Skip to main content

Globema wdraża GIS w ŁZE

By 19 stycznia, 200722 czerwca, 2020Energetyka

Po wygraniu przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy w grudniu 2006 roku Globema rozpoczęła realizację i wdrażanie Systemu Paszportyzacji Sieci Elektroenergetycznej GISen w Łódzkim Zakładzie Energetycznym S.A.

System GISen będzie zbudowany na platformie Smallworld 4 firmy GE Energy z wykorzystaniem aplikacji energetycznej Globemy EL.GIS. Przedsięwzięcie obejmuje pełne wdrożenie systemu, w tym projekt systemu, dostawę oprogramowania i opracowanie narzędzi do przeniesienia danych o sieci z dotychczasowych systemów, jak również szkolenia i nadzór nad pozyskaniem danych mapowych. Docelowo GISen będzie zintegrowany z kluczowymi systemami informatycznymi ŁZE (SCADA, ERP i biling). Czas realizacji kontraktu jest przewidziany na 13 miesięcy.

Umowa z ŁZE to kolejny, już 15 projekt Globemy realizowany w przedsiębiorstwach sieciowych i telekomunikacyjnych w Polsce z wykorzystaniem narzędzi GE Smallworld oraz autorskiego oprogramowania aplikacyjnego Globemy.