Globema uczestnikiem 6. spotkania grupy PT TRIS

By 12 listopada, 201222 czerwca, 2020Telekomunikacja, Wydarzenia

W październiku 2012 roku Globema aktywnie uczestniczyła w spotkaniu roboczym grupy PT TRIS powołanej w ramach działalności ECC (Electronic Communications Committee). Celem działalności ECC jest monitorowanie, ujednolicanie i doskonalenie prawa telekomunikacyjnego w 48 państwach Europy. Za organizację spotkania we Wrocławiu odpowiadał Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Udział Globemy obejmował wsparcie merytoryczne w dyskusji dotyczącej mapowania infrastruktury sieciowej przez regulatorów rynku telekomunikacyjnych w Europie oraz zakresu i formy obligatoryjnych raportów od operatorów telekomunikacyjnych.

Tomasz Gondzio wygłosił prezentację pt ”The role of Network Inventory System in efficient reporting to the Regulatory Office”, która obejmowała omówienie narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez operatorów telekomunikacyjnych do ewidencji sieci, infrastruktury towarzyszącej oraz usług. Automatyczne generowanie raportów, możliwe dzięki zastosowaniu systemów paszportyzacji sieci (Smallworld Network Inventory, Globema Physical Route Manager i innych), znacznie przyspiesza proces wymiany informacji pomiędzy operatorem a regulatorem.

W drugiej części wykładu omówione zostały wiodące technologie IT umożliwiające prezentację danych geoprzestrzennych z różnych źródeł (w tym wypadku od wielu operatorów) w sposób przystępny i wydajny. Zaprezentowano zastosowanie platformy Google Maps For Business przez operatora telekomunikacyjnego ze Stanów Zjednoczonych.

Oprócz sposobu i zakresu mapowania infrastruktury sieciowej, na spotkaniu omawiane były również zagadnienia dotyczące weryfikacji jakości usług dostępu do internetu dla użytkowników domowych oraz lokalizacji źródeł połączeń do telefonów awaryjnych w technologii VoIP.

O CEPT i ECC

Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) jest organizacją koordynującą regulacje na rynku pocztowym i telekomunikacyjnym w Europie. Obecnie CEPT zrzesza 48 państw, w tym Polskę. Z doświadczenia i wytycznych tej organizacji korzystają między innymi regulatorzy rynku telekomunikacyjnego w tych krajach oraz Komisja Europejska.

W skład CEPT wchodzą:

  • ECC (Electronic Communications Committee), komitet powstały w 2001 roku z połączenia ERC (European Radiocommunications Committee) odpowiedzialnego za zagadnienia radiokomunikacyjne i ECTRA (European Committee for Regulatory Telecommunications Affairs) zajmującego się regulacjami związanymi z rynkiem telekomunikacyjnym.
  • CERP (Comité Européen de Réglementation Postale), zajmuje się regulacjami związanymi z rynkiem pocztowym.