Globema wprowadza do swojej oferty rozwiązanie RTLS

Autor 20 lutego, 200922 czerwca, 2020Badania i Rozwój, Rozwiązania Mobilne

Globema wprowadziła do swojej oferty rozwiązanie RTLS (Real-Time Location System) służące do precyzyjnej lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym, autorstwa brytyjskiej firmy Ubisense.

System umożliwia lokalizowanie obiektów z dokładnością do 15 cm zarówno w pomieszczeniach jak i na otwartych przestrzeniach. Taka dokładność pozwala na zastosowanie technologii RTLS w wielu dziedzinach, m.in. w logistyce i magazynowaniu, produkcji motoryzacyjnej, przemyśle paliwowym, środowiskach niebezpiecznych, transporcie, hodowli zwierząt i wielu innych. Swoją funkcjonalnością produkt Ubisense wspiera działanie różnorodnych procesów prowadząc do optymalizacji ich przebiegu, poprawy efektywności, redukcji kosztów i czasu potrzebnego do osiągnięcia zamierzonego celu biznesowego. Jeśli chodzi o procesy produkcyjne system jest w stanie redukować skutki błędów spowodowanych pomyłkami personelu, optymalizować wykorzystanie narzędzi i skracać czas potrzebny na wykonanie zadań.

Wśród ok. 400 Klientów korzystających z lokalizacji RTLS są m.in. BMW, Honda, DHL, BP, Metro Transit, Airbus, Boeing, US Army i inni. System Ubisense charakteryzuje się wysoką efektywnością i uniwersalnością zastosowań. Potrafi osiągnąć zwrot z inwestycji już w ciągu 12 miesięcy, ponieważ generowane przy jego wykorzystaniu dane wprowadzają do procesów większą efektywność i przejrzystość, których nie osiągnie się metodami ręcznymi.

Rozwiązanie to jest oparte na technologii radiowej fali szerokopasmowej (Ultra Wide Band – UWB). System składa się z trzech komponentów:

  • aktywnych, zasilanych bateriami tagów, które wysyłają impulsy UWB potrzebne do ich lokalizacji;
  • sensorów zamontowanych na stałych elementach pomieszczeń, które odbierają i przetwarzają sygnał z tagów;
  • oprogramowania, które gromadzi generowane dane lokalizacyjne, prezentuje, analizuje i przekazuje informacje użytkownikom.

W trakcie instalacji i konfiguracji systemu zakładana jest referencyjna siatka współrzędnych. Moduł wizualizacyjny wyświetla tagi w czasie rzeczywistym w miejscu, w którym się w danej chwili znajdują. Rejestracja i prezentacja obiektów w przestrzeni z dokładnością do 15 cm w 3D jest możliwa dzięki temu, że unikatowa technologia UWB jest wolna od błędów związanych z odbiciami fal radiowych, które mają miejsce w systemach opartych na technologii RFID lub WiFi.

Obserwujemy stały rozwój rynku i wzrost znaczenia systemów lokalizacji i automatycznej identyfikacji co pozwala nam wierzyć w sukces nowego produktu Globemy i rokuje dobrymi perspektywami na sprzedaż rozwiązania Ubisense na rynkach Polski, Rumunii oraz Czech i Słowacji.