Skip to main content

Globema podpisała Umowę z PERN „Przyjaźń” S.A.

By 26 sierpnia, 200922 czerwca, 2020Gazownictwo i Ropociągi

W sierpniu 2009 roku, w wyniku przeprowadzonego przetargu, Globema podpisała umowę z PERN „Przyjaźń” S.A. na dostawę i wdrożenia informatycznego systemu zarządzania majątkiem. System będzie oparty na rozwiązaniu Smallworld Global Transmisson Office (GTO), produkcie firmy GE Energy przeznaczonym do zarządzania przesyłową infrastrukturą sieciową.

GTO stanowi kompleksowe rozwiązanie wspierające funkcjonowanie operatorów sieci przesyłowych gazu i ropy. System GTO nie tylko dostarcza gotowy model danych i zestaw narzędzi, niezbędnych dla poprawnego zinwentaryzowania i zbudowania dynamicznego modelu sieci przesyłowej, ale także obsługuje charakterystyczne dla branży procesy biznesowe i techniczne, takie jak: analizę stref wysokiego ryzyka, zarządzanie ochroną katodową, rejestrację i wizualizację anomalii rurociągów, wizualizację profili podłużnych przebiegu rurociągów, generowanie raportów o majątku technicznym.
Umowa obejmuje pełne wdrożenie systemu, w tym dostawę i instalację oprogramowania, konfigurację systemu i implementację dedykowanych rozwiązań i interfejsów, integrację z systemami zewnętrznymi wprowadzenie danych o sieci, szkolenie zespołu wdrożeniowego, jak również serwis dostarczonego oprogramowania.

Wdrożony system poprzez wsparcie procesów biznesowych i technicznych wpłynie na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci przedsiębiorstwa przy jednoczesnej poprawie jakości świadczonych usług.

Pełne wdrożenie systemu ma być zrealizowane do 31 grudnia 2010 roku.