Globema oraz AGH podpisały porozumienie o współpracy

By 18 grudnia, 201422 czerwca, 2020Energetyka, Smart Grid, Wydarzenia

Wdrażanie innowacji zależy przede wszystkim od stopnia relacji na linii nauka – biznes. Poprzez realizację porozumienia, Globema i AGH mają nadzieję przyczynić się do wzrostu innowacyjności oraz efektywnej komercjalizacji wiedzy.

AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) jest uznanym w międzynarodowym środowisku naukowym uniwersytetem, prowadzącym działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych stanowiących podstawę rozwoju maksymalnie szerokiego spektrum nauk stosowanych. Uczelnia wspiera wszelkie działania mające na celu tworzenie silnych, multidyscyplinarnych zespołów badawczych. Od początku istnienia AGH jest uczelnią mocno powiązaną z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu terytorialnego, realizującą postulat konkretnej służby dla polskiej gospodarki i doradztwa dla władz państwowych i samorządowych. Obecnie w AGH kształci się około 37 tysięcy studentów.

Uznając swoje dotychczasowe osiągnięcia, Globema i AGH uzgodniły ramy współpracy w zakresie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w obszarach:

 • inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid),
 • zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi nowej generacji,
 • zarządzania infrastrukturą inteligentnych miast (Smart City),
 • nowych technologii informatycznych, takich jak Cloud Computing czy Big Data,
 • nowoczesnych systemów bazodanowych, w tym hurtowni danych,
 • technologii lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym.

W praktyce, porozumienie Akademii Górniczo Hutniczej i Globemy oznacza:

 • realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
 • wspólne organizowanie seminariów, konferencji, spotkań ekspertów w celu określenia projektów i programów badawczych i rozwojowych, które można realizować wspólnie,
 • wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć,
 • współdziałanie dotyczące zatrudniania absolwentów i doskonalenia procesu kształcenia w AGH,
 • wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania wiedzą ze szczególnym uwzględnieniem problematyki komercjalizacji wyników prac B+R.

Współpraca Globemy z uczelniami

Porozumienie z AGH jest kolejną umową o współpracy Globemy z uczelniami i uniwersytetami. Mamy już takie umowy z Politechniką Warszawską (w tym szczegółowe z kilkoma wydziałami) oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Współpraca z uczelniami przejawia się m. in. w projektach badawczo-rozwojowych, które prowadzimy sami lub w których uczestniczymy.

Prace B+R Globemy Oficjalna strona AGH Kraków