Globema partnerem VI Forum Gospodarczego TIME

By 10 marca, 201422 czerwca, 2020Wydarzenia

3 marca 2014, w hotelu Hilton w Warszawie, odbyło się VI Forum Gospodarcze TIME zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Forum stanowi platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat rozwoju rynku nowych technologii w Polsce i na świecie. Globema była jednym z partnerów Forum.

Tegoroczna edycja Forum poświęcona była określeniu najbardziej obiecujących sposobów pobudzania koniunktury i zwiększenia tempa wzrostu PKB poprzez pełne wykorzystanie potencjału innowacji dla rozwoju wyrobów i usług klasy Smart. Dużo miejsca poświęcono też transformacji biznesowej i technicznej rynku energii potrzebnemu do racjonalnego rozwoju motoryzacji elektrycznej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Podczas Forum przedstawione zostały również wyniki prac koncepcyjnych nad najbardziej obiecującymi kierunkami rozwoju infrastruktury sieciowej i przemysłu nowych technologii.

Podczas Forum, Globema prezentowała swoje rozwiązania branżowe dla energetyki oraz telekomunikacji, w tym systemy Smart Grid dla firm energetycznych oraz operatorów OZE. Marek Maniecki, Wiceprezes Globemy, wziął udział w panelu poświęconym podnoszeniu innowacyjności polskiego sektora ICT, m.in. poprzez współpracę nauki z przemysłem. Ma ona prowadzić do budowania a następnie wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań IT w integracji rynku energii systemowej i energetyki OZE.