Skip to main content

Globema dołącza do Ukraińskiej Inicjatywy Energetycznej (UEI)

By 2 lipca, 20248 lipca, 2024Brak Kategorii
Globema dołącza do Ukraińskiej Inicjatywy Energetycznej!

Z dumą informujemy, że Globema dołączyła do Ukraińskiej Inicjatywy Energetycznej (UEI). UEI, Ukrainian Energy Initiative, ma na celu wspieranie Ukrainy w wysiłkach na rzecz modernizacji systemu energetycznego kraju.

W czerwcu 2024 Ryszard Rybus (CEO) i Bartosz Lech (CCO), reprezentujący Globemę, podpisali Deklarację Ukraińskiej Inicjatywy Energetycznej. Tym samym firma dołączyła do globalnej koalicji przedsiębiorstw zaangażowanych w odbudowę i modernizację ukraińskiego sektora energetycznego.

WCzym jest Ukraińska Inicjatywa Energetyczna (UEI)?

Ukraińska Inicjatywa Energetyczna (Ukrainian Energy Initiative) to kompleksowa strategia mająca na celu przebudowę ukraińskiego sektora energetycznego w celu osiągnięcia przez kraj niezależności energetycznej, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i przejścia na zrównoważone i odnawialne źródła energii.

Inicjatywa ta wynika z potrzeby zmniejszenia zależności od importu energii, zwłaszcza z Rosji, dywersyfikacji dostaw energii i modernizacji starzejącej się infrastruktury energetycznej kraju.

UEI to projekt UN Global Compact Ukraine, ukraińskiego oddziału UN Global Compact. Ta największa na świecie inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu pomaga firmom w dostosowywaniu ich strategii i działań do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Podpisując deklarację Globema przystała na:

  • Dzielenie się i konsolidację wiedzy biznesowej w sposób otwarty, który nie koliduje z konkurencyjnymi relacjami między sygnatariuszami deklaracji UEI
  • Pracę z międzynarodowymi i lokalnymi firmami w celu połączenia lokalnej wiedzy z globalnym doświadczeniem
  • Promowanie, rozwijanie i popieranie niezbędnych zmian na Ukrainie, które przyspieszą transformację energetyczną
  • Tworzenie nowych planów dekarbonizacji dla kraju i ułatwianie rozwoju nowych zrównoważonych gałęzi przemysłu
  • Działanie na rzecz inkluzywności oraz równości płci w procesach odbudowy i transformacji energetycznej
  • Przyspieszenie wdrażania inwestycji i rozwoju nowych projektów.
Read the full text of the declaration

Aby dowiedzieć się więcej o Ukraińskiej Inicjatywie Energetycznej (UEI), wejdź na stronę projektu:
https://ukraineenergyinitiative.com/

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o udziale Globemy w UEI, skontaktuj się z nami.