Nowe rozszerzenia w GE Smallworld Network Viewer

Globema usprawniła i dodała szereg funkcji w aplikacji GE Smallworld Network Viewer, tak aby korzystanie z webowego klienta Smallworld było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze. Network Viewer jest przeznaczony głównie dla użytkowników, którzy nie posiadają szerokiej wiedzy z zakresu obsługi systemu GIS, ale którzy potrzebują dostępu do danych znajdujących się w systemie Smallworld (takich jak np. lokalizacja zasobów sieciowych czy poszczególnych klientów).

O aplikacji Network Viewer

Smallworld Network Viewer to nowy produkt GE, zastępujący SIAS i budowane na nim aplikacje, który zapewnia szybki, webowy dostęp do danych znajdujących się w systemie Smallworld GIS. Aplikacja oferuje wizualizację zasobów sieciowych w kontekście geograficznym z możliwością przeszukiwania informacji zgromadzonych w systemie Smallworld. Network Viewer zapewnia proste i wygodne środowisko pracy osobom, które nie przeszły specjalistycznych szkoleń z zakresu obsługi systemu GIS, czyli np. sprzedawcom, konsultantom, pracownikom działu obsługi klienta czy dysponentom.

Wybrane funkcje aplikacji:

 • Wizualizacja zasobów sieciowych na tle OpenStreetMap lub Google Maps. Po wybraniu obiektu użytkownik może przejrzeć podstawowe informacje na jego temat, które są wyświetlane w okienku-dymku.

1

 • Użytkownik może przełączać dostępne warstwy, definiowane przez administratora. Wśród warstw mogą znaleźć się także mapy podkładowe (rastry, podpięte pliki DXF itp.), stanowiące ewentualną alternatywę dla OpenStreetMap/Google Maps.

2

 • Użytkownik może korzystać z wyszukiwania pełnotekstowego (na wzór Google Search) na obiektach bazy danych, jak również na danych Google Maps lub OpenStreetMap.

3

 • Dla bardziej zaawansowanych wyszukiwań dostępne są zapytania predefiniowane, z możliwością określenia wybranych parametrów. Wyniki są wyświetlane w postaci listy i wizualizowane na mapie. Istnieje również możliwość wyeksportowania wyników do arkusza Excel.

4

 • Podobnie jak w SIAS, istnieje możliwość  wyświetlania szczegółowych atrybutów obiektów, a także przeglądania schematów wewnętrznych i dowiązanej dokumentacji.

5

 • Użytkownik może także rysować proste kształty – np. obszary, które zostaną użyte w zapytaniu przestrzennym.

6

 • Istnieje również możliwość drukowania fragmentów mapy.

7

Wybrane zmiany wprowadzone przez zespół Globemy:

 • Oznaczenie skali w lewym dolnym rogu ekranu

1131231234124124124

 • Zamiast rozwijanej listy, tryb wyszukiwania (zasoby lub adresy) może zostać określony za pomocą odpowiednich przycisków, co podnosi wygodę pracy. W trybie wyszukiwania adresów istnieje możliwość ustawienia adresów „domyślnych”, co ułatwia pracę z podkładami OpenStreetMap (wyszukiwarka OSM nie jest kontekstowa).

223324235235235235

 • Zapytania predefiniowane zostały przeprojektowane. Okno wprowadzania zapytań jest takie samo dla wszystkich typów wyszukiwania (tekst, enumerator itd.). Parametry zapytania określone przez użytkownika są oznaczane kolorem. Istnieje także możliwość tworzenia bardziej zaawansowanych, programowalnych zapytań.

33345346346

 • Dodatkowo wyszukiwanie może zostać ograniczone do wyrysowanego obszaru.

4444365346346346

 • Zmiany objęły również okno wyników wyszukiwania:

– szary wiersz zawiera najważniejsze informacje oraz określenie typu obiektu
– biały wiersz (scrollowalny w poziomie) zawiera pola zdefiniowane na poziomie wyszukiwania
– ikona w kształcie trójkąta umożliwia rozwijanie pól
– podwójne kliknięcie obiektu otwiera okno zawierające szczegółowe informacje na jego temat.

Wprowadzony został także szereg poprawek (łącznie z optymalizacją wydajności) umożliwiających lepsze zarządzanie dużymi zestawieniami wyników wyszukiwania.

5552345234624562462

 • Dodana została również możliwość eksportowania wyników zapytań. Wszystkie pola widoczne w okienku zawierającym szczegółowe informacje na temat wyszukanego obiektu są zapisywane do pliku Excel. Eksportowanie wyników wykonywane jest po stronie serwerowej, dzięki czemu cały proces nie ma wpływu na wydajność aplikacji.

6662456247246247

Zobacz także:

NASZE DOŚWIADCZENIA Z MIGRACJI NA PLATFORMĘ SMALLWORLD 5 WDROŻENIE WIELODOSTĘPNEGO SYSTEMU PASZPORTYZACJI SIECI W UPC CEE AKTUALIZACJA PLATFORMY SMALLWORLD DLA TELIA DANMARK