Skip to main content

GeoPerformance – strategiczne i operacyjne dane o sieci dostępne w jednym miejscu

By 20 czerwca, 202225 września, 2023Ciepłownictwo
GeoPerformance dla ciepłownictwa zdjęcie w tle

Przedsiębiorstwa mierzą się na co dzień z wieloma wyzwaniami związanymi z zarządzaniem, wynikającymi z utrudnionego dostępu do danych. Informacje są gromadzone w wielu różnych systemach i formatach, przez co trudno jest je skutecznie monitorować i analizować. To z kolei przekłada się na podejmowanie decyzji operacyjnych i opóźnienie realizacji zadań, utrudnia też podejmowanie świadomych działań strategicznych.

W odpowiedzi na ten problem, Globema stworzyła GeoPerformance – rozwiązanie, które daje widok „z lotu ptaka” na wszystkie dane w przedsiębiorstwie.

GeoPerformance integruje informacje pochodzące z wielu systemów. Prezentuje je w postaci przejrzystych, intuicyjnych w użyciu dashboardów (paneli) oraz map, które w jednym miejscu zbierają wszystkie najważniejsze informacje, wspomagając zarówno działania strategiczne, jak i codzienną pracę operacyjną.

Kliknij, aby powiększyć

GeoPerformance to elastyczne narzędzie, które można z łatwością dostosować do indywidulanych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Może działać jako system zainstalowany na urządzeniach użytkownika (on premise), jak i w chmurze.

GeoPerformance w branży ciepłowniczej

Jednym z sektorów w którym z pewnością sprawdzi się GeoPerformanceprzedsiębiorstwa ciepłownicze, które codziennie mierzą się z wieloma zadaniami wymagającymi ciągłego nadzoru: od monitorowania stanu majątku rozproszonego w terenie, poprzez zarządzanie bieżącymi pracami i śledzenie ich statusu, aż po monitorowanie trwających procesów i kontrolę billingową.

GeoPerformance jest na tyle elastyczny, że można go dostosować do potrzeb nie tylko danej branży, ale też indywidualnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Panele, które prezentują dane pochodzące z różnych, działających w firmie, systemów, zbierają w jednym miejscu i prezentują wszystkie najważniejsze informacje dotyczące posiadanej infrastruktury ciepłowniczej, zinwentaryzowanej w systemie paszportyzacji oraz toczących się procesów.

Dają możliwość szybkiego wglądu do potrzebnych danych wszystkim pracownikom, również tym, którzy na co dzień nie korzystają z systemu paszportyzacji.

Spersonalizowane widoki zarządcze i operacyjne – łatwiejsze podejmowanie decyzji w oparciu o kluczowe dane

Panele zarządcze zostały stworzone z myślą o kadrze zarządzającej. Dają przejrzysty obraz wskaźników efektywności (KPI), co ułatwia podejmowania decyzji strategicznych w oparciu o zawsze aktualne informacje: trendy i statystki dotyczące sieci.

Kliknij, aby powiększyć

Panele operacyjne powstały, aby wspomóc pracowników działów operacyjnych i dyspozytorów. Dzięki nim mogą monitorować zdarzenia i procesy zachodzące na sieci w czasie rzeczywistym i szybciej podejmować decyzje operacyjne w codziennej pracy.

Kliknij, aby powiększyć

System GeoPerformance to także interaktywne mapy, które prezentują m.in. model sieci ciepłowniczej wraz z jej elementami, odczyty z telemetrii czy toczące się procesy (włączenia i wyłączenia, zapotrzebowanie na ciepło, miejsca awarii, itp.)

Aplikacja mobilna – ułatwiona praca w terenie

Geoperfromance składa się z aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna umożliwia dostęp do informacji o sieci oraz rejestrowanie np. zdarzeń czy awarii z poziomu tabletu lub smartfonu.

Jakie korzyści daje GeoPerformance?

Dzięki przejrzystemu widokowi na wszystkie kluczowe informacje o sieci w jednym miejscu, GeoPerformance pozwala lepiej zarządzać zadaniami i procesami, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Ułatwia m.in. terminową realizację prac na sieci oraz szybsze reagowania na awarie i zdarzenia. Daje też możliwość korygowania planów i zarządzania ryzykiem na bieżąco.

Myślisz, że to rozwiązanie pomoże usprawnić pracę w Twoim przedsiębiorstwie?