

Wzrost produktywności pracowników 

dzięki łatwemu dostępowi do danych na mapach dla pracowników, z uwzględnieniem roli (regularny użytkownik, administrator/designer, edytor) i uprawnień (np. edycyjnych, analitycznych, dostępu do całości bądź części danych).

Niskie koszty wdrożenia

jako rezultat modelu SaaS, który eliminuje konieczność m.in. utrzymywania systemu i dbania o jego aktualizacje.

Potrzebujesz specjalistycznej aplikacji dostosowanej do wymogów branży w której działasz?

W oparciu o GeoGrid tworzymy dedykowane aplikacje, które są dostosowane do unikalnych wymogów i specyfiki branży naszych klientów. Poznaj nasze przykładowe rozwiązania:

 • GeoGrid DH – kompletny model sieci ciepłowniczej z obliczeniami hydraulicznymi
 • GeoPerformance dla Ciepłownictwa – integracja danych z różnych źródeł i ich wizualizacja na intuicyjnych dashboardach i mapach
 • LocDoc – automatyczna kategoryzacja skanowanych dokumentów
 • ElGrid – system wspomagania rozwoju i optymalizacji pracy sieci energetycznych
 • 4RES – prognozowanie produkcji energii z OZE na bazie specjalistycznych prognoz pogody
 • PrognOZEr – aktualna prognoza produkcji energii z OZE dla Polski
 • Soral – monitorowanie stanu technicznego i ocena ryzyka awarii linii kablowych

Poszukujesz rozwiązania do zarządzania danymi dopasowanego do charakteru Twojej firmy?