Skip to main content
Globema Adria

Globema wciąż rozszerza zasięg działania i szuka możliwości wzmacniania pozycji biznesowej w kolejnych zakątkach Europy i świata. Powitajcie naszą nową spółkę córkę, Globema Adria, która powstała w Belgradzie.

To właśnie w regionie Europy Południowo-Wschodniej – zwłaszcza na Bałkanach – upatrujemy obecnie najlepszych możliwości rozwoju biznesu. Stąd usytuowanie nowej spółki w Serbii. Po ponad 20 latach działania na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wiemy, jak ważna jest adaptacja do lokalnych warunków, znajomość miejscowych języków i biegłe poruszanie się po lokalnych rynkach. Dlatego naszym reprezentantem w obszarze SEE na stanowisku dyrektora rozwoju biznesu jest od niedawna Branko Veljkovic, który znakomicie zna tamtejszą branżę IT.

Zróżnicowana oferta

Na rynek bałkański wchodzimy z pełną ofertą, m.in.

Nacisk położymy jednak na sprzedaż naszych autorskich narzędzi, takich jak:

  • GeoTask, system Field Service Management do zarządzania zadaniami w terenie
  • LocDoc, oprogramowanie oparte na mechanizmach sztucznej inteligencji, wspierające cyfryzację papierowej dokumentacji
  • 4RES, narzędzie do prognozowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Dzięki wejściu na nowy rynek z tak bogatym portfolio mamy szansę na współpracę z kolejnymi segmentami klientów, również spoza naszej “tradycyjnej” bazy w branży telekomunikacyjnej czy utilities. Sprawia to, że już na starcie działalności w nowym regionie możemy sobie pozwolić na szybkie reagowanie na potrzeby lokalnego rynku i tworzenie oferty “szytej na miarę”.

Piąta córka w rodzinie

Globema Adria jest piątym podmiotem składowym w grupie składającej się ze spółki – matki, czyli centrali Globemy z siedzibą w Warszawie oraz pozostałych spółek – córek: Globema CS w Czechach, Globema RO w Rumunii oraz Globema US w USA.