Integracja EL.GIS z SAP dla PGE Odział Łódź Miasto

By 25 marca, 201522 czerwca, 2020Energetyka, Usługi

Do końca kwietnia 2015 roku Globema zakończy integrację systemu SAP z systemem EL.GIS, przeznaczonym do zarządzania zasobami energetycznymi. Projekt jest wykonywany dla PGE Odział Łódź Miasto.

Grupa Kapitałowa PGE wdrożyła system klasy ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), który zastąpi lokalne aplikacje. Częścią przedsięwzięcia, zmierzającego do utworzenia jednolitej platformy IT, jest wykonywana przez zespół Globemy integracja SAP z system EL.GIS dla Odział Łódź Miasto.

Zakres integracji

Zaplanowany na cztery miesiące projekt polega na wykonaniu interfejsów pomiędzy systemem SAP oraz systemem EL.GIS, w oparciu o szynę danych ESB, z wykorzystaniem technologii Web Service. Integracja obejmuje: lokalizacje funkcjonalne, urządzenia, zawiadomienia i zlecenia oraz dodatkowo:

  • otwarcie sesji w SAP i wyświetlenie transakcji z podglądem elementu PSP z poziomu GIS;
  • otwieranie sesji SAP z poziomu GIS;
  • logowanie do SAP z poziomu GIS – wyświetlanie danych środka trwałego;
  • otwarcie sesji w GIS i wyświetlenie obiektu GIS z poziomu SAP;
  • logowanie do GIS z poziomu SAP – wyświetlenie środka trwałego na mapie.

Ponadto zostaną przygotowane przekrojowe raporty dla danych systemu EL.GIS powiązanych z danymi systemu SAP.

Więcej o usługach Globemy

EL.GIS – System do zarządzania zasobami energetycznymi

Opracowany przez Globemę system EL.GIS, zbudowany na platformie Smallworld, wspiera procesy biznesowe OSD w zakresie projektowania i realizacji nowych inwestycji sieciowych, modernizacji, planowania i prowadzenia bieżącej eksploatacji sieci oraz obsługi sytuacji awaryjnych i kryzysowych. Narzędzie pomaga także optymalizować koszty utrzymania infrastruktury sieciowej oraz podnosić efektywność pracy.

Modułowa budowa i możliwości integracyjne gwarantują wdrożenie systemu dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa sieciowego oraz uzyskanie maksymalnej wartości dodanej. Tak zaprojektowany i wdrożony system zarządzania zasobami energetycznymi staję się bazą do zaimplementowania koncepcji inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid).

Więcej o systemie EL.GIS MODEL SIECI W PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ MIASTO