Skip to main content

Globema ponownie otrzymuje prestiżowy status Centrum Badawczo-Rozwojowego!

By 10 września, 202318 września, 2023Badania i Rozwój
R&D Globema

Już po raz 11. otrzymaliśmy prestiżowy status Centrum Badawczo–Rozwojowego, który corocznie przyznaje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W Polsce niecałe 60 firm może pochwalić się tym wyróżnieniem.

Status Centrum B+R jest przyznawany firmom, które inwestują w badania i rozwój, czerpiąc zyski z tych działań. Firma, mająca ten tytuł, stanowi wsparcie techniczne i naukowe dla określonych branż i specjalizacji, takich jak energetyka czy sektor informatyczno-inżynierski. Obecnie status CBR posiada 58 przedsiębiorstw w Polsce.
Globema jest również zaangażowana w projekty badawczo-rozwojowe, które częściowo finansowane są z funduszy Unii Europejskiej. W wyniku prac w ich ramach powstał szereg rozwiązań, między innymi:

  • cyfrowy model majątku dla firm telekomunikacyjnych i innych posiadających w swoich zasobach sieci, w ramach projektu GlobIQ,
  • rozwiązanie 4RES umożliwiający prognozowanie produkcji energii odnawialnej, w ramach projektu PROGO,
  • inteligentny układu rekonfiguracji sieci niskiego napięcia, w ramach projektu ESRS,
  • system do monitorowania stanu technicznego linii kablowych, w ramach projektu SORAL,
  • system służący optymalizacji sieci energetycznej w ramach projektu ElGrid,
  • system LOBSTER, wspierający zarządzanie energią w Lokalnych Obszarach Bilansowania.

Od projektu badawczo-rozwojowego do komercyjnego rozwiązania

Dwa z rozwiązań rozwijanych w ramach projektów badawczo-rozwojowych zasługują na szczególną uwagę.

Rozwiązanie iDoc, wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do sczytywania danych z dokumentów, zostało wdrożone w firmie Stoen Operator i pozwoliło firmie o 60% skrócić czas wprowadzania informacji z papierowej dokumentacji, do bazy danych firmy, a także lepiej wykorzystać czas swoich pracowników.

Więcej na temat tej współpracy można przeczytać w artykule Stoen Operator inwestuje w cyfrowe innowacje dla rozwoju energetyki oraz w case study na naszej stronie:

Przeczytaj case study iDoka

Drugie z rozwiązań to system SORAL, który służy do wczesnego wykrywania awarii kabli energetycznych.

SORAL jest efektem współpracy z firmą Energa Operator i zostanie  uruchomiony w pierwszym oddziale przedsiębiorstwa jeszcze w tym roku.

rozwiązania - zarządzanie danymi

Więcej na temat można przeczytać w artykule Energetycy będą „widzieć” stan kabli ułożonych pod ziemią – ENERGA-OPERATOR SA. Chcesz dowiedzieć się więcej o SORALu? Zajrzyj na stronę rozwiązania:

Dowiedz się więcej o systemie SORAL

Zainteresował Cię ten artykuł? Przeczytaj o innych projektach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Globemę. Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej.