Globema wdroży GIS w Polskiej Spółce Gazownictwa O/Poznań

By 9 września, 201322 czerwca, 2020Gazownictwo i Ropociągi

Globema wygrała przetarg na dostawę i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem klasy GIS w Polskiej Spółce Gazownictwa [PSG] Oddział w Poznaniu. Wartość kontraktu to ponad 5 mln złotych. Do przetargu, ogłoszonego we wrześniu 2012 roku, przystąpiło w sumie 11 firm i konsorcjów. Wdrożenie obejmie 30 Rejonów Dystrybucji Gazu (jednostek terenowych), a docelowo użytkownikami systemu będzie 400 pracowników spółki.

Rozwiązanie GIS w PSG O/Poznań

System dla PSG zbudowany będzie na bazie własnych rozwiązań Globemy sprawdzonych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystujących platformy uDIG oraz GeoServer. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2015.

Zakres wdrożenia systemu GIS w PSG O/Poznań obejmuje:

  • migrację i paszportyzację danych, w tym:
  1. ponad 21 000 km sieci gazowej,
  2. ponad 335 000 sztuk przyłączy,
  3. ponad 200 tys. teczek dokumentacji do zeskanowania,
  • parametryzację i dostosowanie funkcjonalności systemu do potrzeb PSG,
  • integrację z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w PSG,
  • instalację i uruchomienie systemu we wszystkich oddziałach spółki oraz rejonach,
  • szkolenia użytkowników systemu oraz roczną usługę wsparcia technicznego,
  • wsparcie procesów biznesowych klienta.

Polska Spółka Gazownictwa sp z o.o. Oddział w Poznaniu

Firma zarządza siecią gazociągów na terenie północno-zachodniej Polski i jest liderem lokalnego rynku dystrybucji gazu. Obszar działania PSG o/Poznań (dawniej Wielkopolska Spółka Gazownictwa) obejmuje 394 gminy. Spółka zajmuje się eksploatacją ponad 21 tys. km sieci i około 360 tys. przyłączy gazowych oraz dystrybuuje ponad 1,629 mld m³ gazu rocznie.