Globema uruchomiła własną „chmurę”

Autor 5 listopada, 201222 czerwca, 2020Badania i Rozwój

Skuteczne dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla klientów wymaga wykorzystywania aktualnej wiedzy i nowoczesnych narzędzi. Globema uruchomiła prywatną chmurę do wsparcia procesu realizacji projektów, wsparcia serwisowego oraz wewnętrznych systemów spółki. Wdrożenie nowoczesnego modelu usług wewnątrz organizacji zgodnego z koncepcją ITaaS (IT as a Service) jest kolejnym krokiem w umacnianiu silnej pozycji firmy na rynku wdrożeń informatycznych dla branż sieciowych.

Wykorzystanie rozwiązań oraz narzędzi wirtualizacyjnych pozwala na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów IT oraz obniżenie kosztów operacyjnych w zakresie obsługi środowisk developerskich, testowych i serwisowych. Zwiększa także bezpieczeństwo i stabilność działania firmowej infrastruktury IT.

Implementacja platformy wirtualnej w Globemie znacznie usprawnia proces tworzenia, testowania, wdrażania i serwisu oprogramowania; pozwala także dynamicznie reagować na aktualne zapotrzebowanie projektowe. Dysponując prywatną chmurą, firma jest przygotowana na realizację przyjętej strategii, która zakłada ciągłe poszerzanie portfela oferowanych produktów i usług, jak również realizację innowacyjnych projektów o charakterze badawczym.