Skip to main content

Globema partnerem technologicznym w projekcie iSKOL

By 27 sierpnia, 201222 czerwca, 2020Badania i Rozwój, Energetyka, Smart Grid

Zmienne warunki pogodowe, charakterystyczne dla strefy klimatu umiarkowanego przejściowego, w której znajduje się Polska, stanowią istotny czynnik ryzyka awarii sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Szczególnie w ostatnich latach, zimą powstawały i utrzymywały się przez dłuższy okres czasu warunki atmosferyczne sprzyjające oblodzeniu linii energetycznych. W okresie letnim wysokie temperatury oraz rosnący popyt na energię były przyczyną niebezpiecznych dla sieci przeciążeń. W tych warunkach dystrybutorzy energii stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców, szczególnie na obszarach gęsto zaludnionych, jak duże aglomeracje miejskie.

Globema, wychodząc naprzeciw tym potrzebom i zagrożeniom, stworzyła w konsorcjum z firmami Procesy Inwestycyjne oraz EC Electronics system iSKOL służący do kontroli obciążalności linii elektroenergetycznych.

O iSKOL

Podstawowym zadaniem systemu jest informowanie o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach oraz wsparcie w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości przesyłowych sieci. Działanie systemu polega na monitorowaniu w czasie rzeczywistym parametrów napowietrznej sieci energetycznej wysokiego napięcia, takich jak prąd, zwis przewodu, temperatura przewodu i warunki pogodowe.

Celem jest wykrywanie zagrożeń takich jak oblodzenie, nadmierny zwis i przegrzanie przewodu – a także analizy i symulacje prowadzące do optymalizacji pracy linii. System wykorzystuje: czujniki montowane na przewodach, stacje pogodowe i bazowe, serwer bazy danych i obliczeń oraz aplikację, która wizualizuje opracowane dane pomiarowe.

Czujniki zbierają parametry mechaniczne (kąt zwisu przewodu), elektryczne (natężenie prądu) i temperaturę przewodu oraz informacje o aktualnych warunkach pogodowych. Stacja bazowa przesyła dane z czujników i stacji meteorologicznej za pośrednictwem GPRS/GSM do serwera. Na serwerze dane są gromadzone i przetwarzane. Na ich podstawie opracowywany jest zwis przewodu oraz wyliczane obciążenie dodatkowe (lód). Na stacjach roboczych działa aplikacja do wizualizacji i analizy zebranych danych.

Realne korzyści dla operatorów sieci to:

  • Większe bezpieczeństwo – przemysłu energii iSKOL raportuje aktualny stan przewodów przęsłowych (w czasie rzeczywistym), ostrzega o ryzyku oblodzenia lub przegrzania przewodów, sygnalizuje niebezpieczeństwo przekroczenia zwisu krytycznego względem obiektów terenowych znajdujących się poniżej przewodów.
  • Dodatkowe korzyści – iSKOL umożliwia zwiększanie obciążenia w aktualnych warunkach pogodowych bez ryzyka przekroczenia parametrów krytycznych: prądu, temperatury i zwisu przewodu..
  • Ważny element sieci inteligentnej – Smart Grid iSKOL doskonale wpisuje się w ideę Smart Grid , w szczególności umożliwia monitoring przyłączonych OZE..
  • Otwarta architektura systemu IT- iSKOL łatwo integruje się z aplikacjami GIS i SCADA.
  • Efektywne zarządzenie siecią – iSKOL identyfikuje punkty krytyczne sieci przesyłowej, pomaga ustalać harmonogramy prac remontowych, planować budowy nowych odcinków i optymalizować ich lokalizację. Ważny element sieci inteligentnej – Smart Grid iSKOL doskonale wpisuje się w ideę Smart Grid , w szczególności umożliwia monitoring przyłączonych OZE.
  • Zaawansowany system prognozowania – iSKOL podaje przewidywaną maksymalną obciążalność linii na najbliższe dni w oparciu o dostarczoną prognozę pogody.